Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tung
Ngày gửi: 20h:57' 07-11-2008
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 729
Số lượt thích: 0 người
BÀI 17
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN TÙNG
TRƯỜNG THCS TRẦN KIỆT -PHÚ YÊN
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 -1939)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có những thuận lợi và khó khăn gì ?
* Thuận lợi :
- Có sự lãnh đạo tài tình ,sáng suốt của Đảng Bôn-sê-vích đứng đầu là Lê-nin
Sự ủng hộ của nhân dân Xô viết
* Khó khăn :
Nông nghiệp lạc hậu ,máy móc phải nhập từ nước ngoài .
Các thế lực phản cách mạng điên cuồng chống phá .
Sự bao vây và thù địch của bọn đế quốc

Trình bày những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghiã xã hội ở Liên Xô(1925-1941)?
Công nghiệp
Nông nghiệp
Giáo dục
Xã hội
Đứng đầu châu Au ,đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ )
Tập thể hóa ,cơ giới hóa ,qui mô lớn
Thanh toán nạn mù chữ ,phổ cập giáo dục
tiểu học ,trung học cơ sở
Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ
CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
1.Những nét chung
Trong những năm 1918-1929 tình hình châu Au như thế nào ?
*Trong những năm 1918 -1923 :xuất hiện một số quốc gia mới trên cơ sở sự tan rã của đế quốc Ao -Hung như :Ao,Ba Lan ,Nam Tư ,Phần Lan .Kinh tế suy sụp do chiến tranh tàn phá .Chính trị lâm vào khủng hoảng do cao trào cách mạng 1918 -1923
* Trong những năm 1924 -1929 :Chính quyền tư sản các nước đã đẩy lùi cao trào cách mạng và củng cố nền thống trị .Kinh tế phục hồi và phát triển
CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
1.Những nét chung
Hoạt động nhóm
Nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp của Anh,Pháp ,Đức trong những năm 1920 -1929
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
1.Những nét chung
Trình bày tình hình kinh tế châu Au trong những năm (1918 -1929) qua sơ đồ sau?
CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
1.Những nét chung
a.1918 -1923
Kinh tế :Suy sụp
Chính trị :Lâm vào tình trạng không ổn định
b.1924 -1929
Chính trị : Củng cố nền thống trị
Kinh tế : Phục hồi và phát triển
1918
1924
1929
?
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
2.Cao trào cách mạng 1918 -1923. Quốc tế cộng sản thành lập
Vì sao trong những năm 1918 -1923 ,cách mạng lại nổi lên mạnh mẽ ở châu Au ? Diễn biến của cách mạng ?
Cách mạng nổi lên mạnh mẽ là bởi vì :
Anh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga
Tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất
Diễn biến :Ngày 9-11-1918 ,tổng bãi công nổ ra ở Béc-lin ,sau đó chuyển thành khởi nghĩa vũ trang của công nhân và các tầng lớp nhân dân .Chế độ quân chủ bị lật đổ .Các xô viết thành lập khắp nơi nhưng chính quyền lại rơi vào tay giai cấp tư sản .Cách mạng cũng dâng cao mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Au khác ? Đảng Cộng sản thành lập ở nhiều nước :Đức 12-1918,Hung-ga-ri (1918),Pháp (1920) ,Anh (1920),I-ta-li-a (1921)
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
2.Cao trào cách mạng 1918 -1923. Quốc tế cộng sản thành lập
Tháng 11-1918 ,cách mạng bùng nổ ở Đức rồi diễn ra mạnh mẽ ở các nước châu Au ? Đảng Cộng sản thành lập ở nhiều nước :Đức , Hung-ga-ri, Pháp , I-ta-li-a
?
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
2.Cao trào cách mạng 1918 -1923. Quốc tế cộng sản thành lập
Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng và sự ra đời của Đảng cộng sản ở nhiều nước dẫn đến đòi hỏi gì?
Cần phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng theo một đường lối đúng đắn
?
Ngày 2 -3 -1919, Quốc tế cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va .Đây là tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới
Trình bày những hoạt động của Quốc tế cộng sản ?
Từ năm 1919 đến năm 1943,Quốc tế cộng sản đã tiến hành 7 lần đại hội để vạch ra đường lối chiến lược ,sách lược cho phù hợp với từng thời kì ,đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc trên thế giới .Đặc biệt tại Đại hội lần thứ II (1920),Quốc tế cộng sản thông qua bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-Nin dự thảo
Vì sao đến năm 1943 Quốc tế Cộng sản tuyên bố tự giải tán ?
Năm 1943,tình hình thế giới có nhiều thay đổi,chiến tranh lan rộng toàn thế giới ,phong trào cách mạng thế giới ngày càng phát triển đa dạng ,một sự chỉ đạo chung cho cách mạng thế giới lúc này của Quốc tế Cộng sản không phù hợp nữa .Vì vậy tổ chức này đã tuyên bố tự giải tán .
Tuy vậy trong quá trình tồn tại của mình Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
Bài tập thực hành
Trong những năm 1918 - 1929 tình hình Châu Au như thế nào ?
Lĩnh vực
Giai đoạn
Kinh tế
Chính trị
Suy sụp
1924 -1929
1918 -1923
Không ổn định ,lâm vào khủng hoảng
Phục hồi và phát triển
Giai cấp tư sản đã củng cố nền thống trị
Bài tập thực hành
Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc đã đọc bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-Nin soạn thảo tại Đại hội nào của Quốc tế Cộng sản ?
Đại hội thành lập
Quốc tế cộng sản (1919)
B. Đại hội lần thứ II ( 1920)
A
B
C
D
D. Đại hội lần thư VII ( 1935)
C. Đại hội lần thứ V ( 1924)
Đại hội thành lập
Quốc tế cộng sản (1919)
B. Đại hội lần thứ II ( 1920)
C. Đại hội lần thứ V ( 1924)
D. Đại hội lần thứ VII ( 1935)
CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
TIẾT 27
BÀI 17 .CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)
I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929
1.Những nét chung
a.1918 -1923
Kinh tế :Suy sụp
Chính trị :Lâm vào tình trạng không ổn định
b.1924 -1929
Chính trị : Củng cố nền thống trị
Kinh tế : Phục hồi và phát triển
?
2.Cao trào cách mạng 1918 -1923. Quốc tế cộng sản thành lập
Tháng 11-1918 ,cách mạng bùng nổ ở Đức rồi diễn ra mạnh mẽ ở các nước châu Au ? Đảng Cộng sản thành lập ở nhiều nước :Đức , Hung-ga-ri, Pháp , I-ta-li-a
Ngày 2 -3 -1919, Quốc tế cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va .Đây là tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1.BÀI VỪA HỌC :
Tình hình châu Au từ 1918 -1929 ( kinh tế - chính trị )
Diễn biến cách mạng 11-1918 ở Đức ?Kết quả ,hạn chế ?
Hoàn cảnh ra đời ,vai trò của Quốc tế cộng sản ?
2.BÀI SẮP HỌC :
BÀI 17. CHÂU ÂU GIƯÃ HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(tiếp theo )
Tình hình châu Au trong những năm 1929 -1939
Nguyên nhân ,hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933
Chủ nghĩa phát xít đã hình thành ở Đức ,I-ta-li-a . như thế nào ?
Cuộc đấu tranh chống phát xít ,chống chiến tranh diễn ra như thế nào ?
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT .XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
No_avatar
Ngây thơThè lưỡiChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgậm tiềnDán miệngMỉm cườiNgạc nhiênCau màyHônCườiTuyệtKhócBối rốiChân trong miệng
Avatar
Ngây thơThè lưỡiChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgậm tiềnDán miệngMỉm cườiNgạc nhiênCau màyHônCườiTuyệtKhócBối rốiChân trong miệng
Avatar
Ngây thơThè lưỡiChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgậm tiềnDán miệngMỉm cườiNgạc nhiênCau màyHônCườiTuyệtKhócBối rốiChân trong miệng
No_avatar
Tuyệt ec                                               n
No_avatar

kho doc  vl

 
Gửi ý kiến