Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Điện năng. Công suất điện

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Hùng
Ngày gửi: 19h:19' 21-07-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1365
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH DUONG
TỔ : LÝ - TIN
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN ƠN
Người thực hiện: Đinh Văn Hùng
Câu 1: Định nghĩa và biểu thức tính suất điện động của nguồn điện?
Suất điện động  của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lựa lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.
Bài 9:
ĐIỆN NĂNG
CÔNG SUẤT ĐIỆN
Trong cuộc sống, để đo điện năng tiêu thụ hằng ngày
chúng thường dùng các công tơ điện, vậy điện năng
tiêu thụ được tính ntn? Để trả lời câu hỏi đó chúng
ta đi nghiên cứu bài 8
I/ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
?
CH1: Khi đặt vào hai đầu
đoạn mạch một hiệu điện
thế thì các điện tích trong
mạch chuyển động ntn?
Trả lời:
Các điện tích chịu tác
dụng của lực điện chuyển
động có hướng tạo ra dòng
điện chạy qua mạch
CH2: Từ định nghĩa dòng
điện không đổi suy biểu
thức tính điện lương q?
Trả lời: q = I.t
CH3: Công của lực điện thực
hiện được xác định ntn?
A = qU = UIt
CH4: Trả lời câu hỏi C1
A - Công của dòng điện(J)
U - Hiệu điện thế hai đầu
đoạn mạch (V).
I - Cường độ dòng điện (A).
t - Thời gian có dòng điện đi qua (s).
CH5: Trả lời câu hỏi C2 SGK
Các tác dụng của dòng điện là: Nhiệt, cơ, từ, quang,
hóa, sinh lý
(8.1)
?
?
I/ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
CH6: Vậy lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ
khi có dòng điện chạy qua được xác định ntn?
Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng
năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện làm dịch chuyển có hướng các điện tích trong
đoạn mạch đó.
CH7: Trả lời CH C3 SGK.
Để đo điện năng tiêu thụ, nguời
ta dùng đồng hồ đo đếm điện
năng - công tơ điện.
I/ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
2. Công suất điện
CH1: Công suất là gì?
Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu
thụ điện năng của đoạn mạch đó. Nó được đo bằng
tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và
cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
?
CH2: Trả lời câu hỏi C4
P - Công suất điện (W)
U - Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch (V)
I – Cường độ dòng điện (A).
?
?
II/ CÔNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
1. Định luật Jun – Lenxơ
CH1: Nếu trong đoạn mạch chỉ có điện trở thì điện
năng biến đổi thành dạng năng lượng nào?
Trả lời: Biến đổi hoàn toàn thành nhiệt
CH2: Từ (8.1) suy ra công thức tính nhiệt lượng tỏa ra
Q = I2Rt (8.3)
?
Q- nhiệt lượng tỏa ra (J)
I - cường độ dòng điện(A)
R – điện trở của đoạn mạch ()
t – thời gian dòng điện chạy qua(s)
CH4: Phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ
Nội dung: Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ
thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương
cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy
qua vật dẫn đó.
?
CH3: Nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng có mặt
trong công thức
II/ CÔNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng
điện chạy qua
CH1: Công suất tỏa nhiệt được xác định ntn?
CH2: Trả lời CH5 SGK
?
III/ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN
1. Công của nguồn điện
CH1: Nhắc lại công thức tính suất điện động của
nguồn điện?
Ang = q = It (8.5)
Ang – công thực hiện của nguồn điện (J)
- Suất điện động của nguồn điện (V).
I – Cường độ dòng điện (A).
t – thời gian dòng điện chạy qua (s)
CH2: Suy ra công thức xác định công của nguồn điện?
CH3: Nêu ý nghĩa các đại lượng trong công thức?
?
?
III/ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN
2. Công suất của nguồn điện
CH1: Công suất của nguồn điện được xác định ntn?
CH2: Nêu ý nghĩa các đại lượng trong công thức?
Png - cơng su?t c?a ngu?n di?n(W)
Ang - cơng c?a ngu?n di?n (J).
t - th?i gian th?c hi?n cơng (s)
- su?t di?n d?ng c?a ngu?n di?n (V)
I - cu?ng d? dịng di?n qua ngu?n (A)
?
?
Câu 1: Nêu công và công suất của dòng điện ?
Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun – Lenxơ
Câu 3: Nêu công thức tính công và công suất của nguồn điện
Qua dụng cụ và thiết bị nào sau đây, điện năng không
chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt năng?
Bàn là.
Bình acquy.
Nồi cơn điện.
Bình nóng lạnh
CỦNG CỐ - BÀI TẬP
2.Có hai điện trở R1=20 và R2 = 30 mắc song
song với nhau vào hiệu điện thế 60V, Điện năng tiêu
thụ trên đoạn mạch trong 10 phút là:
36 kJ.
108000J.
43200J.
180kJ.
CỦNG CỐ - BÀI TẬP
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ BUỔI HỘI GIẢNG. CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ MỘT NGÀY HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC ĐẠT KẾT QUẢ TỐT

VỀ HỌC BÀI
NHANH LÊN !
DẠ ! Hu..hu..
 
Gửi ý kiến