Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tuyến
Ngày gửi: 15h:38' 15-04-2010
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 1162
Số lượt thích: 1 người (Lam My Dung)
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words.
thøc giÊc
sợ hãi
con đường đông đúc
thích nghi với....
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing
(to) cross
Ýt xe cé
a little traffic (n)
thøc giÊc
sợ hãi
đường phố đông đúc
thích nghi với....
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing
(to) cross
Ýt xe cé
a little traffic (n)
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words.
Matching
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
1. Pre-questions
a. Does Hoa like the city ?
 No, she doesn’t
b. Where did she live before ?
 Before, she lived in a village near Hue
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
a. What does Hoa do in the evening ?
Hoa goes to the school theater club once a week.The rest of the week
she usually stays at home in the evening .
b. Why did she like living there ?
Because she knew all the people in her neighborhood; the village was
quiet and there was a little traffic.
c. Why doesn’t hoa like the city ?
 Because it is noisy and the roads are busy
d. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
She hates crossing the road most. Because bikes, motorbikes and cars
come from every direction, and they scare her.
1. Pre-questions
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
1. Pre-questions
III. B2
Discussion
a. What do you do in the evening ?
b. Do you like the city ? Why ?/ Why not ?
c. Do you like the countryside ? Why ?/ Why not ?
Possible answers
crowed
traffic jam
traffic light
polluted air
- good education
Possible answers
peaceful
fresh air
a little traffic
Country life
City life
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
1. Pre-questions
III. B2
- Learn by heart the new words
- Write about the advantages and disadvantages
of the life in the city and the country
- Do exercise 1+2 ( P96 )
IV. Homework
Thank you for your attendance !
See you again !
No_avatarf

tôi nghĩ  cô không nên lấy câu hỏi trong phần while để làm câu hỏi cho pre/ có thể thay câu hỏi như Does Hoa like the city? Why/ why not?

 

No_avatar

Luan hoc phap viet bang chu gi cac ban?

 

No_avatarf
luan hoc phap chinh là " logic"
No_avatar

a

 

No_avatar

hay very goood ......................................................????Không biết ngượng

No_avatarf

cũng đc

No_avatarf

wao!very good

 

No_avatarf

hayMỉm cười

 
Gửi ý kiến