Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Thuy
Ngày gửi: 13h:11' 25-03-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 1136
Số lượt thích: 0 người
1
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
CÁC EM HỌC SINH
2
I. Hi?n tu?ng cang b? m?t c?a ch?t l?ng
II. Hi?n tu?ng dính u?t.Hi?n tu?ng không dính u?c
III. Hi?n tu?ng mao d?n
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Phát biểu và viết công thức độ nở dài và độ nở khối của vật rắn?
Câu 2: Một thước thép ở 200C có độ dài 1000mm. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài bao nhiêu mét? Cho hệ số nở dài của thép là 11.10-6 K-1.
với
= 1.0022 m
3
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Phát biểu và viết công thức về độ nở dài
và độ nở khối của vật rắn?


Câu 2: Một thước thép ở 200C có độ dài 1000mm,
khi nhiệt độ tăng đến 400C thì thước dài
bao nhiêu mét, cho hệ số nở dài của thép
là 11.10-6 K-1 ?
CHẤT LỎNG
4
5
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
II. Hiện tượng dính ướt.Hiện tượng không dính ướt
III. Hiện tượng mao dẫn
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
II.Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt
III. Hiện tượng mao dẫn
6
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
Nhúng khung dây đồng có buộc vòng dây chỉ hình dạng bất kì vào nước xà phòng.
Nhấc nh? khung dây đồng ra ngoài => có màng xà phòng phủ kín mặt khung dây.
7
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ
-> bề mặt phần màng xà phòng còn đọng trên khung dây có xu hướng tự co lại để giảm diện tích nhỏ nhất tới mức có thể
-> chứng tỏ trên bề mặt phần màng xà phòng có những lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng.
Trả lời C1 SGK
8
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
9
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
? AB di chuyển về phía CD
? Màng xà phòng bị co lại để giảm diện tích mặt ngoài đến nhỏ nhất
? Hiện tượng thanh AB dịch chuyển là do có lực căng mặt ngoài tác dụng lên thanh AB.
10
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
L?c cang b? m?t cĩ điểm đặt, phuong, chi?u nhu th? no?
?
11
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
?Lực căng bề mặt tác
dụng lên một đoạn đường
nhỏ l bất kì trên bề mặt
chất lỏng luôn có:
* Điểm đặt: trên đoạn l
* Phương: vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng
* Chiều: làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng
* Dộ lớn: f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó.
f =  l
12
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
? : là hệ số căng b? mặt của chất lỏng, phụ thuộc bản chất, nhiệt độ của chất lỏng (N/m), ? giảm khi nhiệt độ tăng.
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
13
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
* Hệ số căng bề mặt của một số chất lỏng:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
14
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
Tổng các lực căng bề mặt tác dụng lên vòng dây chỉ:
FC = ?.2L = ?.2?D
Với L= ?D: chu vi đường tròn nằm trên 1 mặt của màng xà phòng giới hạn bởi vòng dây chỉ có đường kính D
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
15
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
?
THẢO LUẬN NHÓM
* Hãy xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng trong bình?
* D, d là ủửụứng kớnh ngoài và ủửụứng kớnh trong của chiếc vòng.
D
d
16
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
Gọi L1, L2 là chu vi ngoài
và chu vi trong của chiếc vòng
FC =  (L1+L2)
D, d là ủửụứng kớnh ngoài và ủửụứng kớnh trong của chiếc vòng (m)
  =
FC
L1+L2
  =
F - P
 (D + d)
I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
1. Thớ nghieọm:
2. Lực căng bề mặt
?
THẢO LUẬN NHÓM
* Để chiếc vòng bứt khỏi mặt nước:
F = FC + P
 FC = F - P
17
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
I. Hi?n tu?ng cang b? m?t c?a ch?t l?ng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
Căng vải trên ô dù hoặc trên mui bạt ô tô tải.
3. ?ng d?ng
18
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
Dùng nước xà phòng để giặt quần áo
I. Hi?n tu?ng cang b? m?t c?a ch?t l?ng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
3. Ứng dụng
19
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
Ống nhỏ giọt
I. Hi?n tu?ng cang b? m?t c?a ch?t l?ng
1. Thớ nghieọm:
2. L?c cang b? m?t
3. Ứng dụng
20
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
CỦNG CỐ
*Lực căng bề mặt
Vuông góc với đoạn đường nhỏ bất kì l trên bề mặt chất lỏng này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng
Làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng
f =  l
? :là hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng phụ thuộc bản chất, nhiệt độ của chất lỏng (N/m).
D, d là ủửụứng kớnh ngoài và ủửụứng kớnh trong của chiếc vòng.
- Phửụng:
- Chieu:
- ẹoọ lụựn:
* Hệ số căng bề mặt:
21
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
VẬN DỤNG
Caõu hoỷi traộc nghieọm
CHỌN CÂU SAI:
Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng

Lực căng bề mặt có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng

Lực căng bề mặt có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó.
A
B
C
D
22
CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Bài 37:
VẬN DỤNG
Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44 mm và đường kính trong là 40 mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45 mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixêrin ở 20oC là 64,3 mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixêrin ở nhiệt độ này?
Tóm tắt:
D = 44 mm = 44.10-3 m
d = 40 mm = 40.10-3 m
P = 45 mN = 45.10-3 N
F = 64,3 mN = 64,3.10-3 N
t = 20 0C
? = ?
Giải:
Hệ số căng b? mặt:
Baứi taọp
vaọn duùng
23
CHÀO TẠM BIỆT
CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ
CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến