Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Địa lý 10

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Bắc Giang
Người gửi: Nguyễn Minh Mẫn (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:16' 20-12-2009
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 ngườiSách điện tử địa lý 10 thpt
địa lý 10 - ban cơ bản
Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt )
Bắc Giang 1 - 2007
địa lý thpt
- Nội dung kiến thức cơ bản
- Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
- Câu hỏi luyện tập
Giáo án
Địa lý 10
Đề thi
Giới thiệu
WebsiteSách điện tử địa lý 10 thpt
địa lý 10 - ban cơ bảnSở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt )
Bắc Giang 1 - 2007
địa lý thpt
- Nội dung kiến thức cơ bản
- Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
- Câu hỏi luyện tập
Địa chính, bản đồ VN
Thời báo kinh tế VN
Website môi trường
Website địa lý
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Encarta
Bão lụt
Website khoa địa ĐHSPHN
Địa lý 10
Giới thiệu
Website
Giáo án
Đề thi

Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Trở lại
địa lý 10-ban cơ bảnđịa lý lớp 10
Chương 1: Bản đồ (Bài 1.4)
Chương 5: Địa lý dân cư (Bài 22.25)
Trở lại
Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất (Bài 5, 6)
Phần 1: địa lý tự nhiên
Phần 2: địa lý kinh tế-xã hội
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý (Bài 20,21)
Chương 7: Địa lý nông nghiệp (Bài 27.30)
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế (Bài 26)
Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững (Bài 41, 42)
Chương 8: Địa lý công nghiệp (Bài 31.34)
Chương 9: Địa lý dịch vụ (Bài 35.40)
Bài 7,8,9,10,11,12
Bài 13,14,15,16,17,18,19
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 1 : Bản đồ
: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 2 : Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất
: Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất
: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 5
Bài 6
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 3 : Cấu trúc của
Trái Đất, các quyển của lớp
vỏ địa lý
: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiếntạo mảng
: Tác động của nội lực đến bề mặt địa hình Trái Đất
:Tác động của ngoài lực đến địa
hình bề mặt TĐ
: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên BĐ
: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên TĐ
: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 7
Bài 8
Bài 9(1)
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Bài 9(2)
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 3 : Cấu trúc của
Trái Đất, các quyển của lớp
vỏ địa lý
: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất
: Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
: Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển.
: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.
: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 17
Bài 18
Bài 19
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 4 : Một số quy
luật của lớp vỏ địa lý
: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 20
Bài 21
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 5 : Địa lý dân cư
: Dân số và sự gia tăng dân số
: Cơ cấu dân số
: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá.
: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 2: địa lý kinh tế xã hội
Bài 22
Bài 23
Bài 24
Bài 25
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 6 : Cơ cấu nền kinh tế
: Cơ cấu nền kinh tế
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 26
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 7 : Địa lý nông nghiệp
: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố NN. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ NN
: Địa lý ngành trồng trọt
: Địa lý ngành chăn nuôi
: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 27
Bài 28
Bài 29
Bài 30
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 8 : Địa lý công nghiệp
: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
Địa lý các ngành công nghiệp
: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN.
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 31
Bài 32(1)
Bài 33
Bài 34
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Bài 32(2)
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 9 : Địa lý dịch vụ
: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân
bố các ngành DV
: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT.
: Địa lý các ngành GTVT
: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.
: Địa lý ngành thông tin liên lạc.
: Địa lý ngành thương mại.
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 35
Bài 36
Bài 37
Bài 38
Bài 39
Bài 40
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 10 : Môi trường và sự phát triển bền vững
: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
: Môi trường và sự phát triển bền vững
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 41
Bài 42
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Avatar
đưa chi biadf cuốn sách dãy , còn nôi dung đâu????????????
Avatar
chả có ji` cả chỉ toàn ảnh vs ảnh ko ak` chán zaKhóc
No_avatar

TuyệtThè lưỡiChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgạc nhiênMỉm cườiDán miệngNgậm tiềnCau màyNgây thơHônCườiChân trong miệngBối rốiKhóc

 

 

 

No_avatarf

chứ cái gì dậy?chẳng hiểu gì?nội dung đâu?bài giảng đâu?

 

No_avatarf

chứ cái gì dậy?chẳng hiểu gì?nội dung đâu?bài giảng đâu?

 

No_avatar
em phuong oi cho anh lam quen
No_avatar
chả có gì toan là hình ảnh
Avatar

nhảm wa minh can bai giang cơ mà

 

No_avatarf
minh can bai giang de chuan pj cho tiet hok toi chu minh khong can anh dau. chan the
No_avatarf

lax zữ z?

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓