Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phúc Đông Hà
Ngày gửi: 09h:26' 30-07-2010
Dung lượng: 161.5 KB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng sinh viên QTKD đến với môn học

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
VÀ TÁC NGHIỆP
(4 ĐVHT = 60 tiết)
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ThS. Hoµng Träng Hïng
Khoa QTKD – ĐH Kinh Tế Huế
Số ĐT: 054 – 538325 (VP), 0945285012
Email: hthung78@yahoo.com
hungqtkd@gmail.com
URL: http://my.opera.com/hungqtkd
Tài liệu tham khảo
Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Phùng Thị Hồng Hà, TS. Thái Thanh Hà, ThS. Hoàng Trọng Hùng (Tài liệu học tập chính thức)
Quản trị sản xuất và dịch vụ - GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương
Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – ĐH KTQD
Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Đặng Minh Trang
Quản lý sản xuất – TS. Đặng Văn Nghiến
Quản lý hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp - Nguyễn Đỗ & Nguyễn Hữu Thọ
Production and operations management (hoặc Operations management)
Yêu cầu môn học
Sinh viên đã được trang bị các kiến thức về Lý thuyết thống kê, quản trị học,…
Tham dự tích cực các buổi học trên lớp: dự lớp và thảo luận
Biết sử dụng cơ bản phần mềm Excel
Đánh giá kết quả học tập
Điểm tham dự trên lớp (10%)
Bµi kiÓm tra trªn líp (10%)
Điểm bài tập nhóm – Thảo luận Bài tập tình huống và trình bày trên lớp (20%)
Thi cuèi kú (60%): thi tự luận, không sử dụng tài liệu, được sử dụng bảng công thức có sẵn, trong ®ã:
Lý thuyÕt (3 đ)
Bµi tËp (7 đ)
Chương 1 –
Giới thiệu chung về
Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.1. Khái niệm
Sản xuất
Quan niệm cũ: Sx là quá trình tạo ra các sản phẩm vật chất hữu hình
Quan niệm mới: Sx là quá trình chuyển hoá các yếu tố đầu vào, biến chúng thành đầu ra dưới dạng sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ
I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.1. Khái niệm
Bảng 1. Tỷ trọng lao động trong ngành dịch vụ ở một số quốc gia
(Nguồn: Niên giám thống kê, Văn phòng thống kê Kinh tế và xã hội thế giới 2003)
Tỷ trọng việc làm ở Mỹ trong ngành
sản xuất vật chất và dịch vụ
Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.1. Khái niệm
Hệ thống Sản xuất
Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.1. Khái niệm
Sự khác nhau giữa hoạt động sản xuất vật chất và dịch vụ
Đặc tính của đầu vào và đầu ra;
Mối quan hệ tiếp xúc với khách hàng
Thời điểm tiêu dùng sản phẩm;
Khả năng đo lường đánh giá năng suất và chất lượng của quá trình sản xuất và dịch vụ.

Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.1. Khái niệm
Quản trị sản xuất
Quản trị sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hoá thành các kết quả ở đầu ra là các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất, đạt được các lợi ích lớn nhất.
Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp

1.2. Mục tiêu của quản trị sản xuất

Tính linh hoạt
Chất lượng
Thời gian
Chi phí
Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp

1.3. Vai trò và mối quan hệ của quản trị sản xuất tác nghiệp với các chức năng quản trị khác
Sản xuất
Tài chính
Marketing
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các lý thuyết quản trị sản xuất
Năm 1881, Federick W. Taylor - người khai sinh ra lý thuyết quản trị lao động khoa học: quan sát, đo lường, phân tích và cải tiến phương pháp làm việc, khuyến khích kinh tế
Năm 1913, Henry Ford và Charles Sorenso - phương pháp dây chuyền trong hoạt động đóng gói và phân phối thịt theo đơn hàng
Năm 1924, lý thuyết về kiểm tra chất lượng sản phẩm đã ra đời bởi Walter - Scheuhart
Năm 1938 - bắt đầu ứng dụng Computer vào quản trị sản xuất và điều hành
II. Lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất

2.2. Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất
Toàn cầu hoá, khu vực hoá
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
Xu hướng quốc tế: tăng tỷ trọng dịch vụ trong giá trị tổng sản phẩm.
Những tiến bộ nhanh chóng về kinh tế, xã hội dẫn đến sự thay đổi nhanh của nhu cầu.
Các quốc gia tăng cường kiểm soát và đưa ra những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.
II. Lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất

Thảo luận
Giả sử các anh (chị) được phân công thiết lập một nhà máy sản xuất và được cung cấp 100 tỷ đồng. Những vấn đề gì anh (chị) cần quan tâm khi thiết lập và đưa nhà máy vào hoạt động?
III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất

Dự báo nhu cầu
Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ
Quyết định công suất
Định vị doanh nghiệp
Bố trí mặt bằng
Quyết định sử dụng nguồn lực
Lập lịch trình sản xuất
Quyết định tồn kho
Hoạch định nhu cầu vật tư
III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất

 
Gửi ý kiến