Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Ôn tập về luận điểm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PHAN THỊ LỆ THUỶ
Người gửi: Phan Thi Le Thuy
Ngày gửi: 22h:13' 01-03-2010
Dung lượng: 538.0 KB
Số lượt tải: 2473
Số lượt thích: 0 người
3/1/2010
TIẾT : 99
LỚP 8
2010
OÂn taäp veà luaän ñieåm

3/1/2010
NGỮ VĂN
LỚP 8
2010
GV : phan Thò Leä Thuyû

3/1/2010
Luận điểm.
Luận cứ và lập luận.
Cả hai yếu tố: (A và B)
Luận điểm và luận cứ.
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào?
Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
3/1/2010
Câu 2. Trong các cách làm sau đây, cách nào được coi là đúng nhất khi
thực hiện bài tập làm văn nghị luận?
Tìm hiểu vấn đề nghị luận,luận điểm và tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Tìm hiểu vấn đề nghị luận, tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Tìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm, tính chất của đề để lập dàn ý cho đề bài trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Tìm hiểu vấn đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Kiểm tra bài cũ
Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
3/1/2010
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
TIẾT : 99
3/1/2010

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” - Hồ Chí Minh (sgk 7 tập 2 trang 24)
Tiết 99:
I. Khái niệm luận điểm.
Ôn tập về luận điểm
* Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
a,Luận điểm là vấn đề được đưa ra để giải quyết trong văn bản
nghị luận .
b. Luận điểm là 1 phần vấn đề được đưa ra để giải quyết trong văn bản
nghị luận .
c. là những, tư tưởng ,quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu
ra trong bài văn nghị luận.
* Ví dụ :
3/1/2010
- là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra
trong bài nghị luận.
a. “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh gồm một hệ thống luân điểm:
+ Tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
+ Tinh thần yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại của đồng bào ta.
* Luận điểm chính dùng làm kết luận: Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho tinh thần yêu nước của nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.
+ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
* Luận điểm xuất phát dùng làm cơ sở:
* Luận điểm để chứng minh cho vấn đề nghị luận:
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
TIẾT : 99
3/1/2010
b, Một bạn cho rằng bài: “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn gồm hai luận điểm:
Luận điểm 1: Lý do cần phải dời đô.
- Xác định luận điểm như vậy chưa đúng
Vì đó chưa phải là tư tưởng quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận.
Luận điểm 2: Lý do có thể coi thành Đại La là kinh đô bậc nhất
của đế vương muôn đời.
Xác định luận điểm như vậy có đúng không ?vì sao ?
3/1/2010
II. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận.
-a. Nếu chỉ đưa ra một luận điểm, thì chưa thể làm sáng tỏ vấn đề đó được.
b. Luaän ñieåm chöa ñuû ñeå laøm saùng toû vaán ñeà caàn phaûi dôøi ñoâ ñeán Ñaïi La.
- vì: Chỉ có một luân điểm đó chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề đặt ra.
Luận điểm cần chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề
Luận điểm cần phải đủ để làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra.
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
3/1/2010
Tiết 99:
Ôn tập về luận điểm
III. Mối quan hệ giữa luận điểm trong bài văn nghị luận.
Bài tập: Để viết bài tập làm văn theo đề bài: “Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phải học tập”, em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào trong hai hệ thống sau:
Bởi vì:
- Liên kết với nhau chặt chẽ, rõ ràng, không trùng lặp - được sắp xếp theo trình tự hợp lý.
Các luận điểm cần liên kết chặt chẽ , nhưng có sự phân biệt với nhau.
Các luận điểm phải sắp xếp theo một trình tự hợp lí : luận điểm trước là cơ sở chuẩn bị cho luận điểm sau, luận điểm nêu sau là dẫn đến luận điểm kết luận.
3/1/2010
II. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần
giải quyết trong bài văn nghị luận.
III. Mối quan hệ giữa luận điểm trong bài văn nghị luận.
* Ghi nhớ: (sgk 75)
I. Khái niệm luận điểm
IV. Luyện tập
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
TIẾT : 99
3/1/2010
VI. Luyện tập
Bài tập 1
Bài tập 2
Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai thi:
Em sẽ chọn những luận điểm nào trong số các luận điểm dưới đây:
1)Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
2) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
3) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội .
4) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
5) Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời.
6) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
7) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .
b) Em sẽ sắp xếp các luận điểm đã lựa chọn (sửa lại) theo trình tự nào? Vì sao?
-> Không phải 2 luận điểm trên mà là:
"Nguyễn Trãi là tinh hoa của đất nước, dân tộc và thời đại lúc bấy giờ. "
3/1/2010
Bài tập: 2
b.sửa lại
Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích “Vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá
của tương lai” thi:
Em sẽ chọn những luận điểm trong số các luận điểm dưới đây:
1) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
3) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
4) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội .
5) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời.
2) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
7,Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .
Ôn tập về luận điểm
3/1/2010
* Học bài ghi nhớ (sgk trang 75)
* Hoàn thành: Bi t?p2/ 75
Chuẩn bị bài:
Ti?t 100. Vi?t do?n van trỡnh by lu?n di?m.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
No_avatar
bài này cũng chỉ tạm được ,còn có một số chỗ đọc thiệt chẳng ra
No_avatar

chi em voi

p

 

No_avatar
chữ chồng lên khó đọc qá
Avatar

yeah

Tuyệt 

Avatar
MOI THẦY CÔ GHÉ THĂM: http://violet.vn/duyhung1978/
Avatar
MỜI THẦY CÔ GHÉ THĂM: http://violet.vn/th-tonducthang-daklak/
Avatar
đề nghị ban quản trị chặn Hô Phouca Từgsáo
No_avatar
anh oi hay theCười
No_avatar

chữ khó nhìn quá

 

No_avatarf

 cac ban tai bai giang ve may , nhan vao chu '' nhan vao day de tai ve ''

 

 
Gửi ý kiến