Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 33. Con chim chiền chiện

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Vĩnh
Ngày gửi: 10h:09' 22-04-2010
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện : phạm thị vĩnh
về dự giờ ,thăm lớp 4 a
Hãy đọc bài : Vương quốc vắng nụ cười và trả lới các câu hỏi : SGK / 143
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Kiểm tra bài cũ
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Con chim chiền chiện
Huy Cận.
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Con chim chiền chiện
1. Đọc đúng :
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Huy Cận.
long lanh , bối rối , trong veo , nói
bay vút ,
gieo từng chuỗi ,
chan chứa
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Con chim chiền chiện
Huy Cận.
Qua bức tranh bằng thơ của nhà thơ Huy Cận em hình dung ra được điều gì ?
Nội dung : Bi tho v? nờn hỡnh ?nh con chim chi?n chi?n t? do bay lu?n , hỏt ca gi?a khụng gian cao r?ng, trong khung c?nh thiờn nhiờn thanh bỡnh l hỡnh ?nh của cuộc sống ?m no, h?nh phỳc , gieo trong lũng ngu?i d?c c?m giỏc thờm yờu d?i , yờu cu?c s?ng.
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Con chim chiền chiện
Huy Cận.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
1. Đọc đúng :
long lanh , bối rối , trong veo , nói
bay vút ,
gieo từng chuỗi ,
Nội dung : Bi tho v? nờn hỡnh ?nh con chim chi?n chi?n t? do bay lu?n , hỏt ca gi?a khụng gian cao r?ng, trong khung c?nh thiờn nhiờn thanh bỡnh l hỡnh ?nh của cuộc sống ?m no, h?nh phỳc , gieo trong lũng ngu?i d?c c?m giỏc thờm yờu d?i , yờu cu?c s?ng.
2. Đọc diễn cảm :
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Con chim chiền chiện
Huy Cận.
Con chim chiền chiện
Bay vút , vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài , cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.

Chim ơi , chim nói
Chuyện chi , chuyện chi ?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
Tập đọc - Học thuộc lòng :
Thứ tư , ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Con chim chiền chiện
Huy Cận.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
1. Đọc đúng :
long lanh , bối rối , trong veo , nói
Con chim chiền chiện
Bay vút , vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.
Cánh đập trời xanh
Cao hoài , cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.
Chim ơi , chim nói
Chuyện chi , chuyện chi ?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
bay vút ,
gieo từng chuỗi ,
Nội dung : Bi tho v? nờn hỡnh ?nh con chim chi?n chi?n t? do bay lu?n , hỏt ca gi?a khụng gian cao r?ng, trong khung c?nh thiờn nhiờn thanh bỡnh l hỡnh ?nh của cuộc sống ?m no, h?nh phỳc , gieo trong lũng ngu?i d?c c?m giỏc thờm yờu d?i , yờu cu?c s?ng.
1. Tỉ lệ bản đồ cho biết một đơn vị độ dài thu nhỏ trên bản đồ ứng với độ dài thật trên mặt đất là bao nhiêu .
2 . Nối ô tương ứng giữa độ dài " thu nhỏ "trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với "độ dài thật ":
Độ dài "thu nhỏ": 1 mm 1 cm 1 dm
Độ dài " thật ": 1000 cm 1000 mm 1000 dm
3. Đáp án đúng là : D. 1 km
Người thực hiện : phạm thị vĩnh
Chúc các em học giỏi chăm ngoan !
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc
các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010
Tập đọc:
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
a. Đọc đúng.
long lanh, sương chói, bụng sữa, chan chứa, làm xanh da trời.
a. Từ ngữ:
cao hoài,
ngọt ngào
cao vợi
không biết mỏi
lúa tròn bụng sữa
b. Nội dung chính:
Bài thơ vẽ nên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn, hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh ấm no, hạnh phúc gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời yêu cuộc sống.
b. Đọc diễm cảm.
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào
Cánh đập trời trời xanh
Cao hoài, vời vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói
Chim ơi chim nói
Chuyện chi, chuyện chi ?
Lòng vui bối rối.
Đời lên đến thì …
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào
Cánh đập trời trời xanh
Cao hoài, vời vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói
Chim ơi chim nói
Chuyện chi, chuyện chi ?
Lòng vui bối rối.
Đời lên đến thì …
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010
Tập đọc:
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
a. Đọc đúng.
long lanh, sương chói, bụng sữa, chan chứa, làm xanh da trời.
a. Từ ngữ:
cao hoài,
ngọt ngào
cao vợi
không biết mỏi
lúa tròn bụng sữa
Nội dung : Bi tho v? nờn hỡnh ?nh con chim chi?n chi?n t? do bay lu?n, hỏt ca gi?a khụng gian cao r?ng, trong khung c?nh thiờn nhiờn thanh bỡnh l hỡnh ?nh ?m no, h?nh phỳc gieo trong lũng ngu?i d?c c?m giỏc thờm yờu d?i yờu cu?c s?ng.
b. Đọc diễm cảm.
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào
Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói
Chim ơi chim nói
Chuyện chi, chuyện chi ?
Lòng vui bối rối.
Đời lên đến thì …
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào
Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói
Chim ơi chim nói
Chuyện chi, chuyện chi ?
Lòng vui bối rối.
Đời lên đến thì …
 
Gửi ý kiến