Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Hoài Đức
Ngày gửi: 14h:53' 22-04-2010
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP
ĐÃ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG NÀY.
BIÊN SỌAN: CAO HOÀI ĐỨC – 0933.259.885
GV GIẢNG DẠY: TRỊNH THỊ THU

các thầy cô giáo
TRN TR?NG KNH CHO
Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?
- Phiến lá màu lục dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá
- Lá trên các mấu thân xếp so le nhau.


Câu hỏi - 1
Kiểm tra bài cũ
Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên cây? Và nêu đặc điểm của mỗi kiểu.
- Lá mọc cách: mỗi mấu thân mọc ra 1 lá. VD: lá mồng tơi, lá cây dâu…
- Lá mọc đối: mỗi mấu thân mọc ra 2 lá đối nhau. VD: lá cây ổi, lá cây dừa cạn…
- Lá mọc vòng: mỗi mấu thân mọc ra 3 lá trở lên. VD: lá cây dây huỳnh, lá cây trúc Nhật
Câu hỏi - 2
Kiểm tra bài cũ
Bài 20 :

Cấu tạo trong của phiến lá
2
3
1
Hình 20 .1 : Sơ đồ cắt ngang của phiến lá
C?U T?O TRONG C?A PHI?N L
Biểu bì
Thịt lá
Gân lá
Lục lạp
Gân lá gồm các bó mạch
Lỗ khí
Tế bào biểu bì mặt trên
Tế bào thịt lá
Khoang chứa không khí
Tế bào biểu bì mặt dưới
CO2
Hình 20 .4 : Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn


I. BIỂU BÌ
Hình 20 .2 : Lớp tế bào biểu bì đã được bóc ra

Hình 20.3 : Trạng thái của lỗ khí
Biểu bì mặt trên
Biểu bì mặt dưới
Lỗ khí mở
Lỗ khí đóng
Lỗ khí
Bài 20
+Có nhiều lỗ khí ở lớp tế bào biểu bì phía dưới
Cấu tạo trong của phiến lá
Câu 1: Những đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong ?
Câu 2: Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước ?
Biểu bì mặt trên
Biểu bì mặt dưới
Lỗ khí
Lỗ khí đóng
Lỗ khí mở
Lỗ khí
Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Những đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong ?
- Đặc điểm phù hợp với chức năng bảo vệ:
Lớp tế bào biểu bì xếp rất sát nhau, có vách phía ngoài dày .
- Đặc điểm phù hợp với chức năng cho ánh sáng chiếu qua:
Lớp tế bào biểu bì không màu trong suốt
Câu 2: Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước ?
Hoạt động đóng mở của lỗ khí giúp cho lá trao đổi khí và thoát hơi nước
Cấu tạo trong của phiến lá
Lỗ khí
Biểu bì mặt trên
Biểu bì mặt dưới
Cấu tạo trong của phiến lá
Bài 20
- Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua
- Trao đổi khí và thoát hơi nước
Cấu tạo trong của phiến lá
2. Thịt lá
Bài 20
- Bảo vệ l¸ và cho ¸nh s¸ng xuyªn qua.
- Trao đổi khí và thoát hơi nước
Lục lạp
Gân lá gồm các bó mạch
Lỗ khí
Tế bào biểu bì mặt trên
Tế bào thịt lá
Khoang chứa không khí
Tế bào biểu bì mặt dưới
CO2
Hình 20 .4 : Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn


II. TH?T L:
- Tế bào trong suốt sếp sát nhau, vách phía ngoài dày
- Có nhiều lỗ khí ở tế bào biểu bì phía dưới
- Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua
- Trao đổi khí và thoát hơi nước
2.Thịt lá
Bài 20
Cấu tạo trong của phiến lá
Câu 1: Lớp tế bào (TB) thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới giống nhau ở những điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?
Câu hỏi thảo luận :
CO2
O2 ,hơi nước
Câu 2: Lớp TB thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới khác nhau ở những điểm nào? (Hình dạng tế bào, cách sắp xếp, lục lạp (số lượng), chức năng chính).
Câu 1: Lớp tế bào thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới giống nhau ở những điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?
- Gồm nhiều tế bào có vách mỏng chứa lục lạp.
- Chức năng thu nhận ánh sáng, chế tạo chất hữu cơ cho cây.
Câu hỏi thảo luận :
Câu 2: Hãy tìm điểm khác nhau giữa chúng ?
Hình bầu dục
Hơi tròn
Xếp thẳng đứng, sát nhau
Xếp lộn xộn, không sát nhau, tạo nhiều khoang trống
Nhiều
Ít
Chế tạo chất hữu cơ
Chứa và trao đổi khí
- Tế bào trong suốt xếp sát nhau, vách phía ngoài dày
- Có nhiều lỗ khí ở lớp tế bào biểu bì phía dưới
- Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua
- Trao đổi khí và thoát hơi nước
2. Thịt lá
Bi 20
Cấu tạo trong của phiến lá

- Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ

- Chứa và trao đổi khí
- Tế bào trong suốt xếp sát nhau, vách phía ngoài dày
- Có nhiều lỗ khí ở tế bào biểu bì phía dưới
- - B¶o VÖ l¸ vµ cho ¸nh s¸ng xuyªn qua
- Trao đổi khí và thoát hơi nước
2. Thịt lá
3. Gân lá
Bi 20
Cấu tạo trong của phiến lá
- Chứa và trao đổi khí

- Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ
Lục lạp
Gân lá gồm các bó mạch
Lỗ khí
Tế bào biểu bì mặt trên
Tế bào thịt lá
Khoang chứa không khí
Tế bào biểu bì mặt dưới
III. Gân lá
Đặc điểm cấu tạo và chức năng của gân lá ?
Gân lá
- Trên biểu bì (nhất là mặt dưới) có nhiều lỗ khí.
- Trao đổi khí và thoát hơi nước.
- Giữa các tế bào có nhiều khoang trống
- Chứa và trao đổi khí.
Vận chuyển chất hữu cơ
V?n chuy?n chuyển nước và muối khoáng
2. Thịt L
3. GN L
Bi 20
Cấu tạo trong của phiến lá
Mạch rây
Mạch gỗ
7
6
5
1
2
3
4
Sơ đồ cấu tạo trong của phiến lá
Tế bào biểu bì mặt trên
Tế bào thịt lá
Khoang chứa không khí
Tế bào biểu bì mặt dưới
Lục lạp
Gân lá gồm các bó mạch
Lỗ khí
Củng cố
- T? bo trong su?t, x?p sát nhau vỏ phía ngoi dy.
- Có nhi?u l? khí ở tế bào biểu bì phía dưới
- Gồm nhiều lớp tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp (Chứa chất diệp lục)
- Gi?a các t? bo có kho?ng không
- N?m xen gi?a ph?n th?t lá
- Có m?ch rây v m?ch g?
thịt lá
Gân lá
- Chứa và trao đổi khí.
-Trao đổi khí và thoát hơi nước.
-Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan
- Vận chuyển chất hữu cơ
- Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ
- Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua.
No_avatar

thầy(cô) ơi ! cho em hỏi.

vì sao có thể nói víu nằm ở ranh giới giữa cơ thể vô sinh và hữu sinh vậy ? giúp e voi thay/co oi !

 
Gửi ý kiến