Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Úy
Ngày gửi: 21h:52' 16-10-2008
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 865
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
GIÁO ÁN
MƠN: L?CH S? 8
NĂM 2008
BÀI CŨ
Câu 1: Trình bày chính sách cai trị của TD Anh trên đất nước Ấn Độ? Hậu quả của chính sách trên?
+Kinh tế: Bóc lột, kìm hãm nền kinh tế, bóc lột nhân dân Ấn Độ thậm tệ
+Chính trị:Chia để trị, gây thù hằn dân tộc, chia rẽ tôn giáo
+Văn hóa: Thi hành chính sách “ngu dân”
=> Nhân dân bị bần cùng hóa, nạn đói thường xuyên xảy ra, kinh tế phụ thuộc vào Anh
BÀI CŨ
Câu 2: Trình bày diễn biến, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Xipay?
-5.1857 60.000 binh lính cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa sau đó lan rộng khắp miền Bắc – trung quân Anh thiệt hại nặng nề
-1859 Anh tăng viện, đàn áp cuộc khởi nghĩa -> khởi nghĩa bị thất bại
-Ý nghĩa: Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân An Độ, mở đường cho phong trào giải phóng sau này
Ti?t 16 - Bi 10
TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
BÀI 10 : TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
I.TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
Vì sao các nước đế quốc xâm lược TQ?
-Giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu -> là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược
TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY NỔ SÚNG XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC
I.TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
Sự kiện nào mở đầu cho sự xâm lược TQ của các nước Đế quốc
-Cuộc chiến tranh thuốc phiện 1840 – 1842 giữa Anh và TQ
-TD anh đòi TQ mở cửa tự do buôn bán thuốc phiện -> ND TQ phản đối ngăn chặn, đứng đầu là Lâm Tắc Từ
-Triều đình PK: Cấu kết với Anh để buôn bán thuốc phiện – kí hiệp ước Nam Kinh
I.TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
Cuộc chiến tranh thuốc phiện đã dẫn đến hậu quả gì?
Cuối thế kỉ XIX các nước đế xâm chiếm, xâu xé các vùng đất của TQ
+Đức: Sơn Đông
+Anh: châu thổ sông Dương Tử
+Pháp: Vân Nam
+Nga, Nhật: Đông Bắc
=> TQ trở thành nước thuộc địa, nửa PK
MÃN CHÂU
TRIỀU TIÊN
S
DƯƠNG
TỬ
QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY
VÂN NAM
TÂY AN
BẮC KINH
SƠN ĐÔNG
PHÚC KIẾN
M Ô N G C Ổ
CÁP NHĨ TÂN
LỮ THUẬN
T H Á I B Ì N H D Ư Ơ N G
ĐẢO ĐÀI LOAN
ĐẢO HẢI NAM
CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC
XÂU XÉ TRUNG QUỐC
CUỐI THẾ KỶ XIX
ĐẦU THẾ KỶ XX


CHÚ GIẢI
KHU VỰC ẢNH HƯỞNG
CỦA ĐẾ QUỐC
NHẬT
PHÁP
ĐỨC
NGA -NHẬT
ANH
Biên giới quốc
gia ngày nay
Sơn đông
Đông bắc
Vân Nam
Vì sao không phải 1 nước mà nhiều nước xâm lược TQ?
Đất rộng, người đông, nền văn hóa lâu đời
Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc
II.PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TQ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
1.Cuộc vận động Duy Tân 1898
Thành phần
Mục đích
Kết quả
Các nho sĩ tiến bộ
Cải cách chính trị
Thất bại
Lãnh đạo
II.PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TQ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
2. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn
+Bùng nổ ở Sơn Đông -> lan rộng nhiều nơi trong toàn quốc -> thất bại

SƠN ĐÔNG
SƠN TÂY
BẮC KINH
LỮ THUẬN
THẨM DƯƠNG
THANH ĐẢO
NAM KINH
THƯỢNG HẢI
VŨ XƯƠNG
LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO
NGHĨA HOÀ ĐOÀN
CHÚ GIẢI
NƠI XUẤT PHÁT
CỦA PHONG TRÀO
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
TỪ 1899 -5 -1900
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
TỪ5 -1900-3-1901
HƯỚNG CÁC ĐẾ QUỐC
TẤN CÔNG ĐÀN ÁP
PHẠM VI CÀN QUÉT
CỦA QUÂN XÂM LƯỢC
THÁI
BÌNH
DƯƠNG
MÃN CHÂU
N ô i m o n g
N g o ạ i M ô n g
*
*
NƠI PHONG TRÀO
LAN RỘNG
III.CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911
Thảo luận nhóm
Nhóm 1
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 2
1.Tôn Trung Sơn
-8.1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân
-Mục đích: Đánh đổ Mãn thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất
2.Diễn biến
-10.10.1911, khởi nghĩa nổ ra ở Vũ Xương, giành được thắng lợi.
- Ngày 29. 12. 1911, chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc thành lập. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời. Triều đình Mãn Thanh phản ứng, bọn đế quốc can thiệp, đưa Viên Thế Khải lên thay. CM kết thúc.
Nơi cách mạng bùng nổ
THANH ĐẢO
NAM KINH
THƯỢNG HẢI
VŨ XƯƠNG
BẮC KINH
PHẠM VI CÁCH
MẠNG LAN RỘNG
NƠI CHÍNH QUYỀN NHÀ
THANH CÒN TỒN TẠI
10 -10 /1911
QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY
VÂN NAM
TÂY AN
29 - 12 / 1911
Lược đồ cách mạng Tân Hợi (1911)
NƠI CÁCH
MẠNG LAN RỘNG
Nội Mông
Các tỉnh tuyên bố độc lập
3.Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi
-CM Tân Hợi là cuộc CMTS, lật đổ CĐPK, thành lập chế độ cộng hoà, tạo điều kiện thắng lợi cho sự phát triển của CNTB ở TQ.
-Anh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á , trong đó có Việt Nam
4.Tính chất
Là cuộc CMTS không triệt để.
+Chưa thủ tiêu được sở hữu ruộng đất phong kiến.
+Chưa xoá bỏ ách đô hộ của TB nước ngoài.
+Chưa đem lại quyền lợi cơ bản cho ND lao động ( ruộng đất)
Bài 10: TRUNG QUỐC
CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
I.TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
-Cuối thế kỉ XIX các nước đế xâm chiếm, xâu xé các vùng đất của TQ
+Đức: Sơn Đông
+Anh: châu thổ sông Dương Tử
+Pháp: Vân Nam
+Nga, Nhật: Đông Bắc
=> TQ trở thành nước thuộc địa, nửa PK
II.PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TQ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
1.Phong trào Duy tân 1989: Do Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi khởi xướng
+Mục tiêu: Cải cách chính trị, đổi mới canh tân đất nước -> Thất bại
2.Phong trào Nghĩa hòa đoàn thế kỉ XIX:
+Bùng nổ ở Sơn Đông -> lan rộng nhiều nơi trong toàn quốc -> thất bại
1.Tôn Trung Sơn
-8.1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân
-Mục đích: Đánh đổ Mãn thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất
III.CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911
2.Diễn biến
-10.10.1911, khởi nghĩa nổ ra ở Vũ Xương, giành được thắng lợi.
- Ngày 29. 12. 1911, chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc thành lập. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời. Triều đình Mãn Thanh phản ứng, bọn đế quốc can thiệp, đưa Viên Thế Khải lên thay. CM kết thúc.
3.Ý nghĩa.
-CM Tân Hợi là cuộc CMTS, lật đổ CĐPK, thành lập chế độ cộng hoà, tạo điều kiện thắng lợi cho sự phát triển của CNTB ở TQ.
-Anh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á , trong đó có Việt Nam
4.Tính chất:
-Là cuộc CMTS không triệt để.
THẢO LUẬN
- Triều đình Mãn Thanh suy yếu, câu kết với đế quốc
- Thiếu vũ khí
- Chưa có sự lãnh đạo của 1 tổ chức chính trị vững mạnh
- Thực lực và thế lực của giai cấp Tư sản còn quá yếu
NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI
- Các nước đế quốc đang phát triển mạnh
Có ý kiến cho rằng: " Việc triều đình Mãn Thanh suy yếu,
câu kết với đe quốc là lý do duy nhất dẫn đến thất bại của
phong trào đấu tranh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX của
nhân dân Trung Quốc". Em có đồng ý không ? Tại sao ?
BÀI TẬP SO SÁNH
Em hãy tìm những điểm khác biệt giữa cuộc
vận đông Duy Tân và Cách mạng Tân Hợi .
các nội dung
so sánh
cuộc vận động
Duy Tân
Cách mạng
Tân Hợi
Thành phần
tham gia
Mục đích
Phương thức
tiến hành
Kết quả
Vua Quang Tự
Tôn Trung Sơn
Cải cách chính trị
Vận động cải cách
Khởi nghĩa vũ trang
Thất bại
-đánh đổ PK,lập
chế độ cộng hoà
Phái Duy Tân
Lực lượng
lãnh đạo
Tư sản ,tiểu tư
sản ,nông dân
+ Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân
Trung Quốc giai đoạn này đều lần lượt thất bại
+ Dựa vào lược đo H43 và 45 SGK trình bày
đôi nét về diễn biến của phong trào
Nghĩa Hoà Đoàn..Cách mạng Tân Hợi
+ Chuẩn bị bài 11(các nước Đông nam á)
-Tại sao Đông Nam Á lại bị các nước đế quốc xâm lược
- Phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á có
giống ở Ấn Độ và Trung Quốc không?
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
CÂU1
Nối ô ở cột bên trái (nước đế quốc) với ô ở cột
bên phải (Vùng bị chiếm) để có kết quả đúng
Đức
Pháp
Nhật
Nga
Anh
Đông bắc
Sơn Đông
Đông bắc
Vân Nam
Châu thổ sông dương Tử
Avatar

Hic ! Lúc đầu không nhìn được chữ gì hết ! Khóc

No_avatar

bài này quen quenNgạc nhiên

 

 
Gửi ý kiến