Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Trần Thanh Hà
Ngày gửi: 20h:43' 27-03-2010
Dung lượng: 365.0 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự hội giảng
Phân biệt hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở ?
Hệ tuần hoàn kín : Là hệ mạch kín, Tế bào TĐC gián tiếp với máu qua thành mao mạch,máu chảy trong thành mao mạch với áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.
Hệ tuần hoàn hở : Là hệ mạch hở, tế bào tiếp xúc và TĐC trực tiếp với máu, máu chảy trong ĐM dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm ./.
Bài 19
Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn
I . Qui luật hoạt động của tim và hệ mạch


1. Hoạt động của tim ./.
Phiếu học tập
1-Hoạt động của tim có đặc điểm gì?
Vì sao nói cơ tim hoạt động theo qui luật "không hoặc tất cả"?
2-Tính tự động của tim là gì?
Nguyên nhân gây ra tính tự động của tim?
Hệ dẫn truyền tim gồm những bộ phận nào? Chức năng?
3.Chu kỳ tim? Hoạt động của một chu kỳ tim?
Đặc điểm hoạt động của tim:
- Hoạt động theo qui luật " Không hoặc tất cả"
- Hoạt động tự động ( Tính tự động của tim )
- Hoạt động theo chu kỳ
a.Cơ tim hoạt động theo qui luật " không hoặc tất cả "
Kích thích với cường độ dưới ngưỡng - Cơ tim hoàn toàn không co
Kích thích đến cường độ ngưỡng- cơ tim co tối đa
Kích thích trên ngưỡng -cơ tim không co thêm nữa
b. Cơ tim có khả năng hoạt động tự động ( Tính tự động của tim )
* Khái niệm
Tính tự động của tim là khả năng co giãn tự động theo chu kỳ của tim
* Nguyên nhân : Do hệ dẫn truyền tim
- Nút xoang nhĩ : Tự phát nhịp và truyền xung thần kinh tới nút nhĩ thất và 2 tâm nhĩ
- Nút nhĩ thất : Truyền xung TK tới bó His
- Bó His truyền xung TK tới mạng puôckin
Mạng Puôckin truyền xung TK tới cơ tâm thất
@
c. Tim hoạt động theo chu kỳ
* Khái niệm
Chu kỳ tim là sự phối hợp các hoạt động của tim hoặc đồng thời hoặc kế tiếp bắt đầu bằng một chuyển động xác định ( Tâm nhĩ co ) và kết thúc khi lại tái xuất hiện chuyển động đó
* Một chu kỳ tim (0,8s) gồm :
Tâm nhĩ co : 0,1s
Tâm thất co: 0,3s
TG giãn chung : 0,4s
Nhịp tim : Số chu kỳ tim trong một phút .
@

Bài 19
Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn I . Qui luật hoạt động của tim và hệ mạch
1. Hoạt động của tim
- Hoạt động theo qui luật " Không hoặc tất cả"
- Hoạt động tự động ( Tính tự động của tim )
- Hoạt động theo chu kỳ
2.Hoạt động của hệ mạch

* H? m?ch g?m :
- D?ng m?ch
- Tinh m?ch
- Mao m?ch
-------@-------

- Huy?t ỏp l gỡ ? Nguyờn nhõn gay ra huy?t ỏp ?
D?c di?m c?a huy?t ỏp ?
- V?n t?c mỏu ? V?n t?c mỏu ph? thu?c vo nh?ng y?u t? no ?
-Huyết áp là gì ? Nguyên nhân gay ra huyết áp ?
Đặc điểm của huyết áp ?
-Huyết áp: là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch.
-Nguyên nhân:Do tâm thất co đẩy máu vào hệ mạch.
-Đặc điểm : HA giảm dần từ ĐM MM TM
- V?n t?c mỏu ? V?n t?c mỏu ph? thu?c vo nh?ng y?u t? no ?
Vận tốc máu là tốc độ máu chảy trong 1s
Vd: Vtốc máu ở ĐMC là 500mm/s, MM là 0,5mm/s, ở TMC là 200mm/s
Vận tốc máu phụ thuộc vào:
Tiết diện mạch
Chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch ./.
Bài 19
Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

I . Qui luật hoạt động của tim và hệ mạch
1. Hoạt động của tim
- Hoạt động theo qui luật " Không hoặc tất cả"
- Hoạt động tự động ( Tính tự động của tim )
- Hoạt động theo chu kỳ
2.Hoạt động của hệ mạch
II. Điều hoà hoạt động tim mạch
1. điều hoà hoạt động tim mạch


Tìm hiểu SGK mục II.1 và mục II.2và hoàn thành phiếu học tập sau:
Bài 19
Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn
I . Qui luật hoạt động của tim và hệ mạch
1. Hoạt động của tim
2.Hoạt động của hệ mạch
II. Điều hoà hoạt động tim mạch
1. điều hoà hoạt động tim mạch
2. Phản xạ điều hoà hoạt động của tim

Nghiên cứu SGK mục II.3 và quan sát hình 19.4 SGK trình bày khái quát các thành phần và con đường của một cung phản xạ điều khiển tim mạch ?
Xung TK từ thụ quan (áp thụ quan hoặc hoá thụ quan) dây hướng tâm TW TK sinh dưỡng ( trụ não và tuỷ sống) dây ly tâm( dây giao cảm hoặc phó giao cảm ) Điều hoà hoạt động tim mạch
-Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi
-Hoạt động của cơ tim có gì khác so với hoạt động của cơ vân ?
Huyết áp cao nhất trong ...và máu chảy chậm nhất trong ...
các tĩnh mạch ..các mao mạch
các động mạch ... các mao mạch
các tĩnh mạch ... các động mạch
các động mạch ..các tĩnh mạch
Đáp án đúng :
B. các động mạch ... các mao mạch
Một người có huyết áp 125/80. Con số 125 chỉ ...và con số 80 chỉ ...
A. huyết áp trong tâm thất trái .. huyết áp trong tâm thất phải
B. huyết áp động mạch ..nhịp tim
C. huyết áp trong kỳ co tim .. huyết áp trong kỳ giãn tim
D. huyết áp trong các động mạch.. huyết áp trong các tĩnh mạch
Đáp án đúng :
C. huyết áp trong kỳ co tim .. huyết áp trong kỳ giãn tim
Xin chào các thầy cô và hẹn gặp lại các em
vào buổi học lần sau.
 
Gửi ý kiến