Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §3. Lôgarit

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Trần Trung Kiên
Ngày gửi: 11h:09' 03-11-2008
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 760
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Bài giải
a.
c.
d.
b.
Tìm x biết:
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
được gọi là lôgarit cơ số a của b. Kí hiệu : logab
Ví dụ1:
a.
b.
-3
c.
3
Ví dụ2:
a. 3x = 0
Tìm x biết :
b. 2x = - 3
Không tồn tại x
Không tồn tại x
Chú ý : Không có lôgarit của số âm và 0.
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
2. Tính chất:
Cho hai số dương a, b v?i a ? 1. Ta có các tính chất sau:
Chứng minh(Dng nh ngha)
Ví dụ 3:
Tính:
Giải

-)Không có lôgarit của số âm và số 0
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
Hoạt động nhóm
Nhóm 1:
Nhóm 2:
Câu 1: Tính và so sánh hai biểu thức:
log225 - log223 và
Câu 2:Điền vào dấu"."sao cho hợp lí
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
Hoạt động nhóm
Nhóm 1:
log223+5 = log228 = 8
3 + 5 =8
Vậy:
log2(23.25) = log223 + log225
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
1. lôgarit của một tích
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
Định lý 1(Sgk):
Chứng minh(Sgk)
Lôgarit của một tích bằng tổng của các lôgarit
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
Chú ý: Định lí 1 có thể mở rộng cho tích của n số dương:
- Mở rộng:
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
1. lôgarit của một tích
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
Ví dụ 4:
a.Tính:
b. Cho:
.Tính
theo a và b
Giải
b.
Hoạt động nhóm
Nhóm 2:
Log225-3 = log222 = 2
5 - 3 = 2
Vậy:
log225 - log223
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
2. Tính chất:
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
2. lôgarit của một thương
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
Định lý 2(Sgk):
Chứng minh(Sgk)
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
Cho ba số dương a, b1, b2 với a ? 1,
Ta có:
Lôgarit của một thương bằng hiệu của các lôgarit
Đặc biệt:
Mở rộng:
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
2. lôgarit của một thương
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
2. lôgarit của một thương
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
3. lôgarit của một luỹ thừa
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
Lôgarit của một luỹ thừa bằng tích của số mũ với lôgarit của cơ số
Đặc biệt:
Mở rộng:
Chứng minh(Sgk)
Chú ý:
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
2. lôgarit của một thương
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
3. lôgarit của một luỹ thừa
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
Giải
3. lôgarit của một luỹ thừa
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
2. lôgarit của một thương
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
Củng cố
3. lôgarit của một luỹ thừa
Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu1: Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?
A. Mọi số thực đều có lôgarit
D.Số âm không có lôgarit
C. Số không không có lôgarit
B. Chỉ có số dương mới tồn tại lôgarit
Câu 2:
A.
B.
C.
D.
Câu 3:
A.
B.
C.
D.
Câu 4:
A.
B.
C.
D.
§3. l«garit
I. Kh¸i niÖm l«garit:
1. Định nghĩa(Sgk):
-)Không có lôgarit của số âm và số 0
2. Tính chất:
2. lôgarit của một thương
II. Quy t¾c tÝnh l«garit:
1. lôgarit của một tích
Hướng dẫn về nhà
3. lôgarit của một luỹ thừa
- ôn tập định nghĩa, tính chất và các quy tắc tính lôgarit
- Đọc trước các nội dung còn lại .
- Làm các bài tập: 1;2(trang 68-Sgk) .
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, hanh phúc thành đạt
Chúc các em học sinh học giỏi
hẹn gặp lại
No_avatar
co may cho giao vien nen ghi lai cach viet logarit vi co vai cho khong dung, toi nhan thay giao an rat tot vi co cho hs ghi nhan kien thuc nen chi cach ghi cho hs tranh nham lan mu va bieu thuc duoi dau logarit
Avatar
Đề nghị bạn gõ chữ tiếng Việt cho mọi người cùng đọc dễ dàng và tránh sự hiểu lầm khi không có dấu (có những từ không dấu, "dịch" thế nào chẳng được)!
 
Gửi ý kiến