Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Hóa Công nghệ và môi trường II- Chương I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võo Thò Bích Aâm
Ngày gửi: 23h:26' 21-07-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
CĐSP ĐaLat -3 /2008
Chương VI

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Gvc - Ths: Võ Thị Bích Lâm
6 tiết ( 5,1)
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Mục tiêu
Sinh viên hiểu được :
1. Những kiến thức cơ bản về công nghệ xử lí khí thải, công nghệ sản xuất nước sạch, công nghệ xử lí nước thải và chất thải rắn.
2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công nghệ xử lí môi trường trong việc bảo vệ hệ sinh thái và sự phát triển bền vững nền kinh tế xã hội

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Nội dung
1. Công nghệ môi trường là gì?
2. Công nghệ xử lí khí thải.
3. Công nghệ xử lí nước.
4. Công nghệ xử lí chất thải rắn.


Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Kế hoạch chi tiết
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
I. Công nghệ xử lí khí thải
1. Xử lí bụi
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Sinh viên hiểu được:
Bụi sinh ra từ đâu?
Trạng thái tồn tại của bụi.
Ảnh hưởng của bụi đến môi trường sống?
Các biện pháp kiểm soát nguồn gây ô nhiễm bụi.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hoạt động của sinh viên
Sinh viên nghiên cứu giáo trình.
Sinh viên mạng hoặc qua các phương tiện truyền thông khác để tìm kiếm thông tin, hình ảnh minh hoạ.
Sinh viết tóm tắt, báo cáo và thảo luận.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Các phương pháp tách bụi
Thảo luận 2:
Trình bày nguyên tắc vận hành, ưu nhược điểm của các phương pháp tách bụi bằng buồng sa lắng, xyclon, Venturi, lọc ướt và lọc bụi tĩnh điện
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Sinh viên hiểu được:
Nguyên tắc vận hành của các thiết bị xử lí bụi.
Biết được ưu nhược điểm của các thiết bị và các phương pháp xử lí bụi.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hoạt động của sinh viên
Sinh viên nghiên cứu giáo trình, thảo luận
Viết tóm tắt vào vở theo gợi ý của giảng viên.
Trình bày nội dung theo chủ đề.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Tại sao phải xử lí khí độc hại? Cho biết biện pháp kiểm soát nguồn khí gây ô nhiễm? Trình bày các biện pháp xử lí khí độc hại?
2. xöû lí caùc khí ñoäc haïi
Thảo luận 3
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Sinh viên hiểu được:
Khí độc hại ảnh hưởng đến môi trường sống vì vậy cần kiểm soát khí độc hại.
Các phương pháp xử lí khí độc hại
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hoạt động của sinh viên
Sinh viên xem lại chương II,V để biết nguồn khí độc hại chủ yếu nào gây ô nhiễm môi trường khí quyển và tác hại của nó.
Nghiên cưú giáo trình, Viết tóm tắt vào vở.
Viết bài luận với chủ đề " Nhà máy Hoá chất Tân Bình trong sự phát triển bền vững"
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Thảo luận 4
II. Công nghệ xử lí nước thải
Tại sao để thực hiện quá trình xử lí nước người ta lại căn cứ vào mục đích sử dụng nước? Cho biết quy trình sản xuất nước sạch và trình bày bản chất hoá học của các giai đoạn trong quy trình sản xuất nước sinh hoạt.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Sinh viên hiểu được:
Hình thức và mức độ xử lí nước dựa vào yếu tố nào? Tại sao?
Qui trình hoạt động của nhà máy sản xuất nước sinh hoạt.
Các phản ứng hoá học trong các giai đoạn của quá trình sản xuất nước sinh hoạt.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hoạt động của sinh viên
Nghiên cưú giáo trình.
Vẽ sơ đồ nhà máy sản xuất nước sinh hoạt. Dựa vào sơ đồ trình bày bản chất hoá học của các giai đoạn trong quy trình sản xuất
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Trình bày qui trình xử lí nước phục vụ cho các hoạt động công nghiệp và xử lí nước thải sinh hoạt?
Thảo luận 5
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Sinh viên hiểu được:
Qui trình xử lí nước phục vụ cho các hoạt động công nghiệp.
Qui trình xử lí nước thải sinh hoạt
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hoạt động của sinh viên
Nghiên cưú giáo trình.
Tìm thông tin trên mạng và các phương tiện thông tin đại chúng
Tóm tắt vào vở.
Trình bày và báo cáo kết quả tìm kiếm các vấn dề mới ngoài giáo trình.

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
III. Công nghệ xử lí chất thải rắn
Hãy cho biết nguồn gốc , cách phân loại và ảnh hưởng của các chất thải rắn đối với môi trường. Trình bày các phương pháp xử lí chất thải rắn. Nêu rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp?
Thảo luận 6
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Sinh viên hiểu được:
Nguồn gốc, cách phân loại và ảnh hưởng của các chất thải rắn đối với môi trường.
Các phương pháp xử lí chất thải rắn.
Nêu rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp xử lí chất thải rắn
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hoạt động của sinh viên
Nghiên cưú giáo trình.
Làm việc theo nhóm.
Tìm thông tin trên mạng và các phương tiện thông tin đại chúng.
Viết tóm tắt bài học
Báo cáo bài học
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Trang website tham khảo
http://www.thiennhien.net/news/147.; http://khoahoc.com.vn/detail; http://moi truongxanh.info/;http://www.nea.gov.vn/onkk...; http://enews.agu.vn/; http://www.gp.com.vn/aqua/hethongxulinuocthai.htm; http://enws.agu.vn/; http://www.ctu.edu.vn/colleges/tech/bomon/ttktmoitruong/daotao; :http://www.khoahoc.net/baivo/maithanhtuyet/phethairanovietnam; http://vietnamnet.vn/khoahoc/moitruong/2005/11/517257

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Nội dung bài giảng
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
I. Công nghệ xử lí khí thải
1. Xử lí bụi
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Những điểu cần biết về bụi:
- Bụi được tạo ra rất nhiều trong tự nhiên và hoạt động của con người.
- Bụi bao gồm các tiểu phân rắn và lỏng.
- Bụi phát tán trong không khí phụ thuộc gió độ ẩm khônhg khí và nhiệt độ của môi trường.
-Bụi ảnh hưởng đến môi trường sống và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
BÃO BỤI
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm bụi:
- Thay thế nhiên liệu dạng rắn ( than) bằng nhiên liêu khí hoặc lỏng. ( cách này hiện nay không khả thi ).
- Cải tạo qui trình công nghệ.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Các phương pháp tách bụi
Thảo luận 2:
Trình bày nguyên tắc vận hành, ưu nhược điểm của các phương pháp tách bụi bằng buồng sa lắng, xyclon, Venturi, lọc ướt và lọc bụi tĩnh điện
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
1/ Tách bụi bằng buồng sa lắng
- Nguyên tắc: Dựa vào sự giảm tốc độ của luồng khí thải, nhờ vậy các tiểu phân rắn khô sẽ tách ra khỏi luồng khí và rơi xuống
- Ưu nhược điểm
+ Cấu tạo thiết bị đơn giản, thao tác vận hành dễ dàng, độ sụt áp nhỏ.
+ Đòi hỏi diện tích không gian lớn.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
2/ Tách bụi bằng thiết bị xyclon
- Nguyên tắc: Dựa vào hiện tượng chuyển động theo quỹ đạo tròn, các hạt bụi có tỉ khối lớn hơn so với khí chịu tác dụng của lực li tâm văng ra xa, va vào thành vỏ thiết bị hình trụ rơi xuống đáy.
- Ưu nhược điểm
+ Thiết kế hệ thống xử lí phức tạp .
+ Tách được hạt bụi có kích thước lớn ( 5-10 ?m).
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
3/ Tách bụi bằng phương pháp lọc ướt
- Nguyên tắc: Làm ướt các tiểu phân để tách tách chúng từ dòng khí. Phương pháp này dựa trên nguyên lí quán tính và chuyển động nhiệt Brown.
- Ưu nhược điểm
+ Hấp thụ các khí độc, thiết bị gọn, giá thành đầu tư, vận hành và bảo trì thấp, thích hợp cho việc xử lí nhiều nguồn thải.
+ Cặn rửa có thể gây ô nhiễm môi trường , ăn mòn thiết bị, không hiệu quả với các dòng khí có nhiệt độ cao, phải xử lí chất lỏng.

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
4/ Tách bụi bằng thiết bị Venturi
-Nguyên tắc: Dòng khí đựơc dẫn qua chỗ thắt thì tại đấy tốc độ dòng khí sẽ tăng lên đột ngột và áp suất phía trong thành ống sẽ giảm xuống , tại chỗ thắt đặt hệ thống phun pha lỏng , những hạt chất lỏng nhỏ sẽ thấm ướt các hạt bụi , cuốn bụi theo thành bùn ở bộ phận thu gom dẫn ra theo cửa thoát.

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Ưu điểm:
+ Thiết kế đơn giản
+ Hệ thống này không chỉ có thể tách được các tiểu phân có kích thước nhỏ mà còn hấp thụ được một số khí độc.
Chính vì tính ưu điểm cao nên nó là thiết bị được sử dụng thông dụng nhất .
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
4/ Tách bụi bằng phương pháp lọc bụi tĩnh địên
- Nguyên tắc: Sử dụng năng lượng điện để thu gom bụi. Nguyên lí hoạt động của thiết bị là cho dòng khí chứa bụi đi qua điện trường có thế hiệu rất cao hạt bụi tích điện sẽ di chuyển về điện cực trái dấu và sau đó được thu gom.

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat

- Ưu điểm
+ Khả năng thu gom bụi đạt hiệu suất cao.
+ Tiết kiệm năng lượng.
+ Tách được các hạt bụi nhỏ mà các phương pháp khác không thực hiện được.
+ Bụi thu gom ở dạng khô nên dược xử dụng vào mục đích khác.
+ Độ sụt áp nhỏ.
+ Chi phí bảo trì thấp.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
- Nhược điểm:
+ Đầu tư cơ bản ban đầu cao.
+ Đòi hỏi mặt bằng tượng đối lớn.
+ Đòi hỏi điều kiện vận hành tương đối ổn định.
+ Ít hiệu quả trong xử lí các hơi và khí độc.
+ Do điện thế cao nên phải quan tâm đến vấn đề an toàn lao động.

Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Tại sao phải xử lí khí độc hại? Cho biết biện pháp kiểm soát nguồn khí gây ô nhiễm? Trình bày các biện pháp xử lí khí độc hại?
2. xöû lí caùc khí ñoäc haïi
Thảo luận 3
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Tại sao phải xử lí khí độc hại?
Các khí độc hại chủ yếu gây ảnh hưởng môi trường và sức khoẻ con người:
- CO, CO2.
- SO2
- NOx

. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .

Xem chương II, V
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm

Thay thế nhiên liệu và nguồn năng lượng: Tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch ( thuỷ điện, gió, năng lượng mặt trời).
Làm sạch nhiên liệu: Loại tạp chất có trong than tồn tại dưới dạng hợp chất hưũ cơ và vô cơ.
Cải tiến qui trình công nghệ:
- Sử dụng dây chuyền công nghệ liên tục tuần hoàn kín.
- Công nghệ xử lí tốt khí thải ra môi trường.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Các biện pháp xử lí khí độc hại?

Phân biệt sự khác nhau giữa hấp phụ và hấp thụ?
- Hấp phụ là sự hút các chất khí hoặc chất hoà tan trong dung dịch bởi bề mặt của chất rắn hoặc chất lỏng bằng liên kết hoá học(hấp phụ hoá học)hoặc bằng lực VađeVan ( hấp phụ lí học). Dùng để tách hỗn hợp khí hoặc chất tan, đề làm khô hoặc làm sạch các chất khí, chất lỏng.
- Hấp thụ làsự hút các chất bởi toàn bộ một chất lỏng hoặc một chất rắn. Khác với hấp phụ, hiện tượng này xảy ra trong toàn bộ thể tích của chất hấp thụ .
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Các biện pháp xử lí khí độc hại?

Phương pháp hấp thụ.
Phương pháp hấp phụ.
Phương pháp đốt.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
1- Phương pháp hấp thụ
- Xử lí khí thải dựa trên nguyên tắc các chất khí ô nhiễm được hoà tan chọn lọc vào chất lỏng tương đối ít bay hơi. Phương pháp này được sử dụng để tách các khí SO2 , H2S, HCl, Cl2 , NH3, NOx.
- Quá trình hấp thụ có thể là hoá học hay vật lí.
- Dung môi hay xử dụng là nước, dầu khoáng, và các loại dung dịch.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Ví dụ về quá trình xử lí SO2( Sơ đồ tr.174,175)
Xử lí SO2 bằng sữa vôi: ( đá vôi dưới dạng huyền phù)
CaCO3 + SO2 CaSO3 + CO2
CaSO3 thải ra dưới dạng bùn được đem chôn lấp.
Xử lí SO2 bằng hai dung dịch kiềm là Ca(OH)2 và NaOH.
2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O
Ca(OH)2 + Na2SO3 CaSO3 + 2 NaOH
CaSO3 thải ra dưới dạng bùn được đem chôn lấp hoặc có thể dùng sản xuất thạch cao.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
2- Phương pháp hấp phụ
- Phương pháp này dưa trên nguyên tắc các phân tử khí được giữ lại trên bề mặt chất hấp phụ nhờ lực vật lí hay hoá học.
- Vật liệu hấp phụ đóng vai trò rất quan trọng. Trong thực tế vật liệu hấp phụ tốt nhất là than hoạt tính, silicagen, boxit, nhôm oxit.
- Thiết bị hấp phụ có hai loại:
+ Loại thiết bị có lớp hấp phụ cố định.
+ Loại thiết bị có lớp hấp phụ chuyển động.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
3- Phương pháp đốt:
- Phương pháp này dưa trên nguyên tắc chuyển hoá các khí độc, bụi, sol khí thành CO2, nước, tro.
- Lò đốt: Có hai kiểu lò cơ bản.
+ Lò đốt trực tiếp:
+ Lò đốt có xử dụng xúc tác
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Thuyết trình chủ đề" Nhà máy Hoá chất Tân Bình trong sự phát triển bền vững"
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Thảo luận 4
II. Công nghệ xử lí nước thải
Tại sao để thực hiện quá trình xử lí nước người ta lại căn cứ vào mục đích sử dụng nước? Cho biết quy trình sản xuất nước sạch và trình bày bản chất hoá học của các giai đoạn trong quy trình sản xuất nước sinh hoạt.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Hình thức và mức độ xử lí nước dựa vào yếu tố nào? Tại sao?

Dựa vào nguồn nước và mục đích sử dụng.
Hình thức và mức độ xử lí nước dựa vào hai yếu tố trên sẽ giảm được chi phí trong sản xuất, tránh lãng phí.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Giếng khoan
Bể sục khí
Bể sơ cấp
Bể thứ cấp
Bể lọc
Ao chứa bùn
Vôi
Chất
Keo Tụ
CO2
Cl2
Nước sạch
Sơ đồ nhà máy sản xuất nước sinh hoạt
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Cho vôi vào: Nhằm mục đích làm tăng pH và làm mềm nước và ngọt hoá nước.
Ca2+ + CO32- CaCO3
Chất keo tụ:
Phèn nhôm: Al2(SO3)2.14 H2O.
Phèn sắt : Fe2(SO4)3.x.H2O
Đôi khi người ta còn sử dụng thêm chất trợ keo polielectrolit để tạo thành bông cặn có kích thước lớn.
Thổi thêm CO2 vào để giảm pH
Cho Clo để khử trùng nước
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Trình bày qui trình xử lí nước phục vụ cho các hoạt động công nghiệp và xử lí nước thải sinh hoạt?
Thảo luận 5
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
qui trình xử lí nước phục vụ cho các hoạt động công nghiệp
Nước được sử dụng trong hoạt động công nghiệp như: sử dụng trong các nồi hơi, trong hệ thống làm lạnh, chế biến thực phẩm .Vì vậy việc xử lí cần phải tính đến mục đích công nghiệp.
Xử lí ngoài: Áp dụng cho toàn bộ hệ thống cấp nước của nhà máy. Gồm các công đoạn như sục khí, lọc, làm sạch để loại bỏ các chất rắn hoà tan, độ cứng, các chất khí hoà tan.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Xử lí trong: Là thực hiện xử lí để đáp ứng nhu cầu riêng biệt đặt ra của mỗi công đoạn sản xuất.
Một số qui trình xử lí trong.
- Tách oxi hoà tan bằng phản ứng với hiđrazin.
- Bổ sung các tác nhân tạo phức vòng càng để phản ứng với muối canxi nhằm ngăn chặn hiện tượng tạo cặn.
- Bổ sung các chất tạo kết tủa như photphat để tách canxi.
- Bổ sung các chất các chất ức chế ăn mòn.
- Bổ sung các chất phân tán để tránh hiện tượng đóng cặn.
- Điều chỉnh pH.
- Diệt trùng đối với nước dùng trong chế biến thực phẩm.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Xử lí nước thải sinh hoạt
Thành phần của nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, dầu mỡ, các loại vi khuẩn, virut gây bệnh, cac muối, các chất dinh dưỡng, hoá chất BVTV, kim loại nặng, v.v.
Các thông số thường được đặc trưng cho nước thải sinh hoạt: Chỉ số COD, BOD, độ đục, chất rắn lơ lửng, chất rắn hoà tan, độ axit, độ kiềm, hàm lượng oxi hoà tan.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Chỉ số COD ( Chemical oxygen Demand)gọi là tác nhân oxi hoá hoá học: Là nhu cầu oxi cần cho quá trình oxi hoá toàn bộ các chất hưũ cơ trong mẫu nước thành CO2 và H2O bằng tác nhân oxi hoá mạnh. COD chỉ ra hàm lượng các chất hữu cơ có mặt trong nước và dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ trong nước
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Chỉ số BOD ( Biologycal oxygen Demand) gọi là nhu cầu oxi sinh hoá : Là lượng oxi mà sinh vật đã sử dụng trong quá trình oxi hoá các chất hữu cơ trong nước . Chỉ số BOD chỉ ra lượng oxi mà vi khuẩn tiêu thụ trong phản ứng oxi hoá các chất hữu cơ trong nước ô nhiễm. Chỉ số BOD càng lớn chứng tỏ lượng chất hữu cơ có khả năng phân huỷ sinh học trong nước ô nhiễm càng lớn.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Quá trình xử lí nước thải
Giai đoạn xử lí sơ cấp:
- Loại bỏ các chất không tan như rác, dầu mỡ, tách các chất rắn có thể sa lắng .
- Phương pháp: dùng lưới chắn, dùng bể sa lắng, bổ sung chất trợ keo tụ.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Xử lí thứ cấp:
- Loại bỏ các chất hữu cơ có trong nước, tức làm giảm chỉ số BOD của nước nhờ quá trình xử lí sinh học.
- Nguyên lí : Các sinh vật kết hợp với oxi hoà tan sẽ tương tác với chất hữu cơ có trong nước và làm giảm chất hữu cơ ( chỉ số BOD) trong nước đến giới hạn cho phép. Chất hữu cơ bị oxi hoá sinh hoá trong những điểu kiện được khống chế, đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển của sinh vật.
- Mô hình xử lí sinh học ( đọc giáo trình)
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Giai đoạn xử lí tăng cường:
- Là qui trình áp dụng cho dòng nước đã qua xử lí thứ cấp.
- Các chất ô nhiễm được tách từ qui trình này gồm chất hữu cơ và vô cơ hoà tan và một số kim loại độc hại như Asen, Crom. Ngoài ra dòng nước từ bể xử lí thứ cấp chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, nên phải tiệt trùng trước khi thải vào môi trường.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
III. Công nghệ xử lí chất thải rắn
Hãy cho biết nguồn gốc , cách phân loại và ảnh hưởng của các chất thải rắn đối với môi trường. Trình bày các phương pháp xử lí chất thải rắn. Nêu rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp?
Thảo luận 6
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Chất thải rắn - nguồn gốc và ảnh hưởng
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Chất thải rắn là chất rắn được loại ra trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của cộng đồng dân cư hay còn gọi là chất thải đô thị.
Trong số các chất thải chỉ có số ít có thể sơ chế và tái sử dụng còn đa số phải huỷ bỏ hoặc chế biến phức tạp.
Lượng chất thải tăng lên do tác động của nhiều nhân tố như: sự phát triển của sản xuất, gia tăng dân số, thói quen tiêu dùng của người thành phố.
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Tác hại của việc xử lí không hợp lí chất thải đô thị
Võ Thị Bích Lâm - Tổ Hoá - CĐSP ĐaLat
Các biện pháp xử lí chất thải rắn
Thu gom chất thải
Vận chuyển chất thải
Xử lí chất thải
Chôn lấp
Đưa vào các nhà
máy làm phân ủ
Tiêu huỷ
Các kĩ thuật
mới khác
 
Gửi ý kiến