Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Luyện nói kể chuyện

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Bằng
Ngày gửi: 23h:15' 06-11-2008
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 739
Tiết 43:
Luyện nói về văn kể chuyện
Hoạt động thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ, neo đơn
HĐ 1: quan sát các bức tranh sau:
HĐ 1: Hướng dẫn HS lập dàn ý
Đề 1: Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn.
Dàn ý:
a. Mở bài:
- Nhân dịp nào đi thăm
- Ai tổ chức? Đoàn gồm những ai?
- Dự định đến thăm gia đình nào? ở đâu?
b. Thân bài:
- Chuẩn bị cho cuộc đi thăm
- Tâm trạng của em trước cuộc đi thăm.
- Trên đường đi? Đến nhà liệt sĩ? Quang cảnh gia đình?
- Cuộc gặp gỡ, thăm viếng diễn ra như thế nào? Lời nói? Việc làm? Quà tặng?
- Thái độ, lời nói của các thành viên trong gia đình liệt sĩ?
c. Kết luận: - Ra về? ấn tượng về cuộc đi thăm?
( Có thể chọn ngôi 1 hoặc 3 để kể).


l¨ng chñ tÞch hß chÝ minh
Dinh thống nhất
Lý thái tổ
Thành nhà hồ
Cầu long biên
Cầu hàm rồng
Hoạt động1: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị
Lập dàn bài cho các đề sau:
§Ò 3 : KÓ vÒ mét cuéc di th¨m di tÝch lÞch sö
Dµn bµi : (gîi ý)
* Më bµi :- Nh©n dÞp nµo ®i th¨m? Th¨m ë ®©u
- Ai tæ chøc? ®oµn gåm nh÷ng ai?
* Th©n bµi 
- ChuÈn bÞ cho cuéc ®i th¨m
- T©m tr¹ng tr­íc cuéc ®i th¨m
- Trªn ®­êng ®i, di tÝch lÞch sö? Quang c¶nh?
- Trªn ®­êng ®i, §Õn khu di tÝch? Quang c¶nh?
* KÕt bµi : Ra vÒ, Ên t­îng cuéc ®i th¨m?.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện nói trên lớp
1. Hướng dẫn học sinh tập nói, nhận xét nói ở nhóm tổ
- Bốn nhóm thực hiện, mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng, 1 thư ký ghi kết quả. Nhóm trưởng điều khiển, chỉ định các thành viên lần lượt kể ( không nhìn sách mà nhìn các bạn trong tổ để kể). Kể xong các thành viên trong tổ nhận xét và xếp loại A, B, C.
-Yêu cầu: Mỗi HS không kể quá 4 phút và các yêu cầu sau: (Chọn 1 trong 2 đề đã lập dàn ý ở trên)
Có bố cục, có ngôi kể, lời kể, có trình tự sự việc, có nhân vật, có cảm xúc, tình cảm chân thật.( 20 phút).
2. Sau 20 phút các tổ báo cáo kết quả, GV đánh giá.
3. GV gọi đại diện các tổ lên trình bày trước lớp, GV cho HS nhận xét, GV kết luận.
Viết dàn bài tập nói cho đề sau:
Đề bài :
Kể về một chuyến ra thành phố.
Hoạt động 3:
Hướng dẫn làm bài tập ở nhà
No_avatar

hay hay hayKhông biết ngượng

 

Avatar

ko hay

No_avatarf

vậy sao ko lập luôn dàn ý đề4 luôn

No_avatar

 h

 

No_avatar

hay quá Không biết ngượngKhócXấu hổLỡ lờiCau màyNgây thơNụ hônCười nhăn răngSáng mắt vì $Kín miệngMỉm cườiNgạc nhiênLè lưỡiLưỡng lựNháy mắtLa hét

No_avatar

Cười nhăn răngNgạc nhiên

 

 
Gửi ý kiến