Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trường Quân
Ngày gửi: 18h:20' 31-03-2010
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 653
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Gia Nghĩa
Tổ: Sử - Địa – GDCD Người dạy: Phan Trường Quân
Năm học: 2009 - 2010
Tru?ng THPT
Gia NGhia
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
Đến năm 1897, Pháp cơ bản bình định được Việt Nam và bước đầu đặt ách đô hộ lên nước ta
Chương II
VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1918)
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
Tiết 31
1. Những chuyển biến về kinh tế.
- Năm 1897, toàn quyền Đông Dương - Pôn Đume đưa ra chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất
1. Những chuyển biến về kinh tế.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
- Mục đích:
Vơ vét tối đa sức người, sức của ở thuộc địa phục vụ cho mục đích của chính quốc.
Mục đích khai thác thuộc địa của thực dân Pháp là gì?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
- Ca?c chi?nh sa?ch khai tha?c:
+ Nông nghiệp:
Biểu đồ TD Pháp chiếm đoạt ruộng đất
nhân dân Việt Nam cuối TK XI X-đầu TK XX
Cả nước
10.900 ha
Cả nước
301.000 ha
Nam Kỳ
1.528.000 ha
Bắc Kỳ
470.000 ha
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất
Tập trung khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm.) và những cơ sở phục vụ đời sống: điện, nước, bưu điện.
Biểu đồ khai thác than đá của Pháp tại Việt Nam TK XX
285.915 tấn
415.000 tấn
500.000 tấn
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
+ Công nghiệp:
+ Thương nghiệp:
Độc chiếm thị trường, nguyên liệu, thu thuế...
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
Xây dựng hệ thống GTVT (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.) phục vụ cho việc khai thác, qun su?.
+ Giao thông vận tải:
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
- Biến chuyển

Chương trình khai thác đã làm
cho nền kinh tế Việt Nam
biến chuyển như thế nào?
+ Tích cực:
Những yếu tố của nền sản xuất TBCN được du nhập vào Việt Nam, của cải vật chất sản xuất duo?c nhiều hơn.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
+ Tiêu cực:

- Tài nguyên thiên nhiên bị khai tha?c ca?n ki?t.
- Nông nghiệp: ch?m pha?t tri?n, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, mất ruộng đất.
- Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn CN nặng.
- Thương nghiệp:Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
Đồn điền café
Rượu, giấy, diêm
Bông, vải , sợi, rựơu
Gỗ, diêm
Đđiền chè, café
Đđiền caosu
Đđiền lúa
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Thiếc, chì,kẽm
Than đá
Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
2. Những chuyển biến về xã hội.
Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế đã dẫn tới những chuyển biến về xã hội như thế nào?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
2. Những chuyển biến về xã hội.
2. Những chuyển biến về xã hội.
- Làm tay sai cho Pháp => giàu có
Một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép => ít nhiều có tinh thần dân tộc.
- Mất ruộng đất => bị bần cùng hóa
Làm tá điền, một số trở thành công nhân trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy.
Là lực lượng to lớn trong phong trào yêu nước.
Giai
Cấp

Địa
chủ
PK
Nông
dân
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
2. Những chuyển biến về xã hội.
Tầng
lớp
mới
Xuất thân từ những người buôn bán, chủ xưởng, chủ cơ sở sản xuất…
Bị chèn ép, ít có khả năng cạnh tranh
→ Có ý thức dân tộc, là cơ sở thuận lợi → tiếp thu khuynh hướng DCTS từ bên ngoài
Thành phần: tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, học sinh, sinh viên…
Có ý thức dân tộc, dễ tiếp thu trào lưu tư tưởng tiến bộ̣ từ bên ngoài .
- Xuất thân từ nông dân
Vừa mới ra đời còn non trẻ
Chịu 2 tầng áp bức (thực dân, phong kiến ).
Sớm có tinh thần đấu tranh chống áp bức dân tộc và áp bức giai cấp.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
2. Những chuyển biến về xã hội.
Những giai cấp và tầng lớp nào mới xuất hiện trong xã hội Việt Nam từ cuộc khai thác thứ nhất của Pháp?
1.Giai cấp địa chủ.
2.Tầng lớp tiểu tư sản.
3.Giai cấp công nhân.
4.Tầng lớp tư sản.
5.Giai cấp nông dân.

2.Tầng lớp tiểu tư sản.
3.Giai cấp công nhân.
4.Tầng lớp tư sản.
Củng cố bài.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. Những chuyển biến về kinh tế.
2. Những chuyển biến về xã hội.
Tiết học đến đây là hết.
Giai cấp địa chủ phong kiến
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp tư sản
Giai cấp tiểu tư sản
Avatar
Cam on thay Quan da co nhung sliles dep cho bai giang.
 
Gửi ý kiến