Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Xuân Tự
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 15h:50' 31-03-2010
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp
Bài 9:
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN GIO LINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIO LINH
TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
Câu 1: Em hãy ghép các câu ở cột B vào cột A theo thứ tự 4 bước của quá trình tạo biểu đồ sau khi đã chọn lệnh Chart Wizard?
B
A
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
Câu 2: Cho bảng dữ liệu:
- Theo em nên sử dụng loại biểu đồ nào là hợp lý nhất?
- Em hãy vẽ biểu đồ đó.
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
4: Chỉnh sửa biểu đồ
4: Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ
+ Di chuyển biểu đồ.
- Chọn biểu đồ cần di chuyển.
- Đưa chuột vào chọn biểu đồ đó và kéo thả (Drag) chuột đến nơi cần di chuyển đến.
+ Thay đổi kích thước.
- Đưa chuột vào các cạnh của biểu đồ và kéo thả chuột đến vị trí muốn chọn.
+ Thay đổi màu nền cho biểu đồ:
Format Selected Chart area chọn màu thích hợp Ok
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ.
- Di chuyển biểu đồ.
- Thay đổi kích thước
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
4: Chỉnh sửa biểu đồ
4: Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ.
- Di chuyển biểu đồ.
- Thay đổi kích thước
+ Thay đổi màu chữ cho các chú giải trên biểu đồ:
Chart Legend Chart Legend
+ Ghi số liệu trên các cột của biểu đồ:
Chart Chart options Data Lable tích chọn ô Value Ok

Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
1. Nháy vào mũi tên để mở bảng chọn
2. Chọn kiểu biểu đồ thích hợp
4: Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ.
b. Thay đổi dạng biểu đồ
Bước 1: Nháy vào mũi tên của biểu tượng để mở bảng chọn.
Bước 2: Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
4: Chỉnh sửa biểu đồ
4: Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ.
b. Thay đổi dạng biểu đồ
c. Sao chép biểu đồ vào văn bản Word
1. Nháy chuột trên biểu đồ và thực hiện lệnh Copy
2. Mở văn bản Word và thực hiện lệnh Paste
d. Xóa biểu đồ
Chọn biểu đồ - nhấn Delete
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
CỦNG CỐ
Theo em nên sử dụng loại biểu đồ nào để vẽ là hợp lý nhất? Em hãy vẽ biểu đồ đó và hãy thực hiện các thao tác chỉnh sửa để biểu đồ và bảng dữ liệu cùng nằm trên một trang.
Câu 1: Cho bảng dữ liệu sau:
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
CỦNG CỐ
Câu 2: Dựa vào biểu đồ ở câu 1 em hãy thay đổi dạng biểu đồ đó sang biểu đồ hình tròn và sao chép biểu đồ đó sang Microsoft Office Word và lưu lại với tên là bieudo.doc ở thư mục D:Bieudo
Giáo sinh thực hiện: Lê Xuân Tự
Dặn dò
- Về nhà học bài, nắm kỹ cách vẽ biểu đồ.
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK.
- Xem trước bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa. Các bài tập 1, 2, 3 (trang 89-91).
 
Gửi ý kiến