Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 27-10-2008
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DI AN
BÀI 9
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH
BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)
Giáo viên : Nguyễn Chí Thuận
Email : thuan.dian@gmail.com
Nội dung gồm:
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.
III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
Bản đồ nước Nga năm 1914, đế quốc Nga chiếm 1/6 lãnh thổ TG.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Sau CM 1905-1907 Nước Nga theo chế độ gì, do ai đứng đầu ?
+Về Chính trị :
Sau CM 1905-1907 Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Năm 1814 Nga hoàng tham gia cuộc CTTG thứ nhất, kết quả ra sao?
Năm 1914 Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp bại trận đã đẩy nước Nga vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Em có nhận xét gì về kinh tế xã hội Nga trong CTTG 1?
+Về kinh tế xã hội :
Đời sống nông dân, công nhân và các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ nên phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi báo hiệu CM sắp nổ ra.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
a.CM dân chủ tư sản tháng Hai
-Diễn biến :
-Mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917 b? dàn áp đẫm máu.
-Bài tập 6 : CM tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào?
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
-Phong trào chuyển sang khởi nghĩa vũ trang do lực lượng công nhân, nông dân và binh lính đánh chiếm các công sở.
-Bài tập 6 : CM tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào?
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
-Kết quả :
Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
-Tính chất :
Là cuộc CM dân chủ tư sản kiểu mới do Đảng Bôsêvích lãnh đạo nhưng lại ra đời hai chính phủ song song cùng tồn tại là Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
-Bài tập 6 : Tại sao gọi cuộc CM nầy là CM dân chủ tư sản kiểu mới?
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?
b.CM tháng Mười Nga 1917 :
-Diễn biến :
Đầu tháng 10-1917 Lê-nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.

Đội Cận vệ đỏ
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?
Đêm 25-10 (7-11) quân khởi nghĩa chiếm Cung điện mùa Đông, Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt, Cách mạng XHCN tháng Mười thành công.
-Tính chất :
Là cuộc CM XHCN.

Nơi ở bí mật của Lênin từ 7.10
Chiến hạm rạng đông
Pháo đài Pavlôp
Cung điện mùa Đông
Viện Duma
Điện Xmônui
Sông Nêva
Đường Lênin đi từ ngọai ô vào điện Xmônui
Đường tiến quân của các lực lượng cách mạng
Khởi nghĩa vũ trang tháng 10.1917 ở Pêtrôgrat
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
Chính quyền Xô viết đã làm những
gì và đem lại lợi ích cho ai ?

-Chính trị :
Khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới do công nhân và nông dân đảm nhiệm.

Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của công nhân và nông dân.

-Xã hội :
Xoá bỏ sự phân biệt đẳng cấp và đặc quyền của giáo hội.
Thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết thể hiện tính ưu việt của chế độ mới.
-Quân đội :
Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.
-Kinh tế :
Nhà nước tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.
Thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế của chế độ mới.

2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc c?u k?t ph?n d?ng trong nu?c tấn công nước Nga Xô viết.
-Cuối năm 1914 nước Nga Xô viết lâm vào tình trạng thế nào?
2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Từ năm 1919 Chính sách cộng sản thời chiến : Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chính sách lao động cưỡng bức toàn dân từ 16 đến 50 tuổi . nhằm phục vụ chiến đấu chống thù trong giặc ngoài..
-Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả Cách mạng tháng Mười?
Kết quả Chính quyền Xô viết giữ vững.
QUỐC KỲ VÀ QUỐC HUY LIÊN XÔ
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.
-CM XHCN đầu tiên trên thế giới.
-Mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH.
-Khơi dậy 3 dòng thác CM là CM XHCN, CM GPDT và phong trào hoà bình trên thế giới.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
1.Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?
Cách mạng tháng Hai lật đổ chế độ Nga hoàng, đưa đến sự thành lập của Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản và Chính quyền Xô viết của công nông và binh lính.
Lúc nầy, mâu thuẫn lớn trong lòng nước Nga vẫn chưa giải quyết được, đó là mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản, giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác.
Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi chính sách chiến tranh thế giới và đàn áp quần chúng nhân dân .
Một cuộc cách mạng nổ ra tiếp theo nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản là điều không thể tránh khỏi.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?
Chính quyền Xô viết non trẻ đã thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm thủ tiêu các tàn tích của chế độ phong kiến, xây dựng bộ máy nhà nước mới của người lao động, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt 3 năm (1918-1920), với những nổ lực, lòng tin và sự quyết tâm, nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước, bảo vệ nhà nước Xô viết.
Trước CM 1905-1907, Nga là nước :
quân chủ chuyên chế.
quân chủ lập hiến.
thuộc địa nửa phong kiến.
cộng hoà.
Bài tập 1
2.Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga thuộc phe :
Trung lập.
Liên minh.
Hiệp ước.
Đồng minh.
3.Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là :
Nền kinh tế TBCN phát triển.
Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
Nền kinh tế TBCN chậm phát triển.
Nền kinh tế XHCN
4.Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước CM tháng Hai năm 1917 là :
Vẫn là một nước đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
Bị đẩy vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.
Tất cả các ý trên đều đúng
5.Sự kiện mở đầu cuộc CM dân chủ tư sản tháng Hai là:
Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917.
Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25-10-1917.
Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.
Cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.
6.Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là :
Nền chuyên chính của giai cấp vô sản.
Chính quyền của giai cấp tư sản.
Nền quân chủ của quý tộc phong kiến.
Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.
7.Cách mạng tháng Hai năm 1917 là :
Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914-1918).
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
Giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tộc ở Nga.
8.Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát để chỉ đạo cuộc CM tháng Mười từ :
Ba Lan.
Phần Lan.
Na Uy.
Thuỵ Điển.
9.Sự kiện mở đầu cuộc CM tháng Mười Nga năm 1917 là :
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.
Đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.
Ngày 27-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.
Đêm 25-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.
10.Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (khai mạc ở điện Xmô-nưi) đã :
Tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
Thành lập Hồng quân Liên xô để bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Tất cả các ý trên đều đúng.
11.Để tiêu diệt được nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đế quốc đã :
Cấu kết với bọn phản động trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Xô viết.
Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
Thực hiện "diễn biến hoà bình" để lật đổ Chính quyền Xô viết.
12.Năm 1919, để vượt qua những khó khăn thử thách sau Cách Mạng tháng Mười, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện :
Chính sách kinh tế mới.
Chính sách cộng sản thời chiến.
Chính sách ngoại giao hoà bình.
Tiếp tục cuộc chiến tranh với các nước đế quốc.
13.Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết căn bản đã hoàn thành vào năm :
1919.
1920.
1921.
1922.
CÙNG NHAU THI TÀI
1
2
3
4
5
6
Nguyên nhân sâu xa
dẫn tới cuộc cách
mạng Nga bùng nổ?
Em hãy cho biết tiền
đề chủ quan có ý
nghĩa quyết định
đối với sự thắng lợi
của cách mạng Nga ?
Em hãy cho biết
đường lối cách mạng
do Lê-nin vạch ra
trong Luận cương
tháng Tư?
Cách mạng tháng
Hai đã giải quyết
được nhiệm vụ gì?
Vì sao gọi cách mạng
tháng Hai là cuộc
cách mạng dân chủ
tư sản kiểu mới?
Tiền đề khách quan
Thuận lợi giúp cho
cách mạng Nga
bùng nổ và giành
thắng lợi?
1
6
3
2
4
5
Tuần sau : Bài 10 Liên xô xây dựng CNXH(1921-1941)
No_avatarf
vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng ?
No_avatar
VÌ NƯỚC NGA KO CÓ HOA BÌNH
No_avatar

TRƯỜNG TRUNG HỌC SO NGOC CHAU

 BÀI 9
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH 
BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)
Giáo viên : Nguyễn Chí Thuận
Email : thuan.dian@gmail.com
Nội dung gồm:
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.
III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) 
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
Bản đồ nước Nga năm 1914, đế quốc Nga chiếm 1/6 lãnh thổ TG.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Sau CM 1905-1907 Nước Nga theo chế độ gì, do ai đứng đầu ?
+Về Chính trị : 
Sau CM 1905-1907 Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Năm 1814 Nga hoàng tham gia cuộc CTTG thứ nhất, kết quả ra sao?
Năm 1914 Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp bại trận đã đẩy nước Nga vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Em có nhận xét gì về kinh tế xã hội Nga trong CTTG 1?
+Về kinh tế xã hội : 
Đời sống nông dân, công nhân và các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ nên phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi báo hiệu CM sắp nổ ra.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
a.CM dân chủ tư sản tháng Hai
-Diễn biến : 
-Mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917 b? dàn áp đẫm máu.
-Bài tập 6 : CM tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào? 
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
-Phong trào chuyển sang khởi nghĩa vũ trang do lực lượng công nhân, nông dân và binh lính đánh chiếm các công sở.
-Bài tập 6 : CM tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào? 
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
-Kết quả : 
Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
-Tính chất : 
Là cuộc CM dân chủ tư sản kiểu mới do Đảng Bôsêvích lãnh đạo nhưng lại ra đời hai chính phủ song song cùng tồn tại là Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
-Bài tập 6 : Tại sao gọi cuộc CM nầy là CM dân chủ tư sản kiểu mới?
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?
b.CM tháng Mười Nga 1917 :
-Diễn biến : 
Đầu tháng 10-1917 Lê-nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.

Đội Cận vệ đỏ 
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?
Đêm 25-10 (7-11) quân khởi nghĩa chiếm Cung điện mùa Đông, Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt, Cách mạng XHCN tháng Mười thành công.
-Tính chất : 
Là cuộc CM XHCN.

Nơi ở bí mật của Lênin từ 7.10
Chiến hạm rạng đông
Pháo đài Pavlôp
Cung điện mùa Đông
Viện Duma
Điện Xmônui
Sông Nêva
Đường Lênin đi từ ngọai ô vào điện Xmônui
Đường tiến quân của các lực lượng cách mạng
Khởi nghĩa vũ trang tháng 10.1917 ở Pêtrôgrat
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
Chính quyền Xô viết đã làm những 
gì và đem lại lợi ích cho ai ?

-Chính trị : 
Khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới do công nhân và nông dân đảm nhiệm.

Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của công nhân và nông dân.

-Xã hội :
Xoá bỏ sự phân biệt đẳng cấp và đặc quyền của giáo hội.
Thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết thể hiện tính ưu việt của chế độ mới.
-Quân đội : 
Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.
-Kinh tế : 
Nhà nước tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.
Thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế của chế độ mới.

2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc c?u k?t ph?n d?ng trong nu?c tấn công nước Nga Xô viết.
-Cuối năm 1914 nước Nga Xô viết lâm vào tình trạng thế nào?
2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Từ năm 1919 Chính sách cộng sản thời chiến : Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chính sách lao động cưỡng bức toàn dân từ 16 đến 50 tuổi . nhằm phục vụ chiến đấu chống thù trong giặc ngoài..
-Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả Cách mạng tháng Mười?
Kết quả Chính quyền Xô viết giữ vững.
QUỐC KỲ VÀ QUỐC HUY LIÊN XÔ
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.
-CM XHCN đầu tiên trên thế giới.
-Mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. 
-Khơi dậy 3 dòng thác CM là CM XHCN, CM GPDT và phong trào hoà bình trên thế giới.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
1.Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?
Cách mạng tháng Hai lật đổ chế độ Nga hoàng, đưa đến sự thành lập của Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản và Chính quyền Xô viết của công nông và binh lính.
Lúc nầy, mâu thuẫn lớn trong lòng nước Nga vẫn chưa giải quyết được, đó là mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản, giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác.
Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi chính sách chiến tranh thế giới và đàn áp quần chúng nhân dân . 
Một cuộc cách mạng nổ ra tiếp theo nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản là điều không thể tránh khỏi.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ? 
Chính quyền Xô viết non trẻ đã thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm thủ tiêu các tàn tích của chế độ phong kiến, xây dựng bộ máy nhà nước mới của người lao động, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt 3 năm (1918-1920), với những nổ lực, lòng tin và sự quyết tâm, nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước, bảo vệ nhà nước Xô viết.
Trước CM 1905-1907, Nga là nước :
quân chủ chuyên chế.
quân chủ lập hiến.
thuộc địa nửa phong kiến.
cộng hoà.
Bài tập 1 
2.Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga thuộc phe :
Trung lập.
Liên minh.
Hiệp ước.
Đồng minh.
3.Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là :
Nền kinh tế TBCN phát triển.
Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
Nền kinh tế TBCN chậm phát triển.
Nền kinh tế XHCN
4.Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước CM tháng Hai năm 1917 là :
Vẫn là một nước đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
Bị đẩy vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.
Tất cả các ý trên đều đúng
5.Sự kiện mở đầu cuộc CM dân chủ tư sản tháng Hai là:
Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917.
Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25-10-1917.
Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.
Cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.
6.Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là :
Nền chuyên chính của giai cấp vô sản.
Chính quyền của giai cấp tư sản.
Nền quân chủ của quý tộc phong kiến.
Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.
7.Cách mạng tháng Hai năm 1917 là :
Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914-1918).
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
Giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tộc ở Nga.
8.Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát để chỉ đạo cuộc CM tháng Mười từ :
Ba Lan.
Phần Lan.
Na Uy.
Thuỵ Điển.
9.Sự kiện mở đầu cuộc CM tháng Mười Nga năm 1917 là :
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.
Đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.
Ngày 27-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.
Đêm 25-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.
10.Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (khai mạc ở điện Xmô-nưi) đã :
Tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
Thành lập Hồng quân Liên xô để bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Tất cả các ý trên đều đúng.
11.Để tiêu diệt được nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đế quốc đã :
Cấu kết với bọn phản động trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Xô viết.
Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
Thực hiện "diễn biến hoà bình" để lật đổ Chính quyền Xô viết.
12.Năm 1919, để vượt qua những khó khăn thử thách sau Cách Mạng tháng Mười, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện :
Chính sách kinh tế mới.
Chính sách cộng sản thời chiến.
Chính sách ngoại giao hoà bình.
Tiếp tục cuộc chiến tranh với các nước đế quốc.
13.Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết căn bản đã hoàn thành vào năm :
1919.
1920.
1921.
1922.
CÙNG NHAU THI TÀI
1
2
3
4
5
6
Nguyên nhân sâu xa
dẫn tới cuộc cách 
mạng Nga bùng nổ?
Em hãy cho biết tiền
đề chủ quan có ý
nghĩa quyết định
đối với sự thắng lợi
của cách mạng Nga ?
Em hãy cho biết 
đường lối cách mạng 
do Lê-nin vạch ra 
trong Luận cương 
tháng Tư?
Cách mạng tháng 
Hai đã giải quyết 
được nhiệm vụ gì?
Vì sao gọi cách mạng
tháng Hai là cuộc
cách mạng dân chủ 
tư sản kiểu mới?
Tiền đề khách quan 
Thuận lợi giúp cho 
cách mạng Nga 
bùng nổ và giành 
thắng lợi? 
1
6
3
2
4
5
Tuần sau : Bài 10 Liên xô xây dựng CNXH(1921-1941)

No_avatar

TRƯỜNG TRUNG HỌC CO SO NGOC CHAU

 BÀI 9
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH 
BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)
Giáo viên : LE VIET ANH
 Email :

thuan.dian@gmail.com

Nội dung gồm:
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.
III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) 
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
Bản đồ nước Nga năm 1914, đế quốc Nga chiếm 1/6 lãnh thổ TG.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Sau CM 1905-1907 Nước Nga theo chế độ gì, do ai đứng đầu ?
+Về Chính trị : 
Sau CM 1905-1907 Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Năm 1814 Nga hoàng tham gia cuộc CTTG thứ nhất, kết quả ra sao?
Năm 1914 Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp bại trận đã đẩy nước Nga vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
-Em có nhận xét gì về kinh tế xã hội Nga trong CTTG 1?
+Về kinh tế xã hội : 
Đời sống nông dân, công nhân và các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ nên phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi báo hiệu CM sắp nổ ra.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
a.CM dân chủ tư sản tháng Hai
-Diễn biến : 
-Mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917 b? dàn áp đẫm máu.
-Bài tập 6 : CM tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào? 
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
-Phong trào chuyển sang khởi nghĩa vũ trang do lực lượng công nhân, nông dân và binh lính đánh chiếm các công sở.
-Bài tập 6 : CM tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào? 
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười :
-Kết quả : 
Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
-Tính chất : 
Là cuộc CM dân chủ tư sản kiểu mới do Đảng Bôsêvích lãnh đạo nhưng lại ra đời hai chính phủ song song cùng tồn tại là Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
-Bài tập 6 : Tại sao gọi cuộc CM nầy là CM dân chủ tư sản kiểu mới?
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?
b.CM tháng Mười Nga 1917 :
-Diễn biến : 
Đầu tháng 10-1917 Lê-nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.

Đội Cận vệ đỏ 
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?
Đêm 25-10 (7-11) quân khởi nghĩa chiếm Cung điện mùa Đông, Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt, Cách mạng XHCN tháng Mười thành công.
-Tính chất : 
Là cuộc CM XHCN.

Nơi ở bí mật của Lênin từ 7.10
Chiến hạm rạng đông
Pháo đài Pavlôp
Cung điện mùa Đông
Viện Duma
Điện Xmônui
Sông Nêva
Đường Lênin đi từ ngọai ô vào điện Xmônui
Đường tiến quân của các lực lượng cách mạng
Khởi nghĩa vũ trang tháng 10.1917 ở Pêtrôgrat
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
Chính quyền Xô viết đã làm những 
gì và đem lại lợi ích cho ai ?

-Chính trị : 
Khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới do công nhân và nông dân đảm nhiệm.

Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của công nhân và nông dân.

-Xã hội :
Xoá bỏ sự phân biệt đẳng cấp và đặc quyền của giáo hội.
Thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết thể hiện tính ưu việt của chế độ mới.
-Quân đội : 
Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.
-Kinh tế : 
Nhà nước tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.
Thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế của chế độ mới.

2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc c?u k?t ph?n d?ng trong nu?c tấn công nước Nga Xô viết.
-Cuối năm 1914 nước Nga Xô viết lâm vào tình trạng thế nào?
2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Từ năm 1919 Chính sách cộng sản thời chiến : Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chính sách lao động cưỡng bức toàn dân từ 16 đến 50 tuổi . nhằm phục vụ chiến đấu chống thù trong giặc ngoài..
-Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả Cách mạng tháng Mười?
Kết quả Chính quyền Xô viết giữ vững.
QUỐC KỲ VÀ QUỐC HUY LIÊN XÔ
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.
-CM XHCN đầu tiên trên thế giới.
-Mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. 
-Khơi dậy 3 dòng thác CM là CM XHCN, CM GPDT và phong trào hoà bình trên thế giới.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
1.Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?
Cách mạng tháng Hai lật đổ chế độ Nga hoàng, đưa đến sự thành lập của Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản và Chính quyền Xô viết của công nông và binh lính.
Lúc nầy, mâu thuẫn lớn trong lòng nước Nga vẫn chưa giải quyết được, đó là mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản, giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác.
Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi chính sách chiến tranh thế giới và đàn áp quần chúng nhân dân . 
Một cuộc cách mạng nổ ra tiếp theo nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản là điều không thể tránh khỏi.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ? 
Chính quyền Xô viết non trẻ đã thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm thủ tiêu các tàn tích của chế độ phong kiến, xây dựng bộ máy nhà nước mới của người lao động, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt 3 năm (1918-1920), với những nổ lực, lòng tin và sự quyết tâm, nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước, bảo vệ nhà nước Xô viết.
Trước CM 1905-1907, Nga là nước :
quân chủ chuyên chế.
quân chủ lập hiến.
thuộc địa nửa phong kiến.
cộng hoà.
Bài tập 1 
2.Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga thuộc phe :
Trung lập.
Liên minh.
Hiệp ước.
Đồng minh.
3.Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là :
Nền kinh tế TBCN phát triển.
Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
Nền kinh tế TBCN chậm phát triển.
Nền kinh tế XHCN
4.Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước CM tháng Hai năm 1917 là :
Vẫn là một nước đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
Bị đẩy vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.
Tất cả các ý trên đều đúng
5.Sự kiện mở đầu cuộc CM dân chủ tư sản tháng Hai là:
Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917.
Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25-10-1917.
Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.
Cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.
6.Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là :
Nền chuyên chính của giai cấp vô sản.
Chính quyền của giai cấp tư sản.
Nền quân chủ của quý tộc phong kiến.
Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.
7.Cách mạng tháng Hai năm 1917 là :
Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914-1918).
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
Giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tộc ở Nga.
8.Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát để chỉ đạo cuộc CM tháng Mười từ :
Ba Lan.
Phần Lan.
Na Uy.
Thuỵ Điển.
9.Sự kiện mở đầu cuộc CM tháng Mười Nga năm 1917 là :
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.
Đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.
Ngày 27-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.
Đêm 25-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.
10.Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (khai mạc ở điện Xmô-nưi) đã :
Tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
Thành lập Hồng quân Liên xô để bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Tất cả các ý trên đều đúng.
11.Để tiêu diệt được nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đế quốc đã :
Cấu kết với bọn phản động trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Xô viết.
Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
Thực hiện "diễn biến hoà bình" để lật đổ Chính quyền Xô viết.
12.Năm 1919, để vượt qua những khó khăn thử thách sau Cách Mạng tháng Mười, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện :
Chính sách kinh tế mới.
Chính sách cộng sản thời chiến.
Chính sách ngoại giao hoà bình.
Tiếp tục cuộc chiến tranh với các nước đế quốc.
13.Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết căn bản đã hoàn thành vào năm :
1919.
1920.
1921.
1922.
CÙNG NHAU THI TÀI
1
2
3
4
5
6
Nguyên nhân sâu xa
dẫn tới cuộc cách 
mạng Nga bùng nổ?
Em hãy cho biết tiền
đề chủ quan có ý
nghĩa quyết định
đối với sự thắng lợi
của cách mạng Nga ?
Em hãy cho biết 
đường lối cách mạng 
do Lê-nin vạch ra 
trong Luận cương 
tháng Tư?
Cách mạng tháng 
Hai đã giải quyết 
được nhiệm vụ gì?
Vì sao gọi cách mạng
tháng Hai là cuộc
cách mạng dân chủ 
tư sản kiểu mới?
Tiền đề khách quan 
Thuận lợi giúp cho 
cách mạng Nga 
bùng nổ và giành 
thắng lợi? 
1
6
3
2
4
5
Tuần sau : Bài 10 Liên xô xây dựng CNXH(1921-1941)

No_avatar

kam on nkiu nka mk dag rat can Cười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến