Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 9. Điều ước của vua Mi-đát

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phạm Thu Huyền
Ngày gửi: 23h:00' 17-03-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người
Tập đọc
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2007
Kiểm tra bài cũ
Tập đọc
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2007
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2007

Tập đọc
Điều ước của vua Mi - Đát

§o¹n 1 : Cã lÇn . . . . . . h¬n thÕ n÷a

§o¹n 2 : Bän ®Çy tí . . . . . ®­îc sèng

§o¹n 3 : ThÇn §i-«-ni-dèt …. tham lam
Luyện đọc
Tập đọc
Điều ước của vua Mi-đát.
Nội dung:
Luyện đọc
1. Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn
2. Đọc diễn cảm
Từ ngữCó lần thần Đi - ô - ni - dốt hiện ra, cho vua Mi - đát được ước một điều. Mi - đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng !
Thần Đi- ô - ni - dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi - đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
Luyện đọc


Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi - đát. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi nhà vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Mi - đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn :
- Xin Thần tha tội cho tôi ! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống !
Luyện đọc
Tập đọc
Điều ước của vua Mi-đát.
Nội dung:
Luyện đọc
1. Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn
2. Đọc diễn cảm
Từ ngữ
quả nhiên


Vua Mi - d¸t xin thÇn §i - « - ni - dèt ®iÒu g×?
T¹i sao vua Mi - ®¸t l¹i ­íc nh­ vËy ?
Tìm hiểu bài
?
Tập đọc
Điều ước của vua Mi-đát.
Nội dung:
Luyện đọc
1. Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn
2. Đọc diễn cảm
Từ ngữ
quả nhiên
Những điều ước tham lam không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người.
phép màu
Tập đọc

Điều ước của vua Mi-đát
Nội dung:
Những điều ước tham lam không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người
Tập đọc
Điều ước của vua Mi-đát.
Nội dung:
Luyện đọc
1. Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn
2. Đọc diễn cảm
Từ ngữ
quả nhiên
Những điều ước tham lam không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người.
phép màu
Toàn bài đọc với giọng khoan thai
Phân biệt giọng của nhân vật
Nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
Tập đọc
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2007
Điều ước của vua Mi-đát
thi đọc diễn cảm¤n tËp gi÷a häc kú I
Bài sau :
 
Gửi ý kiến