Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quan li nha nuoc ve van hoa

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huu Loc
Ngày gửi: 05h:51' 28-04-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ TÀI
Một số giải pháp quản lý Nhà nước để giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang

Sinh viên: Vương Minh Thống
Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Hà Hoa Lý
1. Về lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có một nét văn hoá riêng tạo nên nền văn hoá đa dạng mà thống nhất
Quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế có ảnh hưởng tích cực và hạn chế tới văn hoá các dân tộc thiểu số trong đó có dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang. Lễ hội đình làng là một trong những giá trị văn hoá có nguy cơ bị mai một

Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu, nhận xét đánh giá về một số thực trạng quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của đồng bào dân tộc Cao Lan thời gian qua tại tỉnh Tuyên Quang, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của đồng bào dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang trong thời gian tới
Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: là hoạt động quản lý nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan.
Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đặc biệt là huyện Yên Sơn – địa phương có đông dân cư là người Cao Lan và là nơi duy nhất còn tồn tại lễ hội đình làng truyền thống.
Kết cấu khóa luận
Chương 1. Khái quát chung về văn hoá truyền thống, lễ hội và vai trò của Nhà nước trong việc duy trì và phát triển văn hoá truyền thống
Chương 2. Thực trạng về quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
Chương 3. Một số giải pháp quản lý Nhà nước để giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
Chương 1
1.1 Văn hoá truyền thống trong thời kỳ hội nhập và phát triển
1.2 Lễ hội truyền thống - một hoạt động quan trọng góp phần duy trì và phát triển văn hoá truyền thống
1.3 Sự cần thiết của quản lý Nhà nước về văn hoá để duy trì và phát huy văn hoá - lễ hội truyền thống
1.4 Nội dung một số chính sách lớn của Nhà nước để bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống
Lễ hội truyền thống
Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Lễ hội là sự kiện để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với người có công với cộng đồng, với làng xã và đối với thế hệ cha ông đi trước. Lễ hội cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt văn hoá với nhau.
Vai trò của Nhà nước trong duy trì và phát huy văn hoá truyền thống
Vai trò định hướng hoạt động.
Vai trò hỗ trợ: hỗ trợ kinh phí hoạt động, hỗ trợ về mặt pháp lý, hỗ trợ về chuyên môn, phương thức thực hiên.
Vai trò nòng cốt trong việc duy trì và phát huy văn hoá truyền thống.
Một số chính sách lớn của Nhà nước
Luật di sản văn hoá 2001;
QĐ số 308/2005/QĐ-TTg của TTg CP về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
Nghị định số 11/2006/NĐ-CP của CP về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;
Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của CP về xử phạt hành chính trong hoạt động văn hoá – thông tin;
QĐ số 39/2001/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội…
Sơ đồ hệ thống tổ
chức quản lý
CHÍNH PHỦ
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
UBND CẤP TỈNH
SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LICH
UBND CẤP HUYỆN
PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN
UBND CẤP XÃ
CÁN BỘ VĂN HOÁ XÃ
HĐND TỈNH
HĐND HUYỆN
HĐND XÃ
Lễ hội cấp Nhà nước
Lễ hội cấp Tỉnh
Lễ hội cấp huyện
Lễ hội cấp xã
QuỐC HỘI
Chương 2
2.1 Lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan
2.2 Hiện trạng quản lý văn hoá lễ hội truyền thống ở Tuyên Quang
Lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan
Lễ hội thường được tổ chức vào ngày 9-10 tháng Giêng Âm lịch
Lễ hội gồm hai phần
Phần lễ
Phần hội
Chính sách của Tuyên Quang đối với việc quản lý văn hoá - lễ hội TT
QĐ số 467/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang
QĐ số 14/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Cơ chế quản lý cộng đồng đối với lễ hội đình làng
Một số nét chung về cơ chế quản lý cộng đồng đối với lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan;
Một số quy định cụ thể;
Vai trò của cộng đồng đối với tổ chức và quản lý lễ hội đình làng.
Một số kết quả đã đạt được
Về mặt giáo dục truyền thống
Về mặt tổ chức quản lý
Về mặt thể hiện các giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội
Về số lượng lễ hội được tổ chức
Một số hạn chế thiếu sót
Về mặt tổ chức;
Về vai trò của Nhà nước đối với lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan;
Các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội ;
Các hạn chế khác.
Nguyên nhân
Do chính sách và sự quan tâm chưa đồng bộ;
Do ảnh hưởng của kinh tế xã hội và xu thế giao lưu văn hoá;
Do nhận thức của cộng đồng dân tộc Cao Lan còn hạn chế.
Phương hướng giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan
Giữ gìn các giá trị truyền thống;
Mở rộng và nâng cao các chương trình trong lễ hội;
Công tác “ Gạn đục khơi trong ” trong tổ chức và QL lễ hội;
Về phát triển các lễ hội;
Kết hợp tổ chức lễ hội với phát triển kinh tế;
Gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
Một số giải pháp quản lý Nhà nước
Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý;
Giải pháp về chính sách pháp luật;
Giải pháp về cơ chế mềm;
Nhóm giải pháp ưu tiên.
Kết luận
Lễ hội đình làng là một hoạt động sinh hoạt văn hoá truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Cao Lan. Nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của cộng đồng người Cao Lan, việc giữ gìn và phát triển lễ hội này chính là đảm bảo đời sống tinh thần cho người Cao Lan tồn tại và phát triển. Do vậy các giải pháp quản lý Nhà nước được đưa ra trong khoá luận là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Một số hình ảnh về lễ hội đình làng dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
Khung cảnh lễ hội
Điệu múa Chim Gâu tại lễ hội
Điệu múa Xúc tép biểu diễn tại lễ hội
Hội diễn trang phục truyền thống của các dân tộc anh em tại lễ hội
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý theo dõi
 
Gửi ý kiến