Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm số bị trừ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thúy Hoài
Ngày gửi: 21h:53' 05-11-2008
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 530
Số lượt thích: 0 người
Môn toán lớp 2

Tìm số bị trừTrần Thị Thuý Hoài
Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008
Toán

Kiểm tra :
Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008
Toán

4 + 8 =
12 – 8 =

12
4

12 - 7 =

Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính ?
Số bị trừ
Hiệu
5
Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008
Toán
Số trừ
Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 200
Toán

Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 200
Toán

Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 200
Toán

Hiệu
Số bị trừ
Số trừ
Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính ?
Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008
Toán

S? b? tr? = Hi?u + S? tr?
Muốn tìm số bị trừ
ta làm thế nào?
Muốn tìm số bị trừ ta lấy
hiệu cộng với số trừ
Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Toán
Tìm số bị trừ
Muốn tìm số bị trừ
ta làm thế nào?
Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Toán
Tìm số bị trừ
Ghi nhớ:
Muốn tìm số bị trừ ta lấy
hiệu cộng với số trừ
Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
Nhìn tóm tắt đọc đề toán?
- 2 = 3
y = 3 + 2
y = 5
Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Toán
Tìm số bị trừ

1
Tìm x :

b) x - 9 = 18
e) x - 7 = 21 d) x - 8 = 24


Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Toán
Tìm số bị trừ
2 Viết số thích hợp vào ô trống
Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Toán
Tìm số bị trừ
3 Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD
C B


A D

Hôm nay cô dạy các con bài gì?
Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
Dặn dò

Các con cần ghi nhớ
và thuộc cách tìm số bị trừ
 
Gửi ý kiến