Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Nguyễn Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:03' 13-08-2010
Dung lượng: 236.0 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
Tiết 23 §3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Tùng
Trường THCS Phú Thượng
HÌNH HỌC 9
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán: Cho AB
và CD là hai dây
(khác đường kính)
của đường tròn(O;R).
Gọi OH,OK theo thứ
tự là khoảng cách từ
O đến AB, CD.Chứng
minh:
OH2+HB2=OK2+ KD2
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán: Chứng minh:
OH2+HB2=OK2+ KD2
Giải:Áp dụng địn lý Py-ta-go
vào các tam giác OHB và OKD,
ta có: OH2+HB2=OB2= R2 (1)
OK2+ KD2=OD2= R2 (2)
Từ (1), (2) suy ra:
OH2+HB2=OK2+ KD2
Chú ý:Kết luận của bài toán trên vẫn đúng nếu một hoặc hai dây là đường kính.
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán: …OH2+HB2=OK2+ KD2
2.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:
Hãy sử dụng kết quả của bài toán trên để
chứng minh:
a) Nếu AB=CD thì OH=OK.
b) NếuOH=OK. thì AB=CD
?1
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán:
2.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:
ĐỊNH LÝ1:
Trong một đường tròn:
Hai dây bằng nhau thì
cách đều tâm.
b) Hai dây cách đều tâm
thì bằng nhau.
a) AB=CD →OH=OK
b) OH=OK → AB=CD
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán:
2.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:
Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để
so sánh các độ dài:
a) OH và OK nếu biết AB > CD.
b) AB và CD nếu biết OH < OK.

?2
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán:
2.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:
ĐỊNH LÝ2:
Trong hai dây của một
đường tròn:
Dây nào lớn hơn thì dây
đó gần tâm hơn.
b) Dây nào gần tâm hơn
thì dây đó lớn hơn.
a) AB>CD →OHb) OHCD
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
Bài tập 3: Cho đường tròn (O;5cm),dây AB
bằng 8cm. I là điểm thuộc dây AB sao cho AI=1cm.
Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB.Chứng minh
rằng CD=AB.
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
§3.LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán:
2.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:

Hướng dẫn học ở nhà:
+Học 2 định lý trong SGK.
+Làm bài tập 12,13,14,15,16 SGK.

xin cảm ơn các em cùng các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến