Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đại học sư phạm Hà nội
Người gửi: Nguyễn Văn Tập (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:28' 04-12-2008
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 680
Số lượt thích: 0 người
Bài 9
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Nội dung bài học
Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
Nguồn gốc của nhà nước
Bản chất của nhà nước
Các kiểu nhà nước
Nguồn gốc của nhà nước
Dựa vào kiến thức lịch sử, em hãy cho biết : nhà nước xuất hiện từ khi nào và do những nguyên nhân gì ?
Nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
Trở về
b) Bản chất của nhà nước
Xét về mặt bản chất, nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.
Trở về
c) Các kiểu nhà nước
Nhà nước chủ nô
Là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời khi chế độ thị tộc, bộ lạc tan rã, tư hữu tài sản xuất hiện, sự phân hóa xã hội thành giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô : chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và người nô lệ
Em có nhận xét gì về bản chất của nhà nước chủ nô ?
Xét về bản chất, nhà nước chủ nô là công cụ bạo lực của giai cấp chủ nô dùng để duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao động khác.
Nhà nước phong kiến
Nhà nước ra đời khi chế độ chiếm hữu nô lệ sụp đổ
Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến : chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất, người nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất nên phải phụ thuộc vào địa chủ
Xét về bản chất, nhà nước phong kiến là công cụ bạo lực của giai cấp địa chủ dùng để duy trì địa vị thống tị của mình, đàn áp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.
Nhà nước tư sản
Nhà nước tư sản ra đời là kết quả của cuộc cách mạng tư sản
Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản : chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư
Nhà nước tư sản là công cụ thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản và các tầng lớp nhân dân lao động khác.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Xét về bản chất, nhà nước XHCN là công cụ duy trì sự thống trị của đa số đối với thiểu số, thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của chủ nghĩa xã hội
Trở về
Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả của cuộc CM của quần chúng ND lao động do giai cấp CN lãnh đạo thông qua chính đảng của nó là Đảng cộng sản
Cơ sở kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa : chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trở về
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì ?
Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì ?
Hiểu như thế nào về nhà nước pháp quyền ?
Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật và bản thân nhà nước cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật
Trở về
Bản chất của NN pháp quyền
XHCN Việt Nam
Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân
Nhà nước thể hiện tính nhân dân rộng rãi
Tính dân tộc sâu sắc
b. Bản chất của nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được biểu hiện: toàn bộ hoạt động của nhà nước từ pháp luật, cơ chế chính sách đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp công nhân, và nhân dân lao động, của cả dân tộc
Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước bao hàm cả tính nhân dân và dân tộc
Trở về
Tính dân tộc của nhà nước thể hiện
Trong tổ chức và thực hiện, Nhà nước kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tôc
Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dấn tộc Việt Nam
Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, coi đại đoàn kết là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Chức năng của NN pháp quyền XHCN là hoạt động quyền lực của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, biểu hiện :
Trở về
Trấn áp sự phản kháng của giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch trong và ngoài nước để bảo vệ tổ quốc , bảo vệ những thành quả của cách mạng XHCN
Tổ chức xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế, văn hóa và con người xã hội chủ nghĩa
c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chức năng bạo lực, trấn áp và tổ chức xây dựng của nhà nước pháp quyền XHCN có quan hệ hữu cơ, thống nhất với nhau trong đó chức năng tổ chức xây dựng là quan trọng và quyết định.
Hệ thống chính trị : là một chính thể bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp như các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng những mối quan hệ qua lại giữa chúng
Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm :
d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt nam
Trong hệ thống chính trị đó, nhà nước đóng vai trò trụ cột, là trung tâm của HTCT, thực hiện quyền lực nhân dân
Nhà nước CHXHCN
Việt Nam
Vai trò trực tiếp nhất trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối của ĐCSVN
Là thiết chế tổ chức có hiệu quả việc xây dựng xã hội mới – XH XHCN
Thể chế hóa và TC thực hiện quyền lực của ND
Là công cụ hữu hiệu để ĐCS thực hiện sự lãnh đạo đối với toàn XH
Là công cụ chủ yếu của ND trong sự nghiệp XD và BV Tổ quốc
Công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh với mọi mưu đồ đi ngược lại lợi ích của nhân dân
Trở về
 
Gửi ý kiến