Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bxd2480
Người gửi: Bùi Xuân Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:29' 11-07-2010
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 417
Số lượt thích: 0 người
chiến tranh GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Giáo viên thực hiện: BÙI XUÂN DƯƠNG
TRƯỜNG T.H.P.T SỐ 2 AN NHƠN – ĐT: (056)3839292 ; (056)3839294
chiến tranh GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Trình bày diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh.
- Tại sao nơi đây lại bùng nổ một cuộc chiến tranh giành độc lập ? - Kết quả cuộc chiến đã ảnh hưởng như thế nào đối với châu Mĩ và thế giới ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
Thảo luận nhóm
Nhóm 1- 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được hình thành như thế nào ?
Nhóm 2- Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa như thế nào ?
Nhóm 3- Sự phát triển kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu gì cho các thuộc địa ?
Nhóm 4- Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, Chính phủ Anh đã làm gì ? Vì sao Chính phủ Anh làm như vậy ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 1- 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được hình thành như thế nào ?
VIẾC-GI-NI-A
MA-XA-CHU-XÉT
NIU HĂM-SAI
NIU-OÓC
CON-NẾCH-TI-CỚT
RỐT AI-LEN
PEN-XIN-VA-NI-A
NIU-GIƠ-XI
MÊ-RI-LEN
ĐƠ-LA-OA
CA-RÔ-LIN-NA BẮC
GIOÓC-GI-A
CA-RÔ-LIN-NA
NAM
- Đến nửa đầu thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 2- Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa như thế nào ?
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 3- Sự phát triển kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu gì cho các thuộc địa ?
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
Sự phát triển kinh tế thúc đẩy giao thông, liên lạc, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 4- Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, Chính phủ Anh đã làm gì ? Vì sao Chính phủ Anh làm như vậy ?
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
Sự phát triển kinh tế thúc đẩy giao thông, liên lạc, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
Kinh tế
Cấm lập nhà máy, xí nghiệp.
Ban hành nhiều đạo luật
kìm hãm sự phát triển C-T
nghiệp, hàng hải ở Bắc Mĩ.
Cấm mở rộng, khai khẩn đất
đai ở miền Tây.
Chính trị
Áp bức dân tộc
Áp bức giai cấp
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất và nhiệm vụ của nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lúc bấy giờ là gì ?
Nhân dân
13 thuộc địa
Chính quyền
thực dân Anh
Nhiệm vụ:
- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
-> Giành độc lập dân tộc và các quyền tự
do, dân chủ.
-> Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
Sự phát triển kinh tế thúc đẩy giao thông, liên lạc, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
Sự kìm hãm của Chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, làm bùng nổ chiến tranh.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
- Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở BM được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa -> CT.

- Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Duyên cớ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
1773
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
b. Diễn biến
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh

- Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- 13 thuộc địa Anh ở BM được hình thành.
- Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
- Chính phủ Anh kìm hãm.
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
9-1774
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, nguy cơ CT đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
Vua Anh đáp lại những yêu cầu của 13 thuộc địa như thế nào ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
- 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm.

- Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
b. Diễn biến
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, -> nguy cơ chiến tranh. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
4-1775
So sánh gì về tương quan lực lượng của 2 bên ? Cuộc chiến sẽ ra sao nếu tình hình này kéo dài ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
BÔ-XTƠN
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
- 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
- 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm.

- Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
b. Diễn biến
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn” -> nguy cơ chiến tranh. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
ĐẠI HỘI LỤC ĐỊA LẦN THỨ HAI (5-1775)
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
b. Diễn biến
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, nguy cơ chiến tranh đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
- 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
+ Quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
GIOÓC-GIƠ OA-SINH-TƠN ( 1732 - 1799 )
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
b. Diễn biến
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, -> nguy cơ chiến tranh. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
- 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
+ Quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
4-7-1776
+ 4-7-1776, thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
Thomas Jefferson
( 1743 – 1826 )
Jefferson sinh ra và lớn lên ở bang
Virginia. Ông là người ham học hỏi,
giản dị, tính tình ôn hòa, hay giúp
đỡ người khác và có khả năng nói
chuyện hấp dẫn trước bạn bè.

- 1767, Ông là luật sư tại Tòa án bang Viếc-gi-ni-a.
6-1776, được chỉ định soạn thảo bản Tuyên ngôn
Độc lập. Sau đó là thành viên viện dân biểu, rồi
Thống đốc bang Viếc-gi-ni-a.
1785-1789, Công sứ tại Pháp
1790-1793, Bộ trưởng ngoại giao
1797-1801, Phó Tổng thống Mĩ
1801-1809, Jefferson là Tổng thống thứ ba của
nước Mỹ trong 2 nhiệm kỳ liền.

*************

“ Lẽ ra theo bản tính tự nhiên tôi sẽ theo đuổi
khoa học, dâng hiến cho khoa học lòng say
mê cao độ của mình, song những hành động
tàn bạo ở cái thời mà tôi sống đã buộc tôi cần
phải làm gì đó để chống lại chúng và khiến
tôi phải tự mình lao vào đại dương đầy khổ
ải của những đam mê chính trị ”
( Thomas Jefferson )Tuyên ngôn khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn xác nhận nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước. Mặt khác, Tuyên ngôn lại khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…


Điểm tiến bộ và hạn chế của Tuyên ngôn Độc lập ?
“Hỡi đồng bào cả nước ! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”Tuyên ngôn khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn xác nhận nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước. Mặt khác, Tuyên ngôn lại khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…


Sự ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa gì ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Sự kiện “chè Bô-xtơn”
b. Diễn biến
- Sự kiện “chè Bô-xtơn” -> nguy cơ CT. ĐH lục địa lần thứ nhất -> yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
- 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai
+ Thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
+ 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập.
BÔ-XTƠN
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
4-7-1776
XA-RA-TÔ-GA
17-10-1777
I-OÓC-TAO 1781
- 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo ra bước ngoặt của CT.
- 1781, chiến thắng I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
Nguyên nhân nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh ?
?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
- Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Sự phát triển kinh tế -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
- Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa gay gắt -> chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773).
b. Diễn biến
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn” -> Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
- 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
+ Thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
+ 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
- 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
- 1781, chiến thắng I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
a. Kết quả
- Theo hòa ước Véc-xai (9-1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- 1787, Hiến pháp được thông qua, củng cố vị trí của nhà nước Mĩ.
Kết quả Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
ĐẠI CỬ TRI
TỔNG THỐNG
CỬ TRI
Sơ đồ bộ máy nhà nước Mĩ theo Hiến pháp 1787
QUỐC HỘI LẬP PHÁP
CÁC BANG
Mỗi bang 2 ĐB
Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
GIOÓC-GIƠ OA-SINH-TƠN ( 1732 - 1799 )
Linh-côn.
ĐẠI CỬ TRI
TỔNG THỐNG
CỬ TRI
Sơ đồ bộ máy nhà nước Mĩ theo Hiến pháp 1787
TÒA ÁN TỐI CAO
9 QUAN TÒA
Nhiệm kỳ suốt đời
QUỐC HỘI LẬP PHÁP
CÁC BANG
Mỗi bang 2 ĐB
Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
Qua kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, em thấy còn những hạn chế nào ?
Vẫn chưa xóa bỏ chế độ nô lệ.
Vẫn duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê.
Phụ nữ không có quyền bầu cử.
Nô lệ, thổ dân không có quyền công dân.
H
Đ
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
- Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Đến giữa TK XVIII, kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Sự phát triển kinh tế -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
- Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa gay gắt -> chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773).
b. Diễn biến
- Sau sự kiện “chè Bô-xtơn” -> Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
- 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
+ Thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
+ 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
- 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
- 1781, chiến thắng I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
a. Kết quả
- Theo hòa ước Véc-xai (9-1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- 1787, Hiến pháp được thông qua, củng cố vị trí của nhà nước Mĩ.
b. Ý nghĩa
Thắng lợi cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có ý nghĩa gì ?
- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB ở Bắc Mĩ phát triển.
- Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.
Vì sao Lênin gọi đây là:


“cuộc chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực sự ” ?
So sánh Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau:
- Lật đổ chế độ QCCC, -> mở đường cho CNTB phát triển.
- Lật đổ ách thống trị của TD Anh -> giành độc lập dân tộc -> mở đường cho CNTB phát triển.
- Quần chúng nhân dân.
- Quần chúng nhân dân.
- Tư sản, quý tộc mới.
- Tư sản, chủ nô.
- Nội chiến.
- Chiến tranh giành độc lập.
- Là cuộc CMTS không triệt để.
- Là cuộc CMTS có tính chất nhân dân khá rõ nét.
KẾT THÚC BÀI
 
Gửi ý kiến