Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Nam
Ngày gửi: 09h:17' 06-11-2008
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
ChUOng II
II. ChU u trong nh?ng nAm 1929 - 1939.
Bi 17:
1. Cu?c kH?ng ho?ng kinh t? th? gi?i 1929 - 1933 v nh?ng h?u qu? c?a nể.
2. Phong tro M?t tr?n nhn dn ch?ng ch? nghIa phT xT, ch?ng chi?n tranh 1929 - 1939.
Chu u V nU?C M? gi?A hai cu?C
chi?n TRANH TH? GI?I (1918 - 1939).
Chu u gi?A hai cU?c chi?n tranh th ? gi?I 1918 - 1939.
I. ChU u trong nh?ng nAm 1918 - 1929.
Ti?t 26:
*Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).
- Nguyên nhân.
- Diễn biến.
- Hậu quả.
* Cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
* Tại Đức.
- Nguyên nhân:
+ Sản xuất ồ ạt.
* Nguyên nhân chính:
+ Chạy đua theo lợi nhuận.
- Hàng hóa ế thừa.
+ Người dân không có tiền mua sắm.
+ Năng suất lao động cao.
- Sản xuất ồ ạt.
+ Hàng hóa ế thừa.
+ Cuộc khủng hoảng bắt đầu ở Mỹ rồi lan nhanh khắp thế giới.
- Diễn biến:
- Hậu quả:
+ Tàn phá nặng nề kinh tế thế giới và châu Âu.
+ Hàng trăm triệu người đói khổ.
Sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh và Li ên X ô (1929 – 1931).
1931
1930
* Cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng:
- Anh, Pháp cải cách kinh tế xã hội.
- Đức, Ý, Nhật đã phát xít hóa bộ máy chính quyền, gây chiến tranh, phân chia lại thế giới.
* Tại Đức.
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 và những hậu quả của nó.
*Nguyên nhân:
- Hàng hóa ế thừa.
- Sản xuất ồ ạt.
- Cuộc khủng hoảng bắt đầu ở Mỹ rồi lan nhanh khắp thế giới.
* Diễn biến:
* Hậu quả:
- Tàn phá nặng nề kinh tế thế giới và châu Âu.
- Hàng trăm triệu người đói khổ.
* Cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng:
- Anh, Pháp cải cách kinh tế xã hội.
- Đức, Ý, Nhật đã phát xít hóa bộ máy chính quyền, gây chiến tranh, phân chia lại thế giới.
- Chủ nghĩa phát xít Đức ra đời (1933).
* Đức:
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 và những hậu quả của nó.
* Tình hình chung.
* Tại Pháp.
* Tây Ban Nha.
- Quốc tế cộng sản lãnh đạo cao trào cách mạng mới:
- Từ năm 1929 phong tràp đấu tranh diễn ra ở nhiều nước tư bản châu Âu.
 Thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.
* Tình hình chung.
2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh 1929 - 1939.
Quảng trường Cong-cooc ở Pa-ri ngày 6-2-1934
* Tại Pháp:
2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh 1929 - 1939.
* Tây Ban Nha:
* Thắng lợi ở mặt trận nhân dân Tây Ban Nha (tháng 2 – 1936).
2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh 1929 - 1939.
II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939.
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 và những hậu quả của nó.
2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh 1929 - 1939.
* Tình hình chung.
* Tại Pháp.
* Tây Ban Nha.
H ệ th ống bài:
Bài tập
Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp.
Ở Đức: Giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hit – le lên cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít .
Ở Pháp: Đảng cộng sản Pháp kịp thời huy động các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận nhân dân Pháp. Cương lĩnh mặt trận phù hợp với đông đảo quần chúng.
TÔI CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
 
Gửi ý kiến