Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Công Hải
Ngày gửi: 21h:03' 15-11-2008
Dung lượng: 272.5 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Học sinh 1: Bài tập 60
Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.
Học sinh 2: Bài tập 61
Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Hãy nối các ô ở cột A với các ô ở cột B để được một phát biểu đúng
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Hãy nối các ô ở cột A với các ô ở cột B để được một phát biểu đúng
Tiết 17: Luyện tập
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
1. Chữa bài tập về nhà:
Bài tập 60, 61 (SGK - trang 99)
Kiến thức cần nhớ:
1. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
2. Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
3. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành và hình chữ nhật.
Tiết 17: Luyện tập
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
1. Chữa bài tập về nhà:
2. Làm bài tập tại lớp:
Bài tập 63 (SGK - trang 100)
Tìm x trên hình 90
Hướng dẫn: Kẻ BH ? CD (H?CD)
Hoạt động nhóm
Nhóm: .............................................................................
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Bài tập 63 (SGK - trang 100)
Tìm x trên hình 90
Kẻ BH ? CD (H?CD)
Giải:
Xét tam giác BHC vuông tại H
Theo định lý Pitago ta có
H
BH2 = .....................................................................................................
? .......................................... (tứ giác có 3 góc vuông)
? AB= ........ = 10; x = AD = ........ Tính HC = .......
? BH = ......... Vậy x = ................
Hoạt động nhóm
Nhóm: .............................................................................
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Bài tập 63 (SGK - trang 100)
Tìm x trên hình 90
Kẻ BH ? CD (H?CD)
Giải:
Xét tam giác BHC vuông tại H
Theo định lý Pitago ta có
H
BH2 = .....................................................................................................
? .......................................... (tứ giác có 3 góc vuông)
? AB= ........ = 10; x = AD = ........ Tính HC =
? BH = ......... Vậy x = ................
ABHD là hình chữ nhật
DH
HB
BC2 - HC2
= 132 - (15 - 10)2
= 132 - 52
= 132 - 52
= 169-25
= 144
12
12
DC - DH = 15 - 10 = 5
Tiết 17: Luyện tập
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
1. Chữa bài tập về nhà:
2. Làm bài tập tại lớp:
Bài tập 64 (SGK - trang 100)
Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật.
1
2
1
2
1
2
2
1
Tiết 17: Luyện tập
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
1. Chữa bài tập về nhà:
2. Làm bài tập tại lớp:
Giải Bài tập 64 (SGK - trang 100)
Hướng dẫn giải
?
DH?? AH tại H
?
?
?
Tiết 17: Luyện tập
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
1. Chữa bài tập về nhà:
2. Làm bài tập tại lớp:
Bài tập 64 (SGK - trang 100)
Giải
Từ (1); (2); (3) ? ?EFGH là hcn (tứ giác có 3 góc vuông)
? ??ADH?vuông tại H (A1+D2 =900)
A1+D2 =(A + D)/2 = 1800/2 (t/c 2 góc kề một cạnh trong hbh ; gt)
???DEC?vuông tại E (D1+C2 =900)
D1+C2 =(D + C)/2 = 1800/2
? DH?? AH tại H
? GHE = 900 (1)
Tương tự ta có:
? HEF = 900 (2)
???AGB?vuông tại G (A2+B1 =900)
A2+B1 =(A + B)/2 = 1800/2
? HGF = 900 (3)
Bài tập về nhà
Bài tập 62; 65; 66 (Sách giáo khoa - trang 100)
Hướng dẫn bài tập 66 (SGK)
Hình 92
 
Gửi ý kiến