Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thuận
Ngày gửi: 15h:47' 31-03-2010
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 514
Số lượt thích: 0 người
Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo
I- KiẾN THỨC CẦN NHỚ
II- BÀI TẬP
Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi: a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ?
Nhóm – COOH ?
Câu 1(SGK):
b) Chất nào tác dụng được với K ? Với Zn ? với NaOH ? Với K2CO3 ?
Viết các phương trình hoá học.
Công thức cấu tạo
Tính chất vật lí
Tính chất hoá học
C2H5OH
CH3COOH
(RCOO)3C3H5
Lỏng, tan trong nước
Lỏng, nhẹ hơn & không tan trong nước, tan trong benzen, xăng...
Lỏng,vị chua, tan trong nước
+ O2
+ Na, K…
+ CH3COOH
+ quì đỏ
+ Kim loại (trước H)
+ Oxit bazơ
+ bazơ
+ Muối =CO3 -HCO3
+ Rượu etylic


Phản ứng thuỷ phân
+ H2O (axit, to)
+ dd kiềm ( NaOH, KOH… /to)
- Chất có nhóm – OH : rượu etylic, axit axetic
- Chất có nhóm – COOH : axit axetic.
Chất tác dụng với k:
rượu etylic, axit axetic
Chất tác dụng với Zn:
Chất tác dụng với NaOH:
Chất tác dụng với k2CO3:
axit axetic
axit axetic
axit axetic
Trả lời:
Viết các phương trình hoá học
Câu 2 (SGK)
:Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết PTHH xảy ra khi đun etyl axetat với dd HCl, dd NaOH.
ĐÁP ÁN
- Phản ứng của etyl axetat với dd HCl:
Trả lời:
- Phản ứng của etyl axetat với dd NaOH:
CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH
Câu 4(SGK):
Có 3 lọ không nhãn đựng 3 chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.
ĐÁP ÁN
Dùng quỳ tím nhận ra axit axetic.

chất lỏng nào khi cho vào nước thấy có chất lỏng không tan nổi lên trên, đó là hỗn hợp của rượu etylic với chất béo.
Làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng
Trình bày cách phân biệt
Cho hai chất lỏng còn lại vào nước,
chất lỏng nào tan hoàn toàn là rượu etylic,
Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo
I- KiẾN THỨC CẦN NHỚ
Công thức cấu tạo
Tính chất vật lí
Tính chất hoá học
C2H5OH
CH3COOH
(RCOO)3C3H5
Lỏng, tan trong nước
Lỏng, nhẹ hơn & không tan trong nước, tan trong benzen, xăng...
Lỏng,vị chua, tan trong nước
+ O2
+ Na, K…
+ CH3COOH
Phản ứng thuỷ phân
+ H2O (axit, to)
+ dd kiềm ( NaOH, KOH… /to)
+ quì đỏ
+ Kim loại (trước H)
+ Oxit bazơ
+ bazơ
+ Muối =CO3 -HCO3
+ Rượu etylic


II- BÀI TẬP
Câu 4 (SGK):
Câu 1 (SGK):
Câu 2 (SGK):
Câu 3 (SGK):
Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các PTHH của các sơ đồ phản ứng sau:
Nhóm A: a), b), c), d).
Nhóm B: e), f), h).
Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo
I- KiẾN THỨC CẦN NHỚ
Công thức cấu tạo
Tính chất hoá học
C2H5OH
CH3COOH
(RCOO)3C3H5
+ O2
+ Na, K…
+ CH3COOH
Phản ứng thuỷ phân
+ H2O (axit, to)
+ dd kiềm ( NaOH, KOH… /to)
+ quì đỏ
+ Kim loại (trước H)
+ Oxit bazơ
+ bazơ
+ Muối =CO3 -HCO3
+ Rượu etylic


II- BÀI TẬP
Câu 4 (SGK):
Câu 1 (SGK):
Câu 2 (SGK):
Câu 3 (SGK):
Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các PTHH của các sơ đồ phản ứng sau:
ĐÁP ÁN
a) 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2
d) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
H2SO4 đặc,to
e) 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa +CO2 +H2O
f) 2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2
c) 2CH3COOH + 2K 2CH3COOK + H2
h) Chất béo + kali hiđroxit  glixerol + muối kali của các axit béo
Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo
I- KiẾN THỨC CẦN NHỚ
CTCT
Tính chất hoá học
C2H5OH
CH3COOH
(RCOO)3C3H5
+ O2
+ Na, K…
+ CH3COOH
Phản ứng thuỷ phân
+ H2O (axit, to)
+ dd kiềm ( NaOH, KOH… /to)
+ quì đỏ
+ Kim loại (trước H)
+ Oxit bazơ
+ bazơ
+ Muối =CO3 -HCO3
+ Rượu etylic


II- BÀI TẬP
Câu 4 (SGK):
Câu 1 (SGK):
Câu 2 (SGK):
Câu 3 (SGK):
Câu 5 (SGK):
Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? Viết PTHH minh hoạ (nếu có).
HƯỚNG DẪN
- Viết CTCT của C2H6O:
CH3 – O – CH3
(I)
CH3 – CH2– OH
(II)
Cho tác dụng với Na, nếu có khí bay ra thì A là rượu etylic.
- Viết CTCT của C2H4O2:
- Cho B tác dụng với Na2CO3, nếu thấy có khí thoát ra chứng tỏ B là axit axetic.
Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo
I- KiẾN THỨC CẦN NHỚ
II- BÀI TẬP
Câu 4 (SGK):
Câu 1 (SGK):
Câu 2 (SGK):
Câu 3 (SGK):
Câu 5 (SGK):
Câu 7(SGK):
Cho 100 g dd CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dd NaHCO3 8,4%.
Hãy tính khối lượng dd NaHCO3 đã dùng
Tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được sau phản ứng
HƯỚNG DẪN
CH3COOH + NaHCO3 
mdd NaHCO3=
CH3COONa + CO2 + H2O
mct (NaHCO3)=
=
60 g 84 g
12 g x g
x =
12. 84
60
= 16,8 g
=
= 200 g
CH3COOH:
82 g y g
Câu 7 (SGK):
a)
44 Z g
- Tìm mct(CH3COONa) =
Y=
= 16,4 (g)
mCO2
z =
=
= 8,8 (g)
= 100 + 200 – 8,8
= 291,2 (g)
Vậy C% ( CH3COONa)=
= 5,63 %
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học có liên quan giữa các chất etilen; rượu etylic; axit axetic; chất béo.
Nắm vững tính chất hoá học mỗi chất và viết được PTHH minh hoạ.
Viết được PTHH thực hiện chuỗi phản ứng có liên quan với các chất trên.
Nhận biết được các chất lỏng như: rượu etylic, este, chất béo, benzen.
Làm được bài tập hỗn hợp liên quan đến axít, rượu hoặc este
Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết.
No_avatar

hg doc duoc chu gi het!Cau mày

 

No_avatar

dok hay khong k woan trog cku yeu la gjet tkoj gjan tkoj ha

No_avatar

dok hay khong k woan trog cku yeu la gjet tkoj gjan tkoj ha

 

 

Không biết ngượng

 

 

No_avatar

bai nay wa de,ko kan fai dua len de giang lai,hk o lop kung wa du ui

 

 
Gửi ý kiến