Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lệ Tuyền
Ngày gửi: 21h:52' 04-03-2010
Dung lượng: 987.0 KB
Số lượt tải: 520
Số lượt thích: 0 người
Toaùn lôùp 5
Chào mừng quý thầy cô đến tham dự tiết học hôm nay
GV: Nguyễn Thị Lệ Tuyền - Trường Tô Hiệu - Krông Pắc
KIỂM TRA BÀI CŨ
HS1:
HS2:
Hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?
Hình (a) là:
Hình (b) là:
. . . . . . . .
Hình lập phương
. . . . . . . .
Hình hộp chữ nhật
(a)
(b)
Nêu công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật cho bởi hình vẽ sau:
a
b
Chu vi hình chữ nhật:
Diện tích hình chữ nhật:
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
a
b
X
(
)
+
X 2
Tuần 21 - Tiết 105
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
Quan sát:
(2)
(2)
(1)
(5)
(3)
(4)
(6)
(6)
(1)
(5)
(3)
(6)
(4)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
4 X 5
4 X 5
4 X 8
4 X 8
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(1)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Ví dụ:
Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sau:
Cách 1:
Tính diện tích từng mặt rồi cộng lại:
4 X 5
4 X 5 X 2
4 X 5
4 X 8 X 2
4 X 8
4 X 5
4 X 5
4 X 8
4 X 8
+
+
+
=
104 (cm2)
Cách 2:
4 X 8
Tính diện tích những mặt bằng nhau rồi cộng lại:
+
=
104 (cm2)
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(1)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Ví dụ:
Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sau:
Cách 3:
A
B
C
D
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình chữ nhật ABCD
Có chiều dài là:
Có chiều rộng là:
5 + 8 + 5 + 8 =
4cm
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:
X
= 104 (cm2)
Chu vi mặt đáy
Chiều cao
(5 + 8) X 2
(5 + 8) X 2
4
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(1)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)
2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy.
Ví dụ:
Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật sau:
Diện tích một mặt đáy:
8 X 5 = 40 (cm2)
Diện tích toàn phần:
104 + 40 X 2 = 184 (cm2)
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(1)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)
2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy.
THỰC HÀNH:
Bài 1:
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật sau:
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
(5 + 4) X 2 X 3 = 54 (dm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
54 + 5 X 4 X 2 = 94 (dm2)
Đáp số: SXQ = 54 (dm2), STP = 94 (dm2)
Bài giải:
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(1)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)
2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy.
THỰC HÀNH:
Bài 2:
Tính diện tích tôn để làm thùng sau:
Diện tích xung quanh của thùng tôn là:
(6 + 4) X 2 X 9 = 180 (dm2)
Diện tích đáy tôn là:
6 X 4 = 24 (dm2)
Đáp số: 204 (dm2)
Bài giải:
Thùng tôn không có nắp nên diện tích tôn để làm thùng là:
180 + 24 = 204 (dm2)
3. Củng cố:
LÝ THUYẾT:
1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)
2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
3. Củng cố:
4. Hướng dẫn học ở nhà:
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy.
THỰC HÀNH:
Kính chuùc quyù thaày coâ maïnh khoeû
vaø caùc em hoïc toát.
No_avatarf
bai giang cua ban can hương dan ti mi đôi voi học sinh yếu
 
Gửi ý kiến