Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thơ: Bàn tay cô giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Anh
Ngày gửi: 21h:49' 02-04-2010
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 5155
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON 4

HOAÏT ÑOÄNG
Laøm quen vaên hoïc
Thơ: “ Bàn Tay Cô Giáo”
Đối Tượng 5 -6 tuổi
GVTH: Cao Thị Tường Lan
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC
Thơ: " Bàn tay cô giáo"
MỤC ĐÍCH
* Kiến thức:
- Trẻ hiểu được nội dung
* Kỹ năng
Biết đọc diễn cảm, trả lời tốt câu hỏi và bộc lộ cảm xúc cá nhân
- Phát triển khả năng chú ý, cảm xúc, tình cảm
* Thái độ
- Giáo dục bé biết thương yêu và kính trọng cô giáo
CHUẨN BỊ
- Cô thiết kế hình ảnh bài thơ : “ Bàn tay cô giáo”
- Poiwerpoint.
+ Một số hịêu ứng hình ảnh
- Câu hỏi đàm thoại.
- Sưu tầm hình ảnh, tư liệu giảng
dạy trên mạng.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
* Ổn định- tạo cảm xúc
- Cô và trẻ cùng hát “Bàn tay cô giáo”
* Hoạt động 1: Đàm thoại
- Noùi qua noäi dung baøi thô, gôïi hoûi teân baøi thô “ Bàn tay coâ giaùo”taùc giaû
- Coâ ñoïc laïi baøi thô dieãn caûm 1 laàn
- Caû lôùp ñoïc thô
- Coâ chæ vaøo baøi thô höôùng daãn treû caùch ñoïc caùc doøng thô
- Cho treû tìm chöõ ñaõ hoïc trong teân baøi thô
- Coâ chæ cho treû ñoïc
- Gôïi hoûi noäi dung böùc tranh


* Đàm thoại:
- Gợi hỏi trẻ hình ảnh trong các đoạn thơ
- Trong bài thơ hình ảnh cô giáo đanglàm gì?
- Cô giáo đang chăm sóc các bạn nhỏ như thế nào?
- Đoạn thơ nào cho biết tay cô rất khéo?
- Đoạn thơ nào nói lên tình cảm trìu mến của cô đối với các con?
- Con đã cảm nhận được những gì khi đọc bài thơ này?

Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo

Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền

Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em vẽ khéo

Cô dắt em đi
Trên đường đến lớp
Đường đẹp quê hương
Đường dài đất nước

Cô bước em bước
Cây xanh đôi bờ
Vừng đông xòe quạt
Đẹp bàn tay cô
* Hoạt động 2: Đọc thơ
- Coâ cho caû lôùp ñoïc thô baøi thô
- Toå, nhoùm ñoïc thô
- Haùt ”Coâ vaø meï”
- Ñoïc thi ñua giuõa caùc toå
- Ñoïc thi ñua caù nhaân
- Caû lôùp ñoïc laïi baøi thô
* Hoat Động 3: Trò chơi
- Nghe hát : “ Bàn tay cô giáo”
- Cho trẻ ngồi thành 3 nhóm, cắm hoa tặng cô

Xin chân thành
c?m on
Avatar

Bài giảng rất tốt, cảm ơn bạn đã chia sẻ!

No_avatar

thanks: Tài liệu kiêm tiền online: http://www.mediafire.com/?8s8eejk5z6md6ds

 
Gửi ý kiến