Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Tỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:27' 24-03-2010
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 517
Số lượt thích: 0 người
NHiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
Người thực hiện: G.V phạm thanh tỉnh
Trường THCS Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình
Phòng giáo dục hưng hà
2009 - 2010
hội giảng gvg cấp huyện
Môn âm nhạc lớp 7
ôn tập bài hát:
tiếng ve gọi hè
Tuần 32 - Tiết 31
Nh?c và lời: trịnh công sơn
Người thực hiện: G.V phạm thanh tỉnh
Trường THCS Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình
Tập đọc nhạc: tđn số 9
Mì i i i í, má a a a à,
Luyện thanh
Em hãy nêu những ký hiệu âm nhạc được sử dụng trong bản nhạc?
* Số chỉ nhịp 2/4, dấu thăng, dấu chấm dôi, dấu nặng đơn, dấu nối.
Em hãy nhắc lại ý nghĩa nhịp 2/4?
Nhịp 2/4 là nhịp gồm có hai phách trong một ô nhịp giá trị mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh phách thứ hai là phách nhẹ.
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
Ôn tập với lời ca, giai điệu bài hát.
*Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy trình bày bài hát tiếng ve gọi hè?
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
Bài TĐN số 9 được trích trong tác phẩm " trường làng tôi" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu nét nhạc nhịp nhàng uyển chuyển
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
2/ Tìm hiểu bài
Bài TĐN số 9 " trường làng tôi" có sử dụng những ký hiệu âm nhạc nào?
1/ Giới thiệu bài
Số chỉ nhịp 3/4, dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu nối, khung thay đổi.
Em hãy nêu ý nghĩa nhịp 3/4?
Nhịp 3/4 là nhịp gồm ba phách trong môt ô nhịp giá trị mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh hai phách sau là phách nhẹ.
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
2/ Tìm hiểu bài
1/ Giới thiệu bài
Bài có thể chia thành mấy câu nhạc?
Bài có thể chia thành 5 câu nhạc:
Câu 1/ "Trường . quanh"
Câu 2/ "Muôn . đềm"
Câu 3/ "Bên . xinh"
Câu 4/ "Lên . lướt"
Câu 5/ "Dù . ơi"
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
2/ Tìm hiểu bài
Nhìn và theo dõi bài TĐN số 9 em hãy cho biết bài được viết ở giọng gì?
* Bài viết ở giọng đô trưởng vì nốt kết bài là nốt đô và trên đầu khuông nhạc không có dấu hoá biểu.
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
2/ Tìm hiểu bài
đọc gam đô trưởng (cdur)
đồ dê mi fa sol la si đô
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
2/ Tìm hiểu bài
3/ Tập đọc nhạc từng câu
Câu 2/
Câu 3/
Câu 4/
Câu 1/
Câu 5/
Tđn câu 2:
Tđn câu 1:
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
3/ Tập đọc nhạc từng câu
2/ Tìm hiểu bài
Ghép câu 1 và câu 2
TĐN câu 4:
TĐN câu 3:
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
3/ Tập đọc nhạc từng câu
2/ Tìm hiểu bài
Ghép câu 3 và câu 4:
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
3/ Tập đọc nhạc từng câu
2/ Tìm hiểu bài
Tđn câu 5:
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
2/ Tìm hiểu bài
3/ Tập đọc nhạc từng câu
* Ghép TĐN lần 1
* Ghép TĐN lần 2
I/ ôn tập bài hát
II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
1/ Giới thiệu bài
2/ Tìm hiểu bài
3/ Tập đọc nhạc từng câu
* Ghép TĐN cả bài
4/ Tập đọc nhạc cả bài
5/ Ghép lời ca
Tiết 31: ôn tập bài hát:
Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: tđn số 9
Củng cố dặn dò

*Về nhà ôn tập học thuộc bài hát "tiếng ve gọi hè"
*đọc bài Tđn số 9 "trường làng tôi" , kết hợp đánh nhịp 3/4
Chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham dự tiết học
Phòng giáo dục hưng hà
2009 - 2010
hội giảng gvg cấp huyện
 
Gửi ý kiến