Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 29. Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi
Ngày gửi: 16h:35' 30-10-2008
Dung lượng: 693.0 KB
Số lượt tải: 568
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Đọc lại bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh phần phiên âm, dịch thơ và nêu nội dung chính của bài.
Đọc thêm
Nguyễn An Ninh
I.- Tiểu dẫn
1. Tác giả
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
- Nguyễn An Ninh (1899-1943) là nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX.
a. Tiểu sử
- 1920, đỗ cử nhân luật ở đại học Xoóc – bon (Pari)
- 1922, về nước hoạt động báo chí và tuyên truyền
- 1923 -1926, làm chủ bút tờ báo Tiếng Chuông Rè
- 1939, bị đày đi Côn Đảo và mất trong tù
b. Con người
- Là một trí thức yêu nước, lên án chính sách bóc lột và ngu dân của thực dân Pháp, phê phán đạo Khổng và đề cao tinh thần học hỏi văn hóa Châu Âu.
- Quê quán : Chợ Lớn - Gia Định.
I. Tiểu dẫn
1. Tác giả
2. Tác phẩm
a. Thể loại :
b. Xuất xứ :

c. Bố cục:

d. Đại ý:
Là một bài chính luận tiêu biểu cho phong cách chính luận
Đăng trên báo Tiếng Chuông Rè năm 1925 với bút danh Nguyễn Tịnh.
Phần 1: “Nhiều người An Nam...giống nòi lo lắng”: Phê phán những hành vi của thói học đòi “Tây hóa”.
Phần 2: “Tiếng nói... để nói ra”: Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đối với vận mệnh dân tộc.
Phần 3: Còn lại: Mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài với ngôn ngữ nước mình.
Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đối với vận mệnh của dân tộc.
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Tác giả đã phê phán hành vi nào của thói học đòi Tây hoá ?
Câu 2: Tìm những dẫn chứng và lập luận của tác giả để làm rõ tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ?
Câu 3: Sự hiểu biết thêm một ngôn ngữ Châu Âu có thể giúp gì cho bản thân và ngôn ngữ nước mình?
Câu 4:Trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tiếng mẹ đẻ?
II. Đọc hiểu văn bản
Phê phán những hành vi của thói học đòi “ Tây hóa”
- Thích nói tiếng Tây “dù chỉ bập bẹ năm ba tiếng”
+ Việc sử dụng Pháp ngữ là một dấu hiệu của giai cấp quý tộc
- “Cóp nhặt” những cái tầm thường của phong hóa Châu Âu mà muốn được xem là đào tạo theo kiểu Tây phương.
Bị Tây hóa nhưng lại cho đó là văn minh  thái độ mù tịt về văn hóa châu Âu
+ Biểu trưng cho nền văn minh Châu Âu
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
II.- Đọc hiểu văn bản
- “Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị”
+ Dùng tiếng nói dân tộc để phổ biến tri thức .
+ Vứt bỏ tiếng nói của mình đồng nghĩa với sự “khước từ niềm hy vọng giải phóng giống nòi”
- Lời than phiền “Tiếng Việt nghèo nàn” là ngụy biện và không có cơ sở.
+ Vốn ngôn ngữ của họ còn nghèo hơn cả người phụ nữ và nông dân An Nam nào.
+ Ngôn ngữ của Nguyễn Du không nghèo .
+ Người An Nam có khả năng dịch... không thể viết...

Phê phán những hành vi của thói học đòi “ Tây hóa”
 Từ chối tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với việc từ chối sự tự do của mình
2. Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đối với vận mệnh của dân tộc:
 Điều suy nghĩ kỹ sẽ dễ dàng diễn đạt– nguyên tắc mang tính tất yếu.
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
II.- Đọc hiểu văn bản
3. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài với ngôn ngữ nước mình:
- Biết ngoại ngữ để học hỏi Châu Âu, thu thập kiến thức và làm giàu cho ngôn ngữ nước mình.
2. Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đối với vận mệnh của dân tộc:
Phê phán những hành vi của thói học đòi “ Tây hóa”
- Sự cần thiết phải biết một ngôn ngữ Châu Âu không hoàn toàn kéo theo việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ.
Sử dụng câu phủ định mang tính khẳng định.
* Nghệ thuật :
Lập luận chặt chẽ.
Sức thuyết phục cao.
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
III.- Tổng kết
Tiếng Việt là tài sản văn hoá tinh thần vô giá của người Việt Nam, vì vậy cần phải được bảo tồn và phát triển làm cho tiếng việt ngày càng giàu đẹp và phong phú. Đây là quan niệm đúng đắn và mang giá trị thực tiễn cao của nhà cách mạng yêu nước Nguyễn An Ninh.
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG
CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
CỦNG CỐ
Bài tập 1:
1. Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức không hướng đến mục đích nào sau đây?
A. Phê phán những kẻ học đòi phương Tây, tự cho mình là văn minh tiến bộ mà quay lại bài xích tiếng mẹ đẻ
B. Khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển tiếng nói dân tộc.
C. Khẳng định vai trò tiếng mẹ đẻ trong việc giải phóng dân tộc.
D. Khẳng định vai trò tiếng mẹ đẻ trong việc làm nên cuộc bạo động Cách mạng của Việt Nam
2. Theo tác giả, một số “người An Nam” thích bập bẹ năm ba tiếng Tây đối với họ là:
A. Một dấu hiệu của giai cấp quý tộc
B. Một dấu hiệu của sự văn minh tiến bộ
C. Một dấu hiệu của tư tưởng mới
D. Một dấu hiệu của sự tiếp thu tinh hoa nhân loại
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG
CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
CỦNG CỐ
3. Tại sao nói “tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trong nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị”? Vì:
A. Nó là một thứ vũ khí chính trị sắc bén.
B. Nó là động lực để toàn thể dân tộc đứng dậy đấu tranh.
C. Nó là truyền thống, là văn hóa của dân tộc.
D. Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngôn ngữ mới là cuộc đấu tranh chủ yếu.
TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
- Nguy?n An Ninh -
Bài tập 2:
Xác định những từ ngữ đã cho và sắp xếp chúng theo từng cột sao cho phù hợp
Phu nhân
Mỹ nhân
Hồng thập tự
Nữ nhi
Thổ địa
Từ mẫu
Bà xã
Người đẹp
Chữ thập đỏ
Con gái
Đất đai
Rặng tre

Axit
Ô tô
Radio
Ti vi
Bù loong
Mỏ lết
Xà phòng
Sến
Ô sin
Hai ngón
Cớm
Trúng mánh
Chôm chỉa
Xem lại tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đối với vận mệnh dân tộc.
Soạn bài “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác”
+ Nêu những đóng góp to lớn của Mác đối với nhân loại
+ Phân tích thái độ tình cảm của Ăng Ghen đối với Mác
 
Gửi ý kiến