Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Đại từ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Phi Phụng
Ngày gửi: 19h:13' 22-11-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1500
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7
GV: NGÔ THỊ PHI PHỤNG
KIỂM TRA 15’
1/ Từ láy có mấy loại? Kể ra.
2/ Xếp các từ láy sau đây vào các loại mà em vừa kể: xấu xí; nhẹ nhàng,đo đỏ , nhè nhẹ, xinh xinh, róc rách, lóc cóc,trăng trắng.
3/ Tìm 5 từ láy mô phỏng âm thanh, tiếng động
KIỂM TRA 15’
1/ Từ láy có 2 loại.Từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận
2/ Xếp các từ láy sau đây vào các loại mà em vừa kể:
3/ Tìm 5 từ láy :
VD: thùng thùng, tin tin,oa oa, ha hả, hu hu…..


TIẾT 15:
I/ THẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ:
Đại từ dùng để trỏ người, hoạt động , tính chất….được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi
1/a/ Nó: chỉ nhân vật Thủy
b/ Nó: chỉ con gà trống của anh Bốn Linh.
=>Nhờ những câu văn trước đó mà em biết nghĩa(ngữ cảnh)
2/ Thế: trỏ sự việc chia đồ chơi.
Nhờ những câu văn trước đó mà em biết nghĩa.
3/Ai : dùng để hỏi
=> Các từ vừa tìm hiểu trên gọi là đại từ. Vậy thế nào là đại từ?

I/ THẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ:
-Đại từ dùng để trỏ người, hoạt động , tính chất….được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi
-Nó lại khéo tay nữa
CN VN
-Người giỏi văn nhất lớp là nó.
CN VN

-Ai cũng yêu mến nó
CN VN BN
-Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như:
+Chủ ngữ ,vị ngữ trong câu
+Phụ ngữ của danh từ , động từ tính từ…

II/ CÁC LOẠI ĐẠI TỪ:
a- Ñaïi töø : tao, tôù, hoï …  Troû ngöôøi, söï vaät
b- baáy, baáy nhieâu …  Troû soá löôïng
c- Vaäy, theá …  Troû hoaït ñoäng, tính chaát
d- ñaâu, bao giôø …  Troû khoâng gian, thôøi gian
=> Đại từ để trỏ
a- Đại từ : ai, gì ? hỏi về người, sự vật
b- Đại từ : bao nhiêu, mấy ? hỏi về số lượng
c- Đại từ : sao, thế nào ? hỏi hoạt động, tính chất
D?i t? d? h?iD?i t? cĩ 2 lo?i:
+Đại từ để trỏ
+Dại từ để hỏi.
1) Đại từ để trỏ
a- Trỏ người, sự vật ( g?i l d?i t? xung hơ)
b- Trỏ số lượng
c- Trỏ hoạt động, tính chất
2) Đại từ dùng để hỏi:
a- Hỏi về người, sự vật
b- Hỏi về số lượng
c- Hỏi hoạt động, tính chất, s? vi?c


III/ Luyện tập:
a- Xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng:

b- Đại từ : mình (1) ? Ngôi thứ nhất
mình (2) ? Ngôi thứ hai
2) Đặt câu:
- Mời bác vào nhà chơi.
- D? chu vo g?i m?.
- Dì oi! Ch? chu v?i
3) Đặt câu:
- Ai cũng phải đi học.
-Cng thuong con bao nhiêu cng h?i h?n b?y nhiu
- Thế nào em cũng du?i k?p b?n ?y

5) D?i t? xung hơ trong ti?ng Anh,Php,Nga , TQ ít hon c?a ti?ng Vi?t? cĩ tính ch?t trung tính , khơng mang nghia bi?u c?m
No_avatar

hay đấy bạn ơiMỉm cười

 

No_avatarf

zaiii

 

 

 
Gửi ý kiến