Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7. Your house

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Chí Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 24-10-2008
Dung lượng: 14.7 MB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
Hội thi giáo viên giỏi
Huyện nho quan
Where do you live?
Is Son Ha a country?
What are there in your country?
Lakes
Paddy field
A river
Trees
Well
Flowers
Mountain
In the country
Post office
Zoo
apartment
Supermarket
Hotel
Restaurant
banks
Movie theater
In the town
Do you like your country?
Ba lives in the town and Chi lives in the country.
Unit 7: YOUR HOUSE
Period 41- Lesson B: Town or Country
What is this?
Clinic
What is this?
What is this?
What is this?
What is this?
Now look at the picture and answer my question:
What are there in the town?
There is a clinic, a zoo, an apartment, a post office, a bank, a supermarket.
Now, listen to the tape and find out new words
… a lot of people. in the town is very beautiful and noisy
A. Does Ba live in town?
B. Does he live in a house?
C. Is it noisy?
D. Does Chi live in town?
E. Are there any stores?
F. Is it quiet?
Yes, he does./ No, he doesn’t.
Yes, he does./ No, he doesn’t.
Yes, it is./ No, it isn’t
Yes, she does./ No, she doesn’t.
Yes, there are./ No, there aren’t.
Yes, it is./ No, it isn’t.
Does Ba live in the town?
Does Ba live in a house?
No. Ba lives in an apartment in the town.
What are there near Ba’s apartment?
There is a clinic, a zoo, an apartment, a post office, a bank, a supermarket.
Is it noisy?
Yes, it is.
What are there near Chi’s house?
Does Chi live in the country?
Listen and check. Complete this table in your exercise book.
Listen and check. Complete this table in your exercise book.


Good bye - see you again
 
Gửi ý kiến