Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thịnh Hưng
Ngày gửi: 15h:42' 08-10-2008
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
Tiết 14 BÀI 8
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC,
VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ
XVIII - XIX
I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
1. Những thành tựu trong công nghiệp và giao thông vận tải
a. Công nghiệp
- Kĩ thuật luyện kim, chế tạo máy móc, đặc biệt máy hơi nước.
b. Giao thông vận tải và thông tin liên lạc
đầu máy xe lửa
- Phát minh máy điện tín
- Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước,
Tiết 14 BÀI 8
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
1. Những thành tựu trong công nghiệp và giao thông vận tải
2. Trong nông nghiệp, quân sự
sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày...
chế tạo nhiều loại vũ khí . . .
- Nông nghiệp:
- Quân sự :
Tiết 14 BÀI 8
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học xã hội
I.NIUTƠN
Thuyết vạn vật hấp dẫn
C.ĐÁCUYN
Thuyết tiến hóa và di truyền
LÔMÔNÔXỐP
Thuyết bảo toàn vật chất và năng lượng
Thuyết tế bào
PUỐCKINGIƠ:
Sự xuất hiện Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của Phoi ơ bách và Hêghen
Kinh tế chính trị học tư sản của Xmít và Ricacdo
Chủ nghĩa xã hội không tưởng: Xanh xi mông, Phu r iê, Ôoen
Chủ nghĩa xã hội khoa học: Các Mác và Ăngghen
Tiết 14 BÀI 8
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học xã hội
3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật
a.Văn học
- VÍCHTÔ- HUYGÔ
- BANDẮC
- LÉP TÔN-XTÔI
b. Nghệ thuật
Âm nhạc
Hội hoạ
- MÔ- DA
- BÁCH
- ĐAVÍT
- ĐƠLACROA
- CUỐCBÊ
- BÉTTÔVEN
-SÔPANH, TRAICÔPXI
- GÔIA
với nhiều tác phẩm nổi tiếng
BÀI TẬP 1:Hãy nối các mũi tên từ cột I với cột II cho phù hợp
1. ĐÁCUYN

2. MENĐÊLÊÉP

3. PUỐCKINGIƠ


4. NIUTƠN

5. LÔMÔNÔXỐP

CỘT II
B. Thuyết vạn vật hấp dẫn
D. Thuyết tiến hóa và di truyền
C.Thuyết bảo toàn vật chất và
năng lượng
CỘT I
A. Thuyết tế bào
Bài tập 2 : Nhận diện lịch sử
I.NIUTƠN (1643- 1727) (Anh)
1
2
3
C.ĐÁCUYN (1809-1882) (ANH)
LÔMÔNÔXỐP (1711- 1765) (NGA)
4
5
6
VÍCHTÔ- HUYGÔ (1802- 1885)(PHÁP)
LÉP TÔN-XTÔI (1828- 1910)(NGA)
7
8
MÔ- DA ( 1756- 1791)( ÁO)
GÔIA (1746 - 1828) (TÂY BAN NHA)
9
10
ĐẦU MÁY XE LỬA
Tàu hỏa đầu tiên
TÀU THUỶ CHẠY BẰNG HƠI NƯỚC

MOÓC- XƠ
MÁY ĐIỆN TÍN
CƠ KHÍ HOÁ TRONG NÔNG NGHIỆP
ĐẠI BÁC
I.NIUTƠN (1643- 1727) (ANH)
Thuyết vạn vật hấp dẫn
C.ĐÁCUYN (1809-1882) (ANH)
Thuyết tiến hóa và di truyền
LÔMÔNÔXỐP ( 1711- 1765)
Thuyết tế bào
PUỐCKINGIƠ
Thuyết bảo toàn vật chất và năng lượng
MEN-ĐÊ-LÊ- ÉP
BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Hêghen(1770- 1831)
Phép biện chứng
Xanh xi mông
Phuriê
Ôoen
Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Chủ nghĩa xã hội
khoa học
Các Mác và Ăngghen
VÍCHTÔ- HUYGÔ
(1802- 1885)(PHÁP)
BANDẮC (1799-1850)(PHÁP)
LÉP TÔN-XTÔI (1828- 1910)(NGA)
NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH
MIẾNG DA LỪA,
TẤN TRÒ ĐỜI
GÔ GÔN(1809-1852)(Nga)
ĐÍCH KEN(1812- 1870)(Anh)
PUSKIN(1879-1937)Nga
BÉTTÔVEN (1770-1827) ĐỨC
BACH (1685 - 1750) ĐỨC

MÔ- DA ( 1756- 1791)( ÁO)
SÔPANH (1810 - 1849) (BALAN )
GÔIA (1746 - 1828)
Tiết 14 BÀI 8
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học xã hội
3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật
1. Những thành tựu trong công nghiệp và giao thông vận tải
2. Trong nông nghiệp, quân sự
Avatar

hay đấy Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến