Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồng Nhung
Ngày gửi: 20h:47' 20-10-2008
Dung lượng: 33.1 MB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
Chúc các em học sinh có tiết học thật bổ ích và lý thú

các thầy giáo, cô giáo về dự giờ

môn mĩ thuật lớp 9A
Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị kim nhung
trường thcs Nguyễn Khắc viện
Tiết PPCT 9 Bài 9: tập phóng tranh ảnh
- Các bức tranh trên có gì giống và khác nhau?
Tranh 1
Tranh 4
Tranh 3
Tranh 2
I. Quan sát, nhận xét
I - Quan sát nhận xét

- Phóng tranh ảnh có tác dụng gì?
+ Phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt
Nêu một số tác dụng cụ thể của việc
phóng tranh, ảnh?
+ Phóng bản đồ phục vụ cho các môn học

+ Phóng tranh, ảnh, hình minh hoạ sách giáo khoa
+ Phóng tranh để làm báo tường
+ Phóng tranh, ảnh để trang trí góc
học tập.
I - Quan sát nhận xét

Có mấy cách phóng tranh, ảnh?

+ Có hai cách phóng tranh, ảnh?
Cách 1: Kẻ ô vuông
Cách 2: Kẻ đường chéo

Vì sao khi phóng tranh, ảnh lại
phải kẻ ô vuông hoặc kẻ đường chéo?
+ Để khi phóng lên hình tương đối
chính xác
Cách 1: Kẻ ô vuông
Cách 2: Kẻ đường chéo

Nêu cách tiến hành
bài phóng tranh, ảnh
bằng kẻ ô vu«ng?

I - Quan sát nhận xétNêu cách tiến hành
bài phóng tranh, ảnh bằng
kẻ đường chéo?

Câu hỏi thảo luận nhóm
II - Cách phóng tranh, ảnh

Cách 1: Kẻ ô vuông
+ Chän h×nh mÉu
+ KÎ « theo chiÒu däc
vµ chiÒu ngang lªn
h×nh mÉu
+ Phãng to tØ lÖ « vu«ng
lªn nhiÒu lÇn
+ Dùa vµo c¸c « ®· kÎ
®Ó vÏ h×nh
+ VÏ chi tiÕt vµ vÏ mµu


Cách 2: Kẻ đường chéo
+ Chän h×nh mÉu
+ KÎ c¸c ®­êng chÐo lªn
h×nh mÉu
+ §Æt tranh, ¶nh mÉu vµo gãc
d­íi bªn tr¸i tê giÊy
+ Dïng th­íc kÎ kÎ c¸c ®­êng
chÐo
+ T×m ®¸nh dÊu vÞ trÝ, vÏ h×nh
+ VÏ chi tiÕt vµ vÏ mµu
Đáp án câu hỏi thảo luận nhóm
I - Quan sát nhận xét
Cách 1: Kẻ ô vuông
+ Chọn hình mẫu
+ Kẻ ô theo chiều dọc
và chiều ngang
+ Phóng to tỉ lệ ô vuông
lên nhiều lần
+ Dựa vào các ô đã kẻ
để vẽ hình
+ Vẽ chi tiết và vẽ màu
II - Cách phóng tranh, ảnh
I - Quan sát nhận xét
II - Cách phóng tranh, ảnh

Cách 2: Kẻ đường chéo
+ Kẻ các đường chéo lên hình mẫu
+ Đặt tranh, ảnh mẫu vào góc
dưới bên trái tờ giấy.
+ Dùng thước kéo dài đường chéo,
kẻ khung, lấy một điểm bất kỳ
trên đường chéo kẻ vuông góc tới
mép tranh.
+ Tìm đánh dấu vị trí, phác vẽ hình

+ Vẽ chi tiết và vẽ màu

+ Chọn hình mẫu


Các bước phóng tranh, ảnh
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Cách 2: Kẻ đường chéo

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 5
Cách 1: Kẻ ô vuông
I - Quan sát nhận xét
II - Cách phóng tranh, ảnh
Bố cục ngang tờ giấy

Lưu ý :
Chọn tranh mẫu đơn giản, dễ vẽ
Dùng bút chì kẻ ô, kẻ đường chéo
Ước lượng độ lớn của hình định
phóng
Sắp xếp bố cục cân đối với tờ giấy
Khi kẻ ô nếu có phần lẻ ở tranh
mẫu thì ở bản phóng to cũng có
phần lẻ đồng dạng
Dựa vào các ô vẽ phác hình
- Vẽ chi tiết và vẽ màu
Bố cục dọc tờ giấy
III - Hướng dẫn học sinh làm bài
MộT Số BàI Vẽ CủA HọC SINH NĂM TRƯớC
Bài tập 1: Có mấy cách phóng tranh, ảnh?
A – 1 cách
B – 2 cách
C – 3 cách
Bài tập 2: Các cách phóng tranh, ảnh sau cách phóng nào đúng?
A - Kẻ ô vuông
B - Kẻ hình chữ nhật
C - Kẻ hình tam giác
D - Kẻ đường chéo
I - Quan sát nhận xét
II - Cách phóng tranh, ảnh
III -Hướng dẫn học sinh làm bài
IV - Nhận xét, đánh giá
* Bài tập củng cố
Kết luận :
- Biết cách phóng và phóng được
tranh, ảnh đơn giản bằng hai cách
+ Cách 1: Kẻ ô vuông
+ Cách 2: Kẻ đường chéo

- Qua đó phát triển khả năng
quan sát, cách làm việc kiên trì,
chính xác.


B
A
D
các thầy, cô giáo và các em học sinh
đã tới dự tiết học ngày hôm nay
giáo viên: Nguy?n Th? Kim Nhung
Duy Tùng - yên dũng - bắc giang
THIếT Kế BàI GIảNG : Nguy?n Th? Kim Nhung

Ngy thi?t k?: 15 / 10 / 2008
Ngy gi?ng: 28 / 10 / 2008
Ti?t th? 1 Ti?t PPCT tiết 9
T?i l?p: 9A


 
Gửi ý kiến