Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Hoa
Ngày gửi: 21h:07' 12-10-2008
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT
Giáo viên LƯU THỊ HOA
Bộ môn CÔNG NGHỆ -CÔNG NGHIỆP
Khối 11
Giáo án điện tử :Chương 1-VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ
BÀI 2 : HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
A / YÊU CẦU:
Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc
Biết được vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ
B / PHƯƠNG PHÁP : NÊU VẤN ĐỀ

BÀI 2 : HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
1/ Nêu tên và vị tri tương quan giữa mắt quan sát ,mặt phẳng hình chiếu và vật thể ?
2/ Nêu hình chiếu vuông góc thuộc phép chiếu ? Nêu tên hình chiếu A,B,C trong hình 2-2 ; 2-4
HS trả lời các câu hỏi sau vào tập trước khi GV giảng bài
NỘI DUNG BÀI GiẢNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
I / Khái niệm về các phép chiếu
II /Phương pháp góc chiếu thứ nhất
III / Phương pháp góc chiếu thứ ba
IV/ Thực hành
IV /Củng cố bài

Từ hình 1, 2 nêu phương các tia chiếu và goị là phép chiếu gì ?
1
2
1 là phép chiếu xuyên tâm : các tia chiếu hội tụ cơ sở xây dựng hình chiếu phối cảnh
2 là phép chiếu song song : các tia chiếu song song cơ sở xây dựng hình chiếu trục đo
I / KHÁI NiỆM VỀ CÁC PHÉP CHIẾU
QUY TẮC LẬP GÓC CHIẾU THỨ NHẤT
I I / PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT (PPCG1)
MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU ĐỨNG
MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU CẠNH
MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU BẰNG
QUY TẮC CHIẾU HÌNH HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
CÁC TIA CHIẾU SONG SONG VÀ VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU
HƯỚNG TỪ TRƯỚC
HƯỚNG TỪ TRÊN
HƯỚNG TỪ TRÁI
QUY TẮC CHIẾU HÌNH CHIẾU ĐỨNG

QUY TẮC CHIẾU HÌNH CHIẾU BẰNG
QUY TẮC CHIẾU HÌNH CHIẾU CẠNH
QUY TẮC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT (PPCG1)
QUY TẮC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU
GÓC CHIẾU THỨ NHẤT
HC BẰNG
HC ĐỨNG
HC CẠNH
A
B
C
NÊU TÊN CÁC HÌNH CHIẾU A,B,C
HƯỚNG TỪ TRƯỚC
HƯỚNG TỪ TRÊN
HƯỚNG TỪ TRÁI
HÌNH CHIẾU TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC VỊ TRÍ CỦA VẬT THỂ
CÁC LOẠI HÌNH BiỂU DiỄN VẬT THỂ
HÌNH CẮT
HÌNH CẮT
CÁCH GHI KÝ HiỆU VẬT LiỆU KHI VẼ HÌNH CẮT
CÁCH GHI KÍCH THƯỚC HÌNH CHIẾU
I V / PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA (PPCG3)
MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU BẰNG
MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU CẠNH
MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU ĐỨNG
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA (PPCG3)
NÊU TÊN CÁC HÌNH CHIẾU A,B,C
HƯỚNG TỪ TRƯỚC
HƯỚNG TỪ TRÊN
HƯỚNG TỪ TRÁI
GÓC CHIẾU THỨ BA
HC ĐỨNG
HC CẠNH
HC BẰNG
A
B
C
Nêu tên góc chiếu và phép chiếu
Nêu tên A,B,C,là quy tắc dựng hình chiếu nào
Góc chiếu 1 , phép chiếu vuông góc
A :dựng HC đứng ,B:dựng HC bằng c: dựng HC cạnh
A
B
C
IV / CỦNG CỐ BÀI
Z
Y
X
Z
X
Y
Z
Y
X
HC ĐỨNG
HC CẠNH
HC BẰNG
HƯÓNG CHIẾU TỪ TRÊN
HƯÓNG CHIẾU TỪ TRƯỚC
HƯÓNG CHIẾU TỪ TR ÁI
NÊU TÊN CÁC HÌNH CHIẾU A,B,C
B
C
A
V/CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VỀ HÌNH CHIẾU CỦA CÁC VẬT THỂ
CỦA GÓC CHIẾU THỨ BA
NÊU TÊN VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA (PPCG3)
HC BẰNG
HC CẠNH
HC ĐỨNG
HC BẰNG
HC BẰNG
HC CẠNH
HC CẠNH
HC ĐỨNG
HC ĐỨNG
CHIẾU GÓC THỨ BA
CÁCH VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA PPCG3
1
3
2
4
BÀI TẬP : GÓC CHIẾU THỨ NHẤT NÊU TÊN CÁC HÌNH CHIẾU
CHIẾU TỪ TRÊN
CHIẾU TỪ TRƯỚC
CHIẾU TỪ TRÁI
1: HÌMH CHIẾU BẰNG
2 :HÌNH CHIẾU ĐỨNG
3 :HÌNH CHIẾU CẠNH
4 : KHÔNG LÀ HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VỀ VỊ TRÍ HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
NÊU TÊN GÓC CHIẾU VÀ HÌNH CHIẾU
HC BẰNG
HC CẠNH
HC ĐỨNG
GÓC CHIẾU THỨ BA
HC BẰNG
HC CẠNH
HC ĐỨNG
GÓC CHIẾU THỨ NHẤT
GÓC CHIẾU THỨ NHẤT
GÓC CHIẾU THỨ BA
A
A
B
C
D
1
IV /BÀI THỰC HÀNH : GÓC CHIẾU THỨ NHẤT VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA CÁC KHỐI A,B,C,D
Chú ý :
Hình 1 : không thể hiện mặt phẳng giữa
Hình 2 : Không thể hiện một khối của vật thể


A
B
C
D
A
B
C
D
Hình chiếu vuông góc của các khối trong góc chiếu 1
 
Gửi ý kiến