Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tân Trung
Ngày gửi: 05h:56' 26-02-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO THẠNH HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THẠNH HÓA
Môn : Toán
Giáo viên : Nguyễn Thò AÙi Cô .
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ ñoåi môùi phöông phaùp .
KIỂM TRA BÀI CŨ
Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào ?
Diện tích hình tam giác ABC là:
6cm2
6,5cm2
7cm2
7,5cm2
4cm
3cm
A
C
B
KIỂM TRA BÀI CŨ
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào ?
Diện tích hình chữ nhật dưới là:
130cm2
135cm2
140cm2
145cm2
10cm
13,5cm
KIỂM TRA BÀI CŨ
Muốn tính chu vi và diện tích hình tròn ta làm thế nào ?
Chu vi: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.
Diện tích: Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14
Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 1
Cho hình tam giác có diện tích và chiều cao
Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.
BÀI 1:
TÓM TẮT
Diện tích hình tam giác:
Chiều cao hình tam giác :
Đáy hình tam giác : ?m
Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào ?
Viết công thức tính diện tích hình tam giác ?
Trong đó: S là diện tích; a là độ dài đáy; h là chiều cao
Cho hình tam giác có diện tích và chiều cao
Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.
BÀI 1:
TÓM TẮT
Diện tích hình tam giác:
Chiều cao hình tam giác :
Đáy hình tam giác : ?m
BÀI GIẢI
Độ dài cạnh đáy của hình tam giác là:
Đáp số:
Bài tập số 1 củng cố cho chúng ta kiến thức gì ?
Thứ tu ngày 13 tháng 01 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 1
BÀI 2:
Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ơ giữa khăn người ta thêu họa tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.
NÊU CÁCH TÍNH
TÓM TẮT
Diện tích khăn trải bàn : ?m
Diện tích hình thoi : ?m
CÁCH TÍNH
Diện tích khăn trải bàn chính là diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m
Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 2m và 1,5m
BÀI GIẢI
Diện tích chiếc khăn trải bàn là:
2 x 1,5 = 3(m2)
Diện tích hình thoi là:
(2 x 1,5) : 2 = 1,5(m2)
Đáp số: 3 m2
1,5 m2
Bài tập số 2 củng cố cho chúng ta kiến thức gì ?
Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2008
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 2
BÀI 3: Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe có độ dài 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.
0,35m
3,1m
THẢO LUẬN NHÓM
Nêu cách tính độ dài s?i dây?
3,1m
3,1m
Nửa đường tròn
Nửa đường tròn
BÀI GIẢI
Chu vi của hình tròn có đường kính 0,35m là:
0,35 x 3,14 = 1,099 (m)
Độ dài sợi sây là:
1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)
Đáp số: 7,299 m
Bài tập số 3 củng cố cho chúng ta kiến thức gì ?
Thứ tu ngày 13 tháng 01 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 3
NỘI DUNG ÔN TẬP
Tìm độ dài cạnh đáy của hình tam giác khi biết diện tích và chiều cao.
Tính diện tích hình chữ nhật và hình thoi.
Tính chu vi đường tròn.
TRÒ CHƠI: LẬT Ô SỐ
1
2
3
4
6
5
Biết diện tích của hình tam giác và độ dài của đáy. Tìm độ dài của đường cao.
Muốn tính đường cao của hình tam giác ta lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho độ dài của đáy tam giác.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Diện tích của hình chữ nhật bên là:
A.

B.

C.

D.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
? Muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?
Đáp án: Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
r=1cm
r =1cm
Diện tích của hình tròn dưới là:
2,14cm2
2,28cm2
3,14cm2
3,28cm2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
?Muốn tính diện tích hình thoi ta làm thế nào?
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho hai (cùng một đơn vị đo)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5cm
4cm
Hình thoi có hai đường chéo là 5cm và 4cm thì diện tích là:
A.9cm2
B.10cm2
C. 20cm2
D. 40cm2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chúc mừng chiến thắng
 
Gửi ý kiến