Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thái Dung
Ngày gửi: 08h:08' 17-10-2008
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 1142
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập
V ă n h ọ c


Trung đại - Việt Nam

Từ TK X đến TK XIX
( Chương trình lớp 11 )
A/Hệ thống
kiến thức
I/ Khái
Quát chung
Van học Việt Nam X - xiX
Hoàn cảnh lịch sử
?
Các giai đoạn phát triển
X- hết XIV
Hoàn cảnh l/sử
Tình hình v/ học Nội dung Nghệ thuật Tác phẩm
Đặc điểm cơ bản
Hoàn cảnh l/sử
Tình hình v/ học Nội dung Nghệ thuật Tác phẩm
Hoàn cảnh l/sử
Tình hình v/ học Nội dung Nghệ thuật Tác phẩm
Hoàn cảnh l/sử
Tình hình v/ học Nội dung Nghệ thuật Tác phẩm
Nội dung
CN n/đạo
nghệ thuật
tính q/phạm.

x/hướng tr/nhã.

t/thu và DT hóa.

Khái niệm- B/hiện
Đ/tài- C/đề-h/tượng
N/ngữ- T/loại- thi liệu
cn y/nước
C/h t/sự
XV- hết XVII
X-VIII nửa đâu XIX
nửa cuối XIX


Kiểu mẫu công thức
ước lệ tượng trưng
Hướng về cái đẹp, cái c/cả
Tư duy NT
Quan niêm tM :
Bút pháp NT
Tuân thủ đặc điểm t/loại
thể loại
Van học Việt Nam X - xiX
Hoàn cảnh lịch sử
?
Các giai đoạn phát triển
X- hết XVII
Đặc điểm cơ bản
X- hết XVII
X- hết XVII
X- hết XVII
Nội dung
CN n/đạo
nghệ thuật
cn y/nước
C/h t/sự
_ Thời gian : XVII - hết XIX
_ Tác phẩm tiêu biểu
_ Biểu hiện :
+ ý thức về vài trò của hiền tài với ĐN : Chiếu cầu hiền
+ Tư tưởng canh tân đất nước: Xin lập khoa luật
+ Cuối XIX mang âm hưởng bi tráng : T/văn NĐC
Xuất hiện nội dung mới
Van học Việt Nam X - xiX
Hoàn cảnh lịch sử
?
Các giai đoạn phát triển
X- hết XVII
Đặc điểm cơ bản
X- hết XVII
X- hết XVII
X- hết XVII
Nội dung
CN n/đạo
nghệ thuật
cn y/nước
C/h t/sự
_ Thời gian : XVII - hết XIX
_ Tác phẩm tiêu biểu
_ Biểu hiện :
+ T/cảm trước b/kịch, đ/cảm trước k/vọng của c/người
+ Khẳng định,đề cao tài năng, nhân phẩm
+ Lên án những thế lực t/bạo chà đạp lên c/người
+ Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của DT
X/ hiện thành trào lưu?nhiều,l/ tiếp
+ Hướng vào quyền sống của con người?con người trần thế
+ ý thức về cá nhân đậm nét hơn: quyền sống, hạnh phúc, tài năng
_ Biểu hiện : mới
Van học Việt Nam X - xiX
Hoàn cảnh lịch sử
?
Các giai đoạn phát triển
X- hết XVII
Đặc điểm cơ bản
X- hết XVII
X- hết XVII
X- hết XVII
Nội dung
CN n/đạo
nghệ thuật
cn y/nước
C/h t/sự
_ Thời gian : XVII - hết XIX
_ Tác phẩm tiêu biểu
_ Biểu hiện :
+ ý thức về vài trò của hiền tài với ĐN : Chiếu cầu hiền
+ Tư tưởng canh tân đất nước: Xin lập khoa luật
+ Cuối XIX mang âm hưởng bi tráng : T/văn NĐC
Xuất hiện nội dung mới
II/ tác giả
Tác phẩm
Lê hữu Trác
?
Thời đại
Gia đình
Bản thân
Con người tác giả
Tâm huyết và đức độ
Thượng kinh kí sự
Đoạn trích : Vào phủ.
Nội dung
Nghệ thuật
T/ loại : Kí sự ; V tự : C/Hán. N/dung : Cảnh k/ đô, c/ sống xa hoa nơi phủ Trịnh; T/ độ coi thường d/ lợi ? Giá trị hiện thực sâu sắc?Ng/thuật
Cảm xúc chân thật của tác giả những lúc lặn lội đi chữa bệnh ở các miền quê
Quan sát tinh tế, ngòi bút ghi chép chi tiết chân thực sắc sảo

Hồ Xuân Hương
Thời đại
Gia đình
Bản thân
Tâm sự : ngang trái éo le
Nội dung :

Tự tình 2
Nghệ thuật :


Nghệ thuậtNội dung:Thương cảm đ/với người PN; kh/ định
đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ
Trào phúng mà trữ tình, đậm chất dân gian từ đề tài
cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng nghệ thuật
T/trạng buồn tủi phẫn uất;
k/ vọng sống, khvọng hphúc
Việt hóa thơ Đường; c/dùng
t/ngữ h/ảnh g/dị, giàu sức b/cảm, táo bạotinh tế
Trần Tế Xương 1870 - 1907
Thời đại
Gia đình
Bản thân
Con người
Nội dung :
Thương vợ : Thể loại - Văn tự - Nội dung - Nghệ thuật
Nghệ thuật :Vịnh khoa thi Hương :
Thể loại - Văn tự - Nội dung - Nghệ thuật
Tâm huyết với dân với nước nhưng b/lực
Trào phúng và trữ tình (đề tài
về bà Tú; đề tài về thi cử
S/dụng t/ Việt g/dị tự nhiên giàu
sức b/cảm; v/ dụng stạo h/ảnh
và cách nói d/gian
Nguyễn Khuyến
?
Thời đại
Gia đình
Bản thân
Tâm sự của tác giả
Nội dung thơ ca
T/yêu Q H,đn, bbè
C/biếm đ kích
C/s của ND
Câu cá mùa thu Văn tự - thể loại - nội dung - n/thuật
Khóc Dương Khuê Văn tự - thể loại - nội dung - n/thuật
Nguyễn Đình Chiểu
?
Thời đại
Gia đình
Bản thân
Tâm sự của tác giả
Văn tế NSCG
Lục Vân tiên
Nội dung
Nghệ thuật
Nội dung
Nghệ thuật
Nội dung
Nghệ thuật
Lẽ ghé thương
T/ đài b/tráng b/tử về người NDNS
Yêu nước
Nhân đạo
Không k/phục trước số phận; Đứng vững trên tuyến đầu chống NX, thủy chung son sắt với dân với nước
Quan niệm vinh nhục

Khái niệm :Bi: Đau thương; Tráng : H/hùng tráng lệ Bất tử ? Vẻ đẹp vừa đ/thương vừa hào hùng nhưng sống mãi trong lòng DT
Nguyên nhân: Hoàn cảnh thời đại .
Biểu hiện :Bi : C/sống l lũ, nỗi đ/thương mất mát, tiếng khóc thương của người sống.
Tráng : Lòng c/thù, y nước,h động quả cảm anh hùng, sự ngợi ca công đức ?T/lòng và h động
của họ bất tử; ?là tiếng khóc đau thương
mà lớn lao cao cả

k/niệm- t/chuẩn- b/hiện
B/Kiểm tra
Đánh GIá


§iÒn nhanhVµo dÊu ...


Lục Vân Tiên được viết bằng chữ....
Nôm
10
Điển nhanh vào dấu ba chấm
?
?
Chiếu cầu hiền được viết vào khoảng năm....
1788- 789
10
Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh được viết theo thể loại....
kí sự
10
NCT s/tác hầu hết bằng chữ Nôm, thể loại ông yêu thích là....
Hát nói
10
Văn tế NSCG là....
Tiếng khóc thương...là bức tượng đài bi tráng...
10
Đặc sắc của bài Tự tình chính là ở nghệ thuật....
Sử dụng từ ngữ, hình ảnh giản dị giàu sức biểu cảm
10
Qua bài KDK, NK muốn thể hiện....
một t/bạn...
10
Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ....
Hán
10
Điển nhanh vào dấu ba chấm
?
?
Văn tế NSCG được viết năm....
1861
10
Bài ca ngất ngưởng được viết theo thể loại....
Hát nói
10
Nổi bất trong s/tác thơ Nôm của HXH là....
Tiếng nói t/cảm đ/v người PN, là sự k/định đề cao k/vọng của họ
10
Viết Chiếu cầu hiền, Quang Trung nhằm....
Thuyết phục sĩ phu Bắc Hà cộng tác với triều đại T/ Sơn
10
Đặc sắc của bài Câu cá mùa thu chính là ở nghệ thuật....
tả cảnh tả tình và s/dụng t/Việt của NK
10
Qua bài Vịnh KTH, TX muốn thể hiện....
Cảnh nh/nháo ô hợp - T/sự của mình trước cảnh m/nước
10
Chiếu cầu hiền được viết bằng chữ....
Hán
10
Điển nhanh vào dấu ba chấm
?
?
Thượng kinh kí sự được hoàn thành năm....
1783
10
Lục Vân Tiên thuộc loại....
Truyện thơ Nôm BH
10
Bằng ngòi bút, NĐC đã s/ đời c/đấu cho....
đạo đức chính nghĩa cho độc lập tự do của dân tộc
10
Tự tình thể hiện....
tâm trạng đau buồn phẫn uất trước duyên phận và k/vọng sống, k/vọng h/phúc ở HXH
10
Đặc sắc của bài Văn tế NSCG chính là ở nghệ thuật....
X/dựng h/tượng n/vật, ng/ngữ g/dị trong sáng
10
Qua bài Chạy giặc, NĐC muốn phản ánh....
H/thực đ/thương của DT- t/hiện n/đau, lòng c/giận...
10
Bài ca ngất ngưởng được viết bằng chữ....
Hán
10
Điển nhanh vào dấu ba chấm
?
?
Chạy giặc có thể được NĐC viết năm ....
1859
10
Sa hành đoản ca được viết theo thể loại....
Hành
10
Sáng tác của Tú Xương gồm hai mảng ....
Trào phúng và trũ tình
10
Ngất ngưởng là cách NCT thể hiện....
Bản lĩnh cá nhân trong cuộc sống
10
Đặc sắc ng/thuật của Thượng kinh kí sự chính là ở....
Tài quan sát tinh tế và ngòi bút ghi chép sắc sảo
10
Qua đoạn trích Lẽ ghét thương, NĐC muốn thể hiện....
Những t/cảm yêu ghét phân minh - t/lòng th/dân
10


§i t×mT¸c gi¶


a
á
t
t
i
ế
b
c

p
đ
h
u
c
a
t
â
m
c
ù
@3
i
c
y


g
c
*
h
k
@4
h
ó
c
d
ư
ơ
n
g
h
u
ê
k
*
C
h
i
ế
u

u
h
i

n
c
@5
*
a
g

h
é
H
t
t

t
@8
h
n
ì
*


n


g
@9
t
h
ư
ơ
g

@10
*
t

c
t
h

c
h
ú
c
@
*
â
n
d
N
ô
n
v
*
u
@2
*
á
@6
đ
h
n
o
h
a
s
à
c

n
*

u
@1
*
@7
ư
ơ
n
g
l
*
8
13
12
11
6
10
12
11
12
7
8


Cïng ®o¸nt¸c phÈm


g
@1

M
h

R
n
h
T
c

M
2
N
Ô
H
H

G
ì
N
T
@2
*
@3
ê
L

H
r
u
c
á
*
T
n
@4
g
u
y

N
ô
n
g
t
r

c
*
C
h
u
m

n
t
r
i
n
h
h
@5
*
ơ
S
Q
n
ế
u
@6
*
i
h
V
Ă
N
@7
*
X
ú
T
@8
g
n
ơ
ư
*


ư


â
ý
h
ư

n
s

n
v
@*
*
h
ơ
N

u
n
X
H
@9
*?
8
9
2
3
4
6
5
7
*
*
9
10
9
13
12
6
5
7
11
9


thö tµi®äc hiÓu


1
Rượu ngon .không
mua? Nghệ thuật?
*
2
Hai câu trong
tự tình?sự k/khao
Hạnh phúc ?
*
3
Tú Xương dùng
H/ảnh thơ nào
để xoáy vào
sự khổ cực của
kiếp đời bà Tú
*
4
Nào ai đòi.bộ
hổ?nêu v/đề

*
5
Hễ quán rượu.số
?Nghệ thuật gi ?
*
6
Tầng mây .v/ teo
Cô đơn rơn ngợp
?Nghệ thuật gì ?
*
7
Cách chuẩn
bệnh kê đơn
Con người
Lê Hữu Trác ?
*
8

Bỏ nhà.bay
?Nghệ thuật?
*
9
Lí do vua cầu
Hiền ?
*
10
Lọng cắm.ra
?nêu VĐ gì ?
*
11
Vũ trụ .phận sự?mục đích của
việc mở đầu bằng 1 câu c/Hán?
*
12
Cơ sở tình
thương của
ôngQuán
*
?
Là trận đánh đã đi vào nhiều tác phẩm thi ca thời trung đại
Bạch đằng
*


Th¶ h×nh§äc th¬


10
Bãi cát dài, bãi cát.
10
Đêm khuya văng vẳng.
10
10
.Eo sèo mặt nước buổi đò đông
10
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh.
10
10
Một duyên hai nợ âu đành phận.
10
Ao thu lạnh lẽo nước.
10
10
Nhà nước ba năm mở một khoa.
10
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy .
10
Avatar
ai post bài nè lên đây vậy sao ko giống sách giáo khoa chút nào cả
No_avatar

một bài thiết kế hay!

No_avatar
Rat tuyet voi.Cam on thay/ co nhieu
No_avatar

mình rất thích giáo án này của bạn. nếu có thể hãy cho mình biết một vài thông tin về bạn

hoangmai7722@yahoo.com.vn

No_avatar

rất mong thư của bạn

No_avatar

Mình rất cảm ơn sự cổ vũ động viên của các bạn

                                                thaidung1611@gmail.com  

No_avatar
em chào thầy cô ạ
No_avatar
em tên là Huyền Anh, hiện nay em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học :"ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HS THPT", em đang làm phần vai trò của giáo viên và gia đình nên rất cần ý kiến của thấy cô ạ vì em cũng đang học nên không có thời gian tìm nhiều thông tin.Đây là bài kiểm tra cuối kì của nhóm em thôi ạ.Em rất mong được thấy cô giúp đỡ và em xin cảm ơn rất nhiếu ạ
No_avatar
Mời bạm ghé thăm blog của tôi : http://thuvietblog.wordpress.com
No_avatar
co/thay oi!em thay bai giang cua co/thay hay,nhung phan mau do che lap mat noi dung cua nghe thuat,hoi mat mi quan  
 
Gửi ý kiến