Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giới thiệu chung chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn Địa lí THCS

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tài liệu tập huấn
Người gửi: Lê Thanh Long (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 20-08-2010
Dung lượng: 603.5 KB
Số lượt tải: 296
Số lượt thích: 0 người
GIỚI THIỆU CHUNG
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
BỘ MÔN ĐỊA LÍ THCS
Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm của lĩnh vực nào đó

Yêu cầu là sự cụ thể hóa, chi tiết, tường minh của chuẩn, chỉ ra những căn cứ để đánh giá chất lượng.
GiỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN
NHữNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA CHUẨN:
1. Chuẩn phải có tính khách quan,
2. Chuẩn phải có hiệu lực tương đối ổn định
phải có tính phát triển, không tuyệt đối cố định.
3. Đảm bảo tính khả thi
4. Đảm bảo tính cụ thể, tường minh và đạt tối đa chức năng định lượng
5. Đảm bảo mối liên quan, không mâu thuẫn với các chuẩn khác trong cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực gần gũi khác.
KHÁI NIỆM
Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô đun).
Chuẩn kiến thức, kĩ năng của một đơn vị kiến thức là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải và có thể đạt được.
Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình cấp học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của các môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập trong cấp học.
SỬ DỤNG
Chuẩn kiến thức, kĩ năng là căn cứ:
1. Biên soạn sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn dạy học, kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.
2. Chỉ đạo, quản lí, thanh, kiểm tra thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá, sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên.
3. Xác định mục tiêu của mỗi giờ học, mục tiêu của quá trình dạy học đảm bảo chất lượng giáo dục.
4. Xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá đối với từng bài kiểm tra, bài thi; đánh giá kết quả giáo dục từng môn học, lớp học, cấp học.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KTKN
Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT “ biên soạn theo hướng chi tiết các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa và theo cách nêu trong mục II.
Tài liệu giúp các các bộ chỉ đạo chuyên môn, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh nắm vững và thực hiện đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN (5)
1. Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng để thiết kế bài giảng; mục tiêu của bài giảng là đạt được các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng. Dạy không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGK; việc khai thác sâu kiến thức, kỹ năng phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
2. Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể của lớp, trường và địa phương.

3. Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh được tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá, phát hiện, đề xuất và lĩnh hội kiến thức; chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của học sinh; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh; giúp các em phát triển tối đa năng lực, tiềm năng của bản thân.
YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
4. Thiết kế và hướng dẫn học sinh thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng; hướng dẫn sử dụng các TBDH; tổ chức có hiệu quả các giờ thực hành; hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
5. Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lí, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng của cấp học, môn học; nội dung, tính chất của bài học; đặc điểm và trình độ HS; thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của trường, địa phương.

YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ(7)
1. Phải căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng môn học ở từng lớp; các yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt về kiến thức, kĩ năng của học sinh sau mỗi giai đoạn, mỗi lớp, mỗi cấp học.
2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của các nhà trường; tăng cường đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ; phối hợp giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng. Đảm bảo chất lượng kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ: chính xác, khách quan, công bằng; không hình thức, đối phó nhưng cũng không gây áp lực nặng nề.
YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
3. Đánh giá kịp thời,
Cần có nhiều hình thức và độ phân hoá trong đánh giá
4. Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của học sinh mà còn bao gồm đánh giá quá trình dạy học nhằm cải tiến quá trình dạy học. Chú trọng kiểm tra, đánh giá hành động, tình cảm của học sinh
YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
5. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập.
cần có qui định đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên hoặc đánh giá chỉ bằng nhận xét của giáo viên.
6. Từng bước nâng cao chất lượng đề kiểm tra, thi đảm bảo vừa đánh giá được đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, vừa có khả năng phân hóa cao.
Đổi mới ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ theo hướng kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học, phù hợp với nội dung chương trình, thời gian quy định.
YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
7. Áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại để tăng cường tính tương đương của các đề kiểm tra, thi.
Kết hợp thật hợp lý giữa các hình thức kiểm tra, thi vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của mỗi hình thức.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KTKN
Mục đích:
Cụ thể chuẩn KTKN của CTGDPT để CBQL, GV, HS thực hiện đúng chuẩn KTKN
Để quản lí, chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá
Khắc phục tình trạng quá tải


CẤU TRÚC
Gồm 2 phần chính:
1. Giới thiệu chung về chuẩn KTKN
2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN của môn học
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KTKN CỦA MÔN
ĐỊA LÍ THCS
SỬ DỤNG CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐỂ XÁC ĐỊNH
MỤC TIÊU BÀI DẠY, TIẾT DẠY, LỰA CHỌN KIẾN THỨC DẠY HỌC
Vị trí: Xác định đúng mục tiêu có vai trò quyết định thành công của bài dạy, tiết dạy
- Một số lưu ý:
+ Cần thay thói quen viết mục tiêu giảng dạy (cho thầy) bằng viết mục tiêu học tập (cho trò).
+ GV phải hình dung sau khi học xong bài, HS phải có được những kiến thức, kĩ năng, thái độ gì, ở mức độ như thế nào.
+ Cụ thể, phù hợp với yêu cầu của chương trình
+ Phù hợp trình độ chung của cả lớp
+ Yêu cầu phân hoá đối với những nhóm HS có trình độ kiến thức và tư duy khác nhau
+ Phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện dạy và học.
SỬ DỤNG CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐỂ XÁC ĐỊNH
MỤC TIÊU BÀI DẠY, TIẾT DẠY, LỰA CHỌN KIẾN THỨC DẠY HỌC
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI DẠY, TIẾT DẠY
B1: Căn cứ vào PPCT chi tiết xem tiết dạy, tên bài dạy
B2: Đối chiếu với CT xem bài dạy thuộc chủ đề nào
B3: Căn cứ nội dung chính của bài trong SGK đối chiếu xem nó sẽ thuộc chủ đề, chủ điểm nào trong CT
B4: Đối chiếu chuẩn KTKN cần đạt nêu trong chủ đề, chủ điểm để xác định mục tiêu
B5: Căn cứ vào mục tiêu chính để chọn các nội dung (hoạt động) và xác định mục tiêu của từng nội dung (hoạt động) để có thể đạt được mục tiêu bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh của lớp.
 
Gửi ý kiến