Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 23. HH: Chim sáo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 31-01-2010
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 263
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ
HÀ LÂU
Môn: Âm nhạc- lớp 4
GV: Hà Thị Xiêm.
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ THAO GIẢNG GV GIỎI
Kiểm tra bài cũ
?
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Trong bức tranh này gồm có những hình ảnh gì? Và miêu tả cảnh gì?
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 23:
Học hát: Bài Chim Sáo.
Dân ca Khơ Me (Nam Bộ).
Sưu tầm: Đặng Nguyễn.
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Lời 1.
Câu:1
Câu:2
Câu:3
Câu:4
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Câu:1
Câu:2
Lời 2.
Câu:3
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 23:
Học hát: Bài Chim Sáo.
Dân ca Khơ Me (Nam Bộ).
Sưu tầm: Đặng Nguyễn.
Đàn chim vui bầy la là la la
Trong rừng cây xanh sáo đùa, sáo bay.
Trong rừng cây xanh sáo đùa, sáo bay.
Ngọt thơm đom boong ơi,
Cùng đọc lời ca (lời 1).
Lời 1.
Câu:1
Câu:2
Câu:3
Câu:4
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 23:
Học hát: Bài Chim Sáo.
Dân ca Khơ Me (Nam Bộ).
Sưu tầm: Đặng Nguyễn.
Cùng học hát.
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 23:
Học hát: Bài Chim Sáo.
Dân ca Khơ Me (Nam Bộ).
Sưu tầm: Đặng Nguyễn.
Đàn chim vui bầy la là la la
Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu lo.
(Trong rừng cây) sáo tìm trái thơm
Ngọt thơm đom boong ơi,
Cùng đọc lời ca (lời 2).
Lời 2.
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 23:
Học hát: Bài Chim Sáo.
Dân ca Khơ Me (Nam Bộ).
Sưu tầm: Đặng Nguyễn.
Cùng học hát.
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Học hát cả bài
Hát kết hợp vỗ đệm
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Trong rừng cây xanh sáo đùa, sáo bay
Trong rừng cây xanh sáo đùa, sáo bay.
Ngọt thơm đom boong ơi,
đàn chim vui bày la là la la.
Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm.
Trong rừng cây xanh tiếng đùa lứu lo.
Ngọt thơm đom boong ơi,
Đàn chim vui bầy la là la la.
Hát kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu lời ca.
Thứ hai, ngày 25 tháng 21 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 23:
Học hát: Bài Chim Sáo.
Dân ca Khơ Me (Nam Bộ).
Sưu tầm: Đặng Nguyễn.
Bài đọc thêm
Tiếng sáo của người tù.
 
Gửi ý kiến