Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thịnh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:06' 03-04-2010
Dung lượng: 12.2 MB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
Trường THPT Trần Suyền
Giáo viên: Trần Văn Thịnh
Giáo viên: Trần Văn Thịnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
Trường THPT Trần Suyền
Giáo viên: Trần Văn Thịnh
Tổ : Toán - Tin
LỚP 11B5
7
10
7
7
10
9
Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác gọi là hình lăng trụ gì?
T A M G I Á C
Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều gọi là hình gì?
L Ă N G T R Ụ Đ Ề U
Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình gì?
H Ộ P Đ Ứ N G
Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật gọi là hình gì?
H Ộ P C H Ữ N H Ậ T
Hình hộp có tất cả các mặt đều là hình vuông gọi là hình gì?
L Ậ P P H Ư Ơ N G
Sáu mặt của hình hộp chữ nhật là những hình gì?
C H Ữ N H Ậ T
6
5
4
3
2
1
(PP CM hai mp vuông góc)
Điều kiện để hai m?t ph?ng vuông góc:
Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là
hình vuông, SA  (ABCD). Chứng minh rằng:
a, (SAC)  (ABCD)
b, (SAC)  (SBD).
Ôn tập Kiến thức cũ
(PP CM hai mp vuụng gúc)
Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc:
2mpvg
Giải
a/ CMR : (SAC) ? (ABCD)
Ta có : SA ? (ABCD) (1 )
Mà SA ? (SAC) (2)
Từ (1)và (2) suy ra
(SAC) ? (ABCD)
CMR: (SAC) ? (SBD)
? AC ? BD (1)
SA ? (ABCD), BD ? (ABCD) ? SA ? BD (2)
Từ (1),(2)?BD ? (SAC) và BD ? (SBD).
Vậy (SAC) ? (SBD)
D
S
A
B
C
Bài tập1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA  (ABCD). Chứng minh rằng:
(PP CM hai mp vuông góc)
Di?u ki?n d? hai m?t ph?ng vuụng gúc:
Bài tập2: Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình
vuông, mặt bên (SAB) là tam giác đều cạnh a, mp(SAB)
vuông góc mp(ABCD). Gọi H và K lần lượt là trung điểm
các cạnh AB và AD. Cminh rằng:
SH  (ABCD)
AC  SK
Xác định và tính góc giữa
hai mp(SCD) và mp(ABCD)


A
B
C
D
S
H
O
K
Bài giải:

SH  (ABCD)
Ta có : (SAB)  (ABCD)
(SAB) (ABCD) = AB
SH  AB , SH  (SAB)
Suy ra SH  (ABCD)
b) AC  SK
Ta có: AC  HK (do HK // BD mà BD  AC)
AC  SH ( do SH  (ABCD) , AC  (ABCD) )
Vậy AC  SK
c) Xđ và tính góc giữa hai mp(SCD) và mp(ABCD)
Gọi I trung điểm CD
Ta có: CD  HI ( HI // AD mà AD  CD)
CD  SI ( CD  (SHI)
=>
Do SHI vuông tại H => tan(SIH) = => SIH =5004606

Bài tập2:
*) Xem lại các phương pháp
Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng.
Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc
Xác định góc gữa đường thẳng và mp, mp và mp.
Công thức tính diện tích
- Và Ôn lại các tính chất của hai mặt phẳng vuông góc
*) BTVN: 23,24,27 trang 111 SGK .
Em chưa biết
Bi Khoảng cách
a
H
O
H
O
M
M’
M
M’
a
GIỜ HỌC KẾT THÚC
TẠM BIỆT CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
Kim tự tháp Kê-ốp do ông vua kê-ốp
của nước Ai Cập chủ trì việc xây dựng.
Đây là kim tự tháp lớn nhất trong các
kim tự tháp ở Ai Cập. Tháp này được
xây dựng và khoảng 2500 năm trước
công nguyên và được xem là một trong
bảy kì quan của thế giới. Tháp có hình dạng là một khối chóp tứ giác đều và có đáy là một hình vuông mỗi cạnh dài khoảng 230m. Trước đây chiều cao của tháp là 147m, nay do bị bào mòn ở đỉnh nên chiều cao của tháp chỉ còn khoảng 138m. Người ta không biết người cổ Ai Cập đã xây dựng tháp bằng cách nào, làm thế nào để lắp ghép các tảng đá lại với nhau và làm thế nào để đưa được các tảng đá nặng và to lên các độ cao cần thiết. Tháp nặng khoảng sáu triệu tấn và được lắp ghép bởi 2.300.000 tảng đá. Thật là một công trình kì vĩ!
Bạn có biết?
Về
+) Để c/m d  mp(P) ta có thể chứng minh:
?
P)
b
a
M
+) (P)  (Q) theo giao tuyến d
và a  (Q) ;a  d => a (P)
* Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với măt phẳng:
I
* Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
+ Xác định giao tuyến c của (?) và (?)

+ Lấy I ? c, qua I xác định a ?(?) và a ? c
qua I xác định b ?(?) và b ? c
.
c
β
α
 
Gửi ý kiến