Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Hồng Sang
Ngày gửi: 01h:07' 23-03-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 1042
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng

Các thầy cô
Về dự gìơ thăm lớp!
Trường trung học cơ sở TT bố hạ
Kiểm tra bài cũ
? Nêu sự tiến hoá cơ quan di chuyển của Động vật? Cho ví dụ?
Trả lời:
Cơ quan di chuyển của Động vật tiến hoá từ chưa có cơ quan di chuyển sống bám cố định đến cơ quan di chuyển đơn giản là chi bên phân hoá chi phân đốt => chi có cấu tạo và chức năng khác nhau di chuyển trên các môi trường khác nhau.
Ví dụ: Động vật nguyên sinh, Ruột khoang giun đốt chân khớp Động vật có xương sống chi phân hoá khác nhau: cá, ếch, bò sát, chim , thú. Chi phân hoá khác nhau thích nghi với đời sống.
* Nội dung bài học:
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể
Tiến hoá về tổ chức cơ thể
bài 54-Tiết 57
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
Quan sát hình bên hoàn thành bảng trang 176
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
Thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau:
ĐVNS
Ruột khoang
Giun đốt
Chân khớp
Động vật có xương sống
Chưa có
Da
Hệ ống khí
Mang
Da và phổi
Phổi
Phổi và túi khí
Phổi
Chưa phân hoá
Tuyến SD không có ống dẫn
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Chưa phân hoá
Hình chuỗi hạch(..chuỗi hạch bụng)
Tim Có TT, TN, hệ tuần hoàn kín
Hình mạng luới
Chưa có
Hình chuỗi(...chuỗi hạch ngực và bụng)
Hình ống (bộ não và tuỷ sống)
Chưa phân hoá
Chưa có
Tim chưa có TT và TN,hệ TH kín
Tim chưa có TT và TN,hệ TH hở
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
? Sự phức tạp hoá của hệ hô hấp được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
Trả lời: Từ chưa phân hoá hô hấp bằng da hô hấp bằng mang hô hấp bằng da và phổi bằng phổi
Từ chưa phân hóa
Trao đổi qua da
Bằng phổi (Hoàn thiện)
Hô hấp bằng mang
Bằng da và phổi
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
- Hệ hô hấp từ chưa phân hoá trao đổi khí trên toàn bộ bề mặt da ống khí mang đơn giản mang da và phổi phổi.
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
? Sự phức tạp hoá của hệ tuần hoàn được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
Trả lời: Từ chưa có tim tim đơn giản chưa có ngăn tim có 2ngăn tim có 3 ngăn tim 4 ngăn.
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
Chưa có tim
Tim chưa có ngăn
Tim 2 ngăn
Tim 3 ngăn( Máu pha nuôi cơ thể)
Tim 4 ngăn ( Máu nuôi cơ thể màu đỏ tươi)
Tim 3 ngăncó vách hụt (Máu pha nuôi cơ thể)
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
- Hệ tuần hoàn từ chưa phân hoá tim chưa có ngăn tim 2ngăn tim 3ngăn tim 3 ngăn có vách hụt tim 4 ngăn
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
? Sự phức tạp hoá của hệ thần kinh được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
Trả lời: Từ chưa phân hoá thần kinh mạng lưới thần kinh chuỗi hạch thần kinh hình ống đã phân hoá thành bộ não và tuỷ sống.
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
Từ chưa phân hoá
Thần kinh mạng lưới
Chuỗi hạch
Hình ống phân hoá bộ não, tuỷ sống
(Cá chép ?ếch ? Thằn lằn ? Chim bồ câu? Thỏ)
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
- Hệ thần kinh: từ chưa phân hoá hệ thần kinh mạng lưới chuỗi hạch đơn giản chuỗi hạch phân hoá cao hình ống phân hoá não bộ và tuỷ sống.
-Hệ sinh dục từ chưa phân hoá tuyến sinh dục không có ống tuyến sinh dục có ống đẫn
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
?Sự phức tạp hoá của hệ sinh dục được thể hiện như thế nào?
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
? Sự phức tạp hoá của tổ chức cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì?
Trả lời: ý nghĩa:
- Các cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn
- Giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
? Tại sao ngày nay vẫn còn có những động vật có các hệ cơ quan đơn giản?
Trả lời: Những sinh vật có hệ cơ quan đơn giản vẫn phát triển vì chúng thích nghi được với môi trường sống ( ảnh Trùng biến hình)
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
II- Sự phức tạp hoá của các cơ quan di chuyển
- Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng.
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1:
Cá chép là loài động vật hô hấp bằng da, có tim 2ngăn
Châu chấu là loài động vật chân khớp, hệ thần kinh hình chuỗi hạch, có hạch não lớn.
Thằn lằn là loài động vật chân khớp, tim 3 ngăn, tuyến sinh dục có ống dẫn.
Thỏ là loài động vật có xương sống, tim 4 ngăn, hệ thần kinh hình ống đơn giản.
Câu 2: Nhóm động vật có hệ thần kinh hình ống phân hoá hoàn thiện
Thuỷ tức, giun đất, cá chép
Rùa, ếch đồng, tôm sông
Chim bồ câu, thỏ
Thằn lằn, cá sấu, thạch sùng.
Câu 3:
Động vật nguyên sinh có cơ thể đa bào đã phân hoá thành các bộ phận rõ rệt.
Cơ thể giun đất có cấu tạo cơ thể phức tạp hơn ruột khoang. Hệ tuần hoàn đã có tim có 3 ngăn.
Hệ tuần hoàn của thằn lằn tiến hoá hơn so với cá chép vì tim có 4 ngăn.
Hệ hô hấp của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn. Phổi có nhiều phế nang giúp trao đổi khí tốt hơn.
-Học bài, trả lời câu hỏi SGK
-K? bảng trang 180 vào vở
HƯỚNG DẪN vÒ nhµ
Xin chân thành cám ơn các quý Thầy Cô
Tiết học đến đây là hết
Kính chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ,Hạnh phúc !
Chúc các em luôn chăm ngoan,học giỏi !
 
Gửi ý kiến