Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thoa
Ngày gửi: 20h:03' 18-03-2010
Dung lượng: 457.0 KB
Số lượt tải: 499
Số lượt thích: 0 người
Khối Lớp 5
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự giờ
Người thực hiện :Nguyễn Thị Thuý
Môn: Toán
Bài 2: Muốn tính giá trị biểu thức số đo thời gian ta làm như sau. .
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút
c) 45 ngày 23 giờ - 24 ngày 17 giờ
b) 6 giờ 15 phút x 6
d) 21 phút 15 giây : 5
17 giờ 53 phút
4 giờ 15 phút
45 ngày 23 giờ
24 ngày 17 giờ
21 giờ 68 phút
21 ngày 6 giờ
+
-
6 giờ 15 phút
6
x
36 giờ 90 phút
21 phút 15 giây 5
1 phút
75 giây
4 phút
2
0
Nhóm 1
Nhóm 2 + 3
Tiết 129: Luyện tập chung.
Bài 1: Tính
= 22 giờ 8 phút
= 37 giờ 30 phút
1
= 60 giây
5
5
giây
Tiết 129: Luyện tập chung.
a) ( 2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút ) x 3
Bài 2: Tính
2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3
b) ( 5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút ) : 2
5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2
= 6 giờ 45 phút x 3
= 18 giờ 135 phút = 20 giờ 15 phút
= 2 giờ 30 phút + 15 giờ 45 phút
= 17 giờ 75 phút = 18 giờ 15 phút
= 12 giờ 60 phút : 2
= 6 giờ 30 phút
= 5 giờ 20 phút + 3 giờ 50 phút
= 8 giờ 70 phút = 9 giờ 10 phút
Chú ý: Khi thực hiện tính giá trị biểu thức về số đo thời gian ta cũng thực hiện đúng theo quy tắc tính giá trị biểu thức đã học.
Nếu biểu thức không có dấu ngoặc đơn thỡ ta thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.
Nếu biểu thức có dấu ngoặc đơn thỡ ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc đơn trước, các phép tính ngoài ngoặc đơn sau.
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
Tiết 129: Luyện tập chung.
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
Trò chơi: Ai tính nhanh hơn ?
10 giờ 40 phút
10 giờ 20 phút
15 phút
? phút
10 giờ 40 phút - 10 giờ 20 phút + 15 phút = 35 phút
Tiết 129: Luyện tập chung.
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
Bài 4: Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:
6 giờ 05 phút
22 giờ
8 giờ 10 phút
6 giờ
Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
Lào Cai
t = ?
t = ?
6 giờ 05 phút
8 giờ 10 phút
22 giờ
6 giờ
1
2
Tiết 129: Luyện tập chung.
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
Bài 4:
6 giờ 05 phút
Hà Nội
Hải Phòng
t = ?
8 giờ 10 phút
1
Bài giải
Thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:
8 giờ 10 phút - 6 giờ 05 phút = 2 giờ 05 phút
Dỏp s?: 2 gi? 05 phỳt
Tiết 129: Luyện tập chung.
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
Bài 4:
Hà Nội
Lào Cai
t = ?
( đêm hôm trước )
6 giờ
2
Bài giải
Thời gian tàu chạy từ 22 giờ đêm đến 24 gìơ đêm hôm trước là:
24 giờ - 22 giờ = 2 giờ
Thơig gian tàu chạy tiếp từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau là:
6 giờ - 0 giờ = 6 giờ
Thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Lào Cai là:
2 giờ + 6 giờ = 8 giờ
Đáp số: 8 giờ
22 giờ
(sáng hôm sau )
Tiết 129: Luyện tập chung.
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
To¸n
Chú ý 1: Khi thực hiện tính giá trị biểu thức về số đo thời gian ta thực hiện đúng theo quy tắc tính giá trị biểu thức với các số tự nhiên đã học.
Nếu biểu thức không có dấu ngoặc đơn thỡ ta thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.
Nếu biểu thức có dấu ngoặc đơn thỡ ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc đơn trước, các phép tính ngoài ngoặc đơn sau.
Chú ý 2: Khi tính thời gian đi của một vật mà thời điểm xuất phát và thời điểm đến nơi thuộc các ngày khác nhau thỡ ta tính thời gian đi của vật đó trong từng ngày một rồi cộng các thời gian đó lại chính là thời gian của vật đó.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Kính chúc quý thầy cô sức khoẻ.
No_avatar

Khóc

No_avatar

bài giảng này không hay cho lắm các bạn àk nhưng tui không có ý che dấu cũg giỏi ghê ha Lưỡng lự

 

 
Gửi ý kiến