Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: D­Ương Văn Hồng
Ngày gửi: 15h:49' 26-10-2008
Dung lượng: 499.0 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Số lượng cung phụ thuộc vào yếu tố nào là trọng tâm:
Kiểm tra bài cũ
a. Kh? nang s?n xu?t
b. M?c giá
c. Các y?u t? s?n xu?t
d. S? lu?ng, ch?t lu?ng ngu?n l?c
Tiết 11: Bài 6: Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Đất Nước
1. Khái Niệm CNH, HĐH, Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH đất nước
a. Khái niệm CNH, HĐH đất nước
Trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất đã đạt được những thành tựu gì?
LAO ĐỘNG THỦ CÔNG
CƠ GIỚI HÓA
LAO ĐỘNG THỦ CÔNG
CƠ GIỚI HÓA
Cuộc cách mạng KHKT lần thứ nhất đã chuyển đổi từ
lao động thủ công sang lao động bằng máy móc, cơ khí
Cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai đã đạt được những thành tựu gì?
Cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai đã chuyển từ lao động
cơ khí Sang lao động tự động hoá sử dụng rộng rãi
người máy và các công nghệ hiện đại
Tiết 11: Bài 6: Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Đất Nước
Em hiểu CNH, HĐH là gì?
1.Khái niệm CNH, HĐH; tính tất yếu
khách quan và tác dụng của CNH, HĐH
đất nước
Khái niệm CNH, HĐH
+ Công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình
chuyển đổi căn bản toàn diện cac hoạt động
kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng
Sức lao động thủ cộng là chính sang sử dụng
một cách phổ biến sức lao động
b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng
của CNH, HĐH đất nước
+ Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH
Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất
kĩ thuật của CNXH
Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt
hậu về kinh tế, kĩ thuật-công nghệ giữa nước
ta với các nước trong khu vực và trên thế giới
Do cần phải tạo ra năng suất lao động cao,
đảm bảo chọ sự tồn tại và phát triển của xã hộiThảo luận
nhóm
Nhóm 1:
Vì sao nước ta phải tiến hành CNH, HĐH?
Nhãm 2:
Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H n«ng nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng
Nhóm 3:
Vai trò của CNH, HĐH?
Nhóm 4:
Tìm nguyên nhân thành công của một số doanh nghiệp trên địa bàn.
3 phút
Tiết 11: Bài 6: Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Đất Nước
1.Khái niệm CNH, HĐH; tính tất yếu
khách quan và tác dụng của CNH, HĐH
đất nước
Khái niệm CNH, HĐH
b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng
của CNH, HĐH đất nước
+ Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH
+ Tác dụng to lớn và toàn diện của CNH, HĐH
Tạo điều kiện để phát triển LLSX và tăng
năng xuất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế và giải quyết việc làm
Tạo ra LLSX mới làm tiền đề cho việc củng
cố QHSX XHCN,tăng cường vai trò của nhà
nước XHCN,tăng cường khối liên minh công-
nông-trí
Tạo tiền đề phát triển văn hoá tiên tiến đậm
đà bản sắc dan tộc
Tạo cơ sở vật chất kĩ thhuật, củng cố tăng
cường QPAN
Luyện tập
a. Nước ta tự nghiên cứu và xây dựng.
b. Nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
c. Kết hợp vừa tự nghiên cứu và xây dựng, vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
d. Tất cả đều đúng.
A. Cần thiết và cấp bách.
B. Bình thường.
C. Cần phải xem xét.
D. Tất cả đều đúng.
Làm bài tập và các câu hỏi (1,2,3)
SGK/55
Dặn dò
No_avatar
Khái niệm CNH, HĐH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓