Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §7. Đường parabol

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Tiểu Lâm
Ngày gửi: 14h:43' 26-03-2010
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
Bài 7:
Đường Parabol
Tổ 3
Võ Ngọc Minh Thi
Ngô Thanh Nguyên
Đỗ Anh Tuấn
Lê Minh Ngọc Anh
Phạm Hoàng Phan Thanh
Phạm Hoàng Sơn
Nguyễn Trương Minh Bảo
Nguyễn Phạm Anh Nguyên
Đồ thị của hàm số y = ax² + bx +c (với a ≠ 0) là một đường parabol
0
y = ax² + bx +c (với a ≠ 0)
y
x
Hình ảnh Parabol thường gặp
I. Định nghĩa
Parabol là một đường conic được tạo bởi giao của một hình nón và một mặt phẳng song song với đường sinh của hình đó. Một parabol cũng có thể được định nghĩa như một tập hợp các điểm trên mặt phẳng cách đều một điểm cho trước (tiêu điểm) và một đường thẳng cho trước (đường chuẩn).
Parabol
Cho một điểm F cố định và một đường thẳng  cố định không đi qua F. Tập hợp các điểm M cách đều F và  được gọi là đường parabol (hay parabol).
Điểm F được gọi là tiêu điểm của parabol.
Đường thẳng  được gọi là đường chuẩn của parabol.
Khoảng cách từ F đến  được gọi là tham số tiêu của parabol.

Một parabol chỉ có một trục đối xứng duy nhất, đi qua tiêu điểm và vuông góc với đường chuẩn của nó. Giao điểm của trục này và parabol được gọi là đỉnh. Một parabol quanh xung quanh trục của nó trong không gian ba chiều sẽ tạo ra một hình paraboloid.
II. Phương trình chính tắc của Parabol
Cho parabol (P) với tiêu điểm F và đường chuẩn ∆.
FP vuông góc với ∆ (P є ∆). FP= p (tham số tiêu).
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như sau:
F=(p/2;0), P=(-p/2;0)
Phương trình của đường thẳng ∆ là x + p/2 = 0
M(x;y) є (P), ta có:
X - ―
P
2
2
( )
+ y²
= | x + ―|
P
2
Bình phương 2 vế của đẳng thức rồi rút gọn, ta được:
Y² = 2px (p>0)
Phương trình chính tắc của parabol
Tính chất
Parabol nằm về bên phải của trục tung.
Ox là trục đối xứng của parabol.
Parabol cắt trục Ox tại điểm 0 và đó cũng là điểm duy nhất của Oy thuộc Parabol. Gốc tọa độ O được gọi là đỉnh của parabol.
Đồ thị của hàm số bậc hai y = ax² + bx + c (a ≠ 0) là một đường parabol
О O
Y y
x x
y = ax² + bx + c
Chú ý:
Các bài tập về parabol
1
2
3
4
Xác định tham số tiêu, tọa độ đỉnh, tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của các parabol sau:
a.
Y² = 4x
2y² - x = 0
b.
5y² = 12x
c.
y² = ax
d.
( a > 0)
Vẽ parabol có phương trình ở câu a
1
2
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng????
y² = -2x là phương trình chính tắc của parabol
Y = x² là phương trình chính tắc của parabol
Parabol (P) : y² = 2x có tiêu điểm F (0,5 ; 0) và có đường chuẩn ∆ : x + 0,5 = 0
Parabol y² = 2px (p > 0) có tiêu điểm F (p; 0) và có đường chuẩn ∆: x + p = 0
S
S
Đ
S
Lập phương trình của parabol có tiêu điểm F(2 ; 1)
3
Lập phương trình chính tắc của parabol biết:
a. (P) có tiêu điểm F( 1 ; 0 )
b. (P) có tham số tiêu p = 15
c. (P) nhận đường thẳng d: x = -2 là đường chuẩn
4
Bye Bye
 
Gửi ý kiến