Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Hiệp
Ngày gửi: 08h:20' 07-08-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 315
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2009-2010
Tên đề tài:
ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn công nghệ:
Lớp 11 - Bài 2.Hình chiếu vuông gócđề tài Sáng kiến kinh nghiệm
Bài 2: Hình chiếu vuông góc

PPCG1
PPCG3
Vị trí tương đối giữa vật thể với các mặt phẳng hình chiếu
So sánh
A/ Mục tiêu

1/ Học sinh hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc
2/ Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ
3/ Phõn bi?t du?c gi?a PPCG1 & PPCG3.
B/Chuẩn bị bài giảng
*Cấu trúc và phân bố bài giảng:
1/Chuẩn bị phương tiện dạy học và nội dung:
-Nghiên cứu kĩ bài dạy trong SGK và tài liệu liên quan đến bài giảng
2/ Cấu trúc và phân bố bài giảng: gồm 2 nội dung chính:
-Nội dung: -Phương pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1)
-Phương pháp chiếu góc thứ 3(PPCG3)
-Trọng tâm của bài:
+Vị trí tương đối giữa vật thể và các mặt phẳng hình chiếu
+Cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ.
C/ CáC HOạT Động dạy và học
1/ ổn định tổ chức lớp:(kiểm tra sĩ số)
2/ Kiểm tra bài cũ:
Cõu 1: Tại sao phải quy định về tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật?
Câu 2: Kể tên 5 loại đường nét và ứng dụng của từng loại đường nét đó?
Câu 3: Điều kiện ghi kích thước cho vật thể, ý nghĩa các đường gióng, đường kích thước và con số kích thước?
3/ Hoạt động dạy và học:
-Tiến trình bài giảng
ĐVĐ:Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kĩ thuật, thường dùng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu vuông góc biểu diễn vật thể. Hình chiếu vuông góc được vẽ theo một trong 02 phương pháp sau đây:
-Phương pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1).
-Phương pháp chiếu góc thứ 3(PPCG3)
Chỳng ta cựng kh?o sỏt:
BI 2: HèNH CHI?U VUễNG GểC
Bài 2: Hình chiếu vuông góc

PPCG1
PPCG3
Vị trí tương đối giữa vật thể với các mặt phẳng hình chiếu
So sánh

I/Phương pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp chiếu góc thứ nhất
Ta khảo sát vật thể có hình dạng dưới đây:
I/Phương pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1)

Trả lời:
- Vật thể được đặt ttrong một góc tạo bởi 3 MP hình chiếu vuông góc với nhau từng đôi một.
-MPHC đứng ở phía sau vật thể
- MPHC bằng ở phía dưới vật thể
-MPHC cạnh ở phía phải vật thểHỏi:- Trong PPCG1 vật thể được đặt như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu?
- Vị trí tương đối giữa vật thể với các mặt phẳng hình chiếu?

Ta xem cách xây dựng các mặt phẳng hình chiếu và vị trí đặt vật thể:
N
Mặt phẳng hình chiếu đứng
Ta xem cách xây dựng các mặt phẳng hình chiếu và vị trí đặt vật thể:
N
Mặt phẳng hình chiếu đứng
B MPHC Bằng
Ta xem cách xây dựng các mặt phẳng hình chiếu và vị trí đặt vật thể:
N MPHC Đứng
B
MPHC Bằng
MPHC cạnh C
Ta xem cách xây dựng các mặt phẳng hình chiếu và vị trí đặt vật thể:
Góc tạo bởi các mặt phẳng hình chiếu bằng bao nhiêu độ ?
độ?
Ta xem cách xây dựng các mặt phẳng hình chiếu và vị trí đặt vật thể:
Hướng chiếu ?
-Vuông góc với MPHC .
-Hình chiếu đứng?
-Là HC của vật thể trên MPHC đứng.
Hướng chiếu?
Hình chiếu cạnh?
-Là HC của vật thể trên MPHC cạnh.
Hướng chiếu?
Hình chiếu bằng?
-Là HC của vật thể trên MPHC bằng.
Hỏi: Nếu biết 2 hình chiếu,vẽ hình chiếu thứ 3 ?
-Dùng đường phụ trợ tạo với phương ngang góc 450
-Các hình chiếu liên hệ với nhau bằng phương pháp đường gióng.


A
Trên bản vẽ KT quy định?
-Chỉ vẽ các hình chiếu biểu diễn vật thể.
Các HC của vật thể cho biết?
-Hình dạng, kết cấu, kích thước của vật thể.
Tổng hợp
H 2.1sgk
H 2.2sgk
PPCG1
PPCG3
Ta tìm hiểu PPCG3
H 2.1sgk
H 2.3sgk
II/ Phương pháp chiếu góc thứ 3(PPCG3)
-PPCG3 gần như trái ngược với PPCG1
*Vị trí:
-Vật thể được đặt trong 1 góc tạo bởi 3 mặt phẳng hình chiếu vuông góc với nhau:
-MPHC đứng ở phía trước vật thể
+MPHC bằng ở phía trên vật thể
+MPHC cạnh ở phía trái vật thể
H 2.3sgk
Chúng ta khảo sát bằng ví dụ sau và so sánh với PPCG1:
Vật thể được đặt trong 1 góc tạo bởi 3 MPHC ?
MPHC đứng ở phía trước vật thể.
MPHC bằng ở phía trên vật thể
MPHC cạnh ở phía trái vật thể
Hình chiếu đứng?
-Hướng chiếu từ trước
Hình chiếu bằng?
-Hướng chiếu từ trên
-HC cạnh?
-Hướng chiếu từ trái
Sau khi chiếu, xoay các MPHC như thế nào?
Sau khi chiếu:
Xoay MPHC bằng lên trên góc 90 độ về trùng với mphc đứng
-Xoay mphc cạnh sang trái góc 90 độ về trùng với mphc đứng
Vị trí liên hệ giữa các hình chiếu?
-Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng
-Hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng
*Các hình chiếu liên hệ bằng đường gióng
-và cùng nằm trên mặt phẳng bản vẽ.
TRÊN BẢN VẼ CÁC HC ĐƯỢC SẮP XẾP NHƯ THẾ NÀO trong PPCG3 ?
-Hình chiếu bằng ở trên HC đứng
-Hình chiếu cạnh ở bên trái HC đứng
TCVN và tiêu chuẩn ISO cho phép trên bản vẽ có thể dùng 1 trong 2 phương pháp: PPCG1 và PPCG3
C
A
B
*Trên bản vẽ quy định?
-Chỉ vẽ các hình chiế biểu diễn vật thể
-Trên bản vẽ các hình chiếu được sắp xếp như thế nào trong PPCG3?
B
A
C
Tổng hợp
PPCG1:Việt Nam và nhiều nước Châu Âu hay dùng
PPCG3:Nhiều nước Châu Mĩ và một số nước khác hay dùng
C/ Củng cố và bài tập-
Tổng kết đánh giá
Hỏi 1: Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể?
Trả lời 1: Để thể hiện toàn bộ hình dạng, kết cấu, kớch thu?c v?t th? dú.
Thể hiên được mục tiêu và trọng tâm của bài học
Hỏi 2:Sự khác nhau của PPCG1 và PPCG3?
PPCG1:
-MPHC đứng ở phía sau vật thể
-MPHC bằng ở phía dưới vật thể
-MPHC cạnh ở phía phải vật thể
+ HC bằng B ở phía dưới HC đứng A
+HC cạnh C ở phía phải HC đứng A


A
B
C
-HC bằng B ở phía trên HC đứng A
-HC cạnh C ở phía trái HC đứng A
PPCG3
B
A
C
So sánh-HS1
Hỏi 2:Sự khác nhau của PPCG1 và PPCG3?
PPCG1:
-MPHC đứng ở phía sau vật thể
-MPHC bằng ở phía dưới vật thể
-MPHC cạnh ở phía phải vật thể
+ HC bằng B ở phía dưới HC đứng A
+HC cạnh C ở phía phải HC đứng A


A
B
C
-HC bằng B ở phía trên HC đứng A
-HC cạnh C ở phía trái HC đứng A
PPCG3
B
A
C
So sánh-HS2
Hỏi 2:Sự khác nhau của PPCG1 và PPCG3?
PPCG1:
-MPHC đứng ở phía sau vật thể
-MPHC bằng ở phía dưới vật thể
-MPHC cạnh ở phía phải vật thể
+ HC bằng B ở phía dưới HC đứng A
+HC cạnh C ở phía phải HC đứng A


A
B
C
-HC bằng B ở phía trên HC đứng A
-HC cạnh C ở phía trái HC đứng A
PPCG3
B
A
C
So sánh-HS3
PPCG1
PPCG3
Ta so sánh PPCG1 và PPCG3
H 2.1sgk
H 2.3sgk
a/Câu hỏi kiểm tra khảo sát cuối giờ.
Lập phiếu trả lời theo nhóm HS-mỗi bàn= 1 nhóm(12 nhóm/lớp). Thời gian làm bài 03 phút-Thu bài, đánh giá kết quả:
1/ Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể?
2/ Vị trí tương đối giữa vật thể với các mặt phẳng hình chiếu trong PPCG1?
3/ Vị trí tương đối giữa vật thể với các mặt phẳng hình chiếu trong PPCG3?
4/ Vị trí tương đối của các hình chiếu trên bản vẽ, trong PPCG1?
5/ Vị trí tương đối của các hình chiếu trên bản vẽ, trong PPCG3?
6/ Cho hình chiếu đứng A và hình chiếu cạnh C của một vật thể. Tìm vị trí của hình chiếu thứ 3(B) trong PPCG1 và PPCG3?
7 / Tổng hợp: Sự khác nhau của PPCG1 và PPCG3?
b/ Hướng dẫn học ở nhà:
+ Hoàn thiện các hình vẽ vào vở ghi. Chú ý: Vẽ H 2.2 và H 2.4 trong SGK vào vở ghi.
+ Học theo câu hỏi 1&2 sgk.
+ Làm bài tập trang 13& 14 trong sgk vào vở Bài tập riêng.
* Nếu còn thời gian GV gợi ý làm bài tập trong sgk.
- Đọc trước Bài 3 SGK, chuẩn bị giấy A4, dụng cụ vẽ để làm bài thực hành tại lớp vào tiết sau.
Câu hỏi + Bài tập về nhà:Trang 13,14 sgk
-Vẽ H 2.2 và H 2.4 sgk vào vở ghi
-ChuÈn bÞ giÊy A4,dông cô vÏ lµm bµi thùc hµnh t¹i líp vµo tiÕt sau
-§äc tr­íc Bµi 3 SGK
H 2.1sgk
H 2.3sgk
So sánh
Xin chân thành cảm ơn!
Chúc thành công
Mai Văn Hiệp
THPT Ngô Quyền -Ba Vì -Hà Nội
Thỏng 4 nam 2010
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009-2010
No_avatar

chu nhan ra anh khong

anh la tuan chom chom day

bai chu lam cung tam duoc

 

No_avatarf

cảm ơn thầy nhiều lắm!

em đang là SV năm 3, trước học ở cấp III Sơn Tây. Lâu nay vẫn quen dùng chiếu góc 1 mà em cũng k0 nhớ ĐH có dạy chiếu góc 3 k0 nữa nên k0 nhớ gì cả. Không ngờ sách cấp III có dạy.

đúng lúc em cần làm bài kiểm tra... 

 
Gửi ý kiến