Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Hường
Ngày gửi: 21h:33' 21-11-2008
Dung lượng: 543.0 KB
Số lượt tải: 1295
Số lượt thích: 0 người
Bài 12
1779 – 1780: Ingenhousz chỉ ra rằng tùy vào điều kiện chiếu sáng
cây xanh không chỉ hấp thụ khí cacbonic, thải oxi mà
còn xảy ra quá trình ngược lại.
1842: Liebig đã phủ nhận sự tồn tại của quá trình hô hấp trong
cây xanh.
Cuối TK 19 – đầu TK 20: nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh sự
tồn tại của quá trình hô hấp ở cây xanh.
Lịch sử nghiên cứu hô hấp
Thí nghiệm:
Phát hiện sự thải khí CO2
Phát hiện sự hấp thụ O2
Phát hiện sự tăng nhiệt độ
Hô hấp ở thực vật
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I – Khái quát về hô hấp ở thực vật
Khái niệm:
Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là Glucose) thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng một phần năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể được tích lũy trong ATP.
2. Phương trình hô hấp tổng quát:
C6H12O6 + 6O2 →6CO2 + 6H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP)

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I – Khái quát về hô hấp ở thực vật
1. Khái niệm:
2. Phương trình hô hấp tổng quát:
3. Vai trò của quang hợp đối với cơ thể thực vật
- Năng lượng giải phóng trong quá trình hô hấp:
+ Nhiệt năng: duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống.
+ Hóa năng (ATP): sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể như quá trình TĐC, quá trình hấp thụ và vận chuyển chủ động các chất, quá trình vận động sinh trưởng, sửa chữa những hư hại của tế bào...
Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho
các quá trình tổng hợp các chất khác trong cơ thể.

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Quá trình hô hấp tế bào có những giai đoạn chính nào?
Chuỗi chuyền electron
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Tóm tắt quá trình hô hấp tế bào
2ATP
Đường phân
1Glucose → 2Piruvat
2 Axetyl
CoA
Chuỗi truyền
electron
Ti thể
2ATP
34ATP
Bào tương
6 NADH
2 FADH2
2NADH
2NADH
Glucôz
(C6H12O6)
Đường phân
2ATP
H2O
Ti thể
+O2
6H2O
6CO2
36ATP
Tế bào chất
2CO2
Rượu etilic(C2H5OH)
hoặc axit lactic(C3H6O)
A. Hô hấp kị khí (lên men)
B. Hô hấp hiếu khí
(trong ti thể)
Phân giải kị khí
Tế bào chất

Axit piruvic
2CH3COCOOH)
Phân giải hiếu khí
II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Con đường hô hấp ở thực vật
II – CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Thời gian
Lên men
RiDP
APG
(C3)
Glicolat
(C2)
Lục lạp

Glicolat
Glioxilat
O2
(CHOCOOH)
(CH2OHCOOH)
Glixin
(NH2CH2COOH)
Serin
CO2
Peroxixom
Ti thể
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
II – HÔ HẤP SÁNG
Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
IV – QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
Phiếu học tập số 2
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
IV – QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG
2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
Nước: cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp.

Nhiệt độ: Trong giới hạn nhiệt độ sinh lý, nhiệt độ càng cao hô hấp càng mạnh.
ĐỊNH LUẬT VAN-HOP: Tăng nhiệt độ lên 100Cthì tốc độ phản ứng tăng lên 2  3 lần.

Oxi: Hàm lượng O2 cao kích thích hô hấp hiếu khí, làm tăng quá trình hô hấp. Ngược lại, hàm lượng O2 giảm làm giảm quá trình hô hấp và chuyển sang dạng hô hấp kị khí.

- Hàm lượng CO2: Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp.
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
IV – QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG
2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
Bài tập về nhà:
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Vai trò của Oxy đối với hô hấp
1
2
3
1
1
2
2
d
c
b
a
I
II
IV
III
Bài 12
Thí nghiệm hô hấp ở thực vật
Hô hấp thực vật
Các dạng năng lượng tạo ra của hô hấp
Các sản phẩm trung gian
Phân giải kỵ khí
Đường phân
Lên men
Sản phẩm phân giải kỵ khí
Phân giải hiếu khí
Chu trình Crep
Chuỗi truyền electron

Hô hấp sáng

Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp


Nước và cường độ hô hấp


Nhiệt độ và cường độ hô hấp
Định luật Van-Hop

Sự ức chế hô hấp của CO2
Phương trình tổng quát hô hấp
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?
Cung cấp năng lượng chống chịu
Tăng khả năng chống chịu
Tạo ra các sản phẩm trung gian
Miễn dịch cho cây

Câu 2. Quá trình oxi hóa chất hữu cơ xảy ra ở đâu?
Tế bào chất
Màng trong ti thể
Khoang ti thể
Quan điểm khác
Thời gian
Đáp án
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 3. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?
Chu trình Crep
Chuỗi chuyền điện tử electron
Đường phân
Tổng hợp axetyl – CoA
Khử piruvat thành axit lactic

Câu 4. Quá trình tổng hợp ATP chủ yếu xảy ra ở đâu?
Tế bào chất
Màng trong ti thể
Khoang ti thể
Màng ngoài ti thể
Đáp án
Thời gian
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 5. Quá trình hô hấp sáng là quá trình:
Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối
Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng
Hấp thụ O2 và giải phóng CO2trong bóng tối
Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng

Câu 6. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?
Hàm lượng nước tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp
Cường độ hô hấp và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau
Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp
Cả 3 phương án trên đều đúng
Đáp án
Thời gian
No_avatar

hô hấp sáng xảy ra ở lục lạp, ti thể và peroxixom bài giảng chưa nói rõ cơ chếcủa hô hấp sáng

No_avatar

Chưa hiểu lám

No_avatar
hjx ....sơ đồ khó hiểu quá, chỉ hiểu mỗi cái đg` phân.......Khóc
No_avatar
dung la khong hieu chi ca
No_avatar

Khóc hk hiu a nha phai co dap an chu neu khong thi dau co bit tra loi dung hay sai

nhung du sao cug tks cac thay co giao rat nhiu vi da dang bai len cho chung em tim hiuCười

No_avatarf

HIc hic, cảm ơn các bạn đã góp ý. Bài giảng được đăng lên cách đây 4 năm, đây là giáo án soạn khi mình còn là sinh viên. Để mình up bài giảng khác, sau 1 thời gian đi dạy và bổ sung được nhiều kiến thức.

 

No_avatar

chua chi tiet cho lam

 

 
Gửi ý kiến