Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nguyên tắc dạy học

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ĐHQG HN
Người gửi: Nguyễn Văn Sang
Ngày gửi: 12h:53' 27-06-2010
Dung lượng: 17.4 KB
Số lượt tải: 638
Số lượt thích: 0 người

nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc dạy học?
Nhiệm vụ DH
HS
học
GV
Dạy
lựa chọn
lựa chọn
Nội dung DH
Pp-PT DH
HTTC DH
phù
hợp
phù
hợp
Mục đích DH
Nguyên tắc
Nguyên tắc
chỉ đạo
chỉ đạo
chỉ đạo
chỉ đạo

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 1
NDDH chính xác,
hiện đại, thực tiễn
& sắp xếp logic
PP & HTTC DH phát
huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo
hình thành TGQ KH
tình cảm & các
phẩm chất đạo đức
-lựa chọn tri thức
chính xác, hiện đại
-vê tự nhiên, XH,
con người VN
vận dụng PP DH &
HTTC DH ? phát
triển NL TD KH
tăng cường GD đạo
đức, lý tưởng nghê
nghiệp,.
đẩm bảo
thống nhất
khoa học
giáo dục
yêu cầu
thực hiện

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 2
HS phải nắm vững tri
thức lý thuyết, thấy tác
dụng đối với thực tiễn
HS phải được rèn
luyện KN vận dụng
tri thức lý thuyết
đẩm bảo
thống nhất
lý luận
thực tiễn
yêu cầu
khai thác
vốn sống của HS
vạch ra phương hướng
để vận dụng tri thức lý
thuyết vào thực tiễn
kết hợp nhiều PP và HTTC
dạy học khác nhau
đào tạo HS có
năng lực thực tế
thực hiện
lựa chọn ND DH
mang tính thực tiễn

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 3
DH phải phù hợp với
trình độ phát triển
chung của tập thể HS
yêu cầu
theo dõi thường xuyên HĐ
học tập của HS
vận dụng PPDH hợp tác,
làm việc nhóm,.
cá biệt hoá HĐ DH
trên cơ sở phân loại HS
DH phải phù hợp với
trình độ phát triển
riêng của từng HS
DH phải vừa sức: phù
hợp vùng? TT gần nhất
thực hiện
nắm vững đặc điểm cá
nhân & tập thể học sinh:
NL nhận thức, động cơ,...
DH tập thể
DH cá nhân
thống nhất
biện chứng

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 3
DH tập thể
DH cá nhân
thống nhất
biện chứng
tác dụng
phát triển
tối đa khả
năng của
từng HS

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 4
vai trò chủ đạo
của GV
tính tự giác,
tích cực, độc lập
sáng tạo của HS
thống nhất
biện chứng
chủ động
chủ đạo
Dạy
học
Tự
giác
Tích
cực
Độc
lập
Sáng
tạo
yêu cầu
yêu cầu

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 4
phương hướng
thực hiện
giúp HS ý thức đầy đủ, sâu sắc MĐ, NV học tập
vận dụng các PPDH tích cực ở các mức độ
phối hợp các HTTC DH
khuyến khích phát triển óc phê phán, NL độc lập TD,.
tăng cường, kết hợp KT, ĐG với tự KT, tự ĐG
xây dựng tốt quan hệ
thầy trò

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 5
yêu cầu
đảm bảo mqh: TD cụ thể TD trừu tượng
tính
trực quan
tính
khái quát
thống nhất
biện chứng
sự vật, hiện tượng,
hình tượng cụ thể
khái niệm, qui luật,
lý thuyết khái quát
khái niệm, qui luật,
lý thuyết khái quát
sự vật, hiện tượng,
hình tượng cụ thể

nguyên tắc dạy học
Các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc 5
sử dụng, phối hợp phương tiện trực quan
thực hiện
tính
trực quan
tính
khái quát
thống nhất
biện chứng
phối hợp nhiều HTTC DH,
trình bày phương tiện trực quan
kết hợp với lời nói
sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh
hình thành, rèn kỹ năng quan sát
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓