Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:35' 05-02-2010
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
Bài dự thi ứng dụng CNTT
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Quân đội nhà Trần được tổ chức như thế nào?
2. Việc xây dựng quân đội nhà Trần có điểm gì giống và khác với thời Lý?
Khác nhau:
+Quân đội có 2 bộ phận
+ Chính sách: Ngụ binh ư nông
+ Cấm quân được tuyển chọn từ những người khoẻ mạnh ử vùng quê họ Trần
+Quân cốt tinh nhuệ chứ không cần đông
Giống nhau:
MÔNG CỔ
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
Bài 14
QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Chân dung
Thành Cát Tư Hãn
Thiết Mộc Chân
là người sáng lập ra
quốc gia phong kiến
Mông Cổ và
đế quốc Mông Cổ
Bài 14
QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Quan sát và cho biết hình vẽ này giúp ta hiểu được điều gì về quân Mông Cổ
Sự bành trướng của đế quốc Mông Cổ
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Tại sao quân Mông cổ lại cho quân đánh Đại Việt trước?
Trước khi kéo quân và xâm lược, tướng Mông Cổ đã làm gì?
Năm 1257 để xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc, quân Mông Cổ tiến hành xâm lược Đại Việt.
Vua Trần đã làm gì khi quân Mông Cổ đến?
Bài 14
QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Năm 1257 để xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc, quân Mông Cổ tiến hành xâm lược Đại Việt.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến như thế nào
a. Chuẩn bị:
Bài 14
QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến như thế nào
a. Chuẩn bị:
Khi được tin quân Mông Cổ xâm lược nước ta vua Trần đã làm gì?
Vua Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí
Quân đội ngày đêm luyện tập.
b. Diễn biến:
Bài 14
QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
BẠCH HẠC
BÌNH LỆ NGUYÊN
PHÙ LỖ
THĂNG LONG
ĐÔNG BỘ ĐẦU
QUY
Hoá
THIÊN MẠC
Phòng tuyến quân ta
BẠCH HẠC
BÌNH LỆ NGUYÊN
PHÙ LỖ
THĂNG LONG
ĐÔNG BỘ ĐẦU
QUY
Hoá
THIÊN MẠC
Phòng tuyến quân ta
Bài 14
BA LẦN KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN
( THẾ KỈ XIII)
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến cíông quân Mông Cổ
a. Chuẩn bị
b. Diễn biến:
- 1- 1258 : 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo sông Thao
- Rút lui về vùng Thiên Mạc, Thăng Long thực hiện chủ trương “ Vườn không, nhà trống”
- 29-1-1258, quân Mông Cổ thua trận rời Thăng Long chạy về nước
c. Kết quả:
Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi
Bạch Hạc
Bình Lệ Nguyên
Thăng Long gặp nhiều khó khăn
-Mở cuộc phản công Đông Bộ Đầu
Phù Lỗ
1.Vua Mông Cổ đã sai tướng nào chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
a. Thoát Hoan
2. “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của :
a. Trần Quốc Tuấn
b. Trần Quốc Toản
c Trần Thủ Độ
d. Trần Bình Trọng
b. Hốt Tất Liệt
c. Ô Mã Nhi
d. Ngột Lương Hợp Thai
Chọn câu đúng nhất
1. Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
2. Ý chí quyết chiến của nhà Trần thể hiện ở những hành động nào?
BÀI TẬP II.
3. Hãy nêu các sự kiện lịch sử gắn với các địa danh trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ
Sông Thao:
- Bình lệ Nguyên:
- Thiên Mạc:

- Thăng Long:

Đông Bộ Đầu:
- Quy Hoá:
Quân giặc tiến vào xâm lược nước ta
Khi quân giặc đến đây thì bị chặn đánh
Do thế giặc mạnh, vua Trần cho lùi quân bảo toàn lực lượng
Nhân dân thực hiện chủ trương “ vườn không nhà trống ”
Quân đội nhà Trần mở cuộc phản công lớn
Trên đường rút chạy về nước quân gịăc bị chặn đánh
Dặn dò:
Học bài
Vẽ và nghiên cứu, tự trình bày diễn biến cuộc kháng chiến làn 2 chống Nguyên.
Tự trả lời các câu hỏi SGK
 
Gửi ý kiến