Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:49' 07-04-2010
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 1491
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
March, 2008
Designed by Hoang Linh
Tran Phu High School
Warmly welcome to our lesson !
Tran Phu High School
English 10
Unit 14: The World Cup
B: Speaking
Watch the piece of a video clip and listen to the song.
What are they about?
They are about the World Cup.
Unit 14: The World Cup
B: Speaking

Task 1. Look at the pictures. What do you know about these football teams?
It`s England
It`s France
It`s Italy
It`s Germany
Task 2. Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.
* Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
Example:
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
Uruguay 1930
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
1 - 0
Argentina
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
1
2
3
4
5
6
Solve the crossword puzzle
1st word ( 6 letters ): the host country of the 1958 World Cup.
2nd word ( 6 letters ): the champion of the 2002 World Cup.
3rd word ( 11 letters ): the runner - up of the 1974 World Cup.
4th word ( 6 letters ): the host country of the 1998 World Cup.
5th word ( 5 letters ): the host country of the 1962 World Cup.
6th word ( 7 letters ): the first champion in the history of the World Cup.
?
Task 3. Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
6
1958
Sweden
Brazil
5 - 2
Sweden
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
10
1974
West Germany
West Germany
2 - 1
Netherlands
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
16
1998
France
France
3 - 0
Brazil
Write a paragraph within 50 words about the football team
you like best.
Do the speaking part, Unit 14, workbook ( page 84)
Prepare the next part ( part C: listening ), Unit 14.
Homework
Thank you for joining us
Good bye !
Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trường THPT Trần Phú và tập thể học sinh lớp 10A1 đã giúp đỡ tôi hoàn thành tiết học
 
Gửi ý kiến