Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phúc Long
Ngày gửi: 15h:02' 20-08-2010
Dung lượng: 864.0 KB
Số lượt tải: 665
Số lượt thích: 0 người
VIỆT NAM
CON RỒNG KINH TẾ
ĐÔNG NAM Á
ĐỊA LÝ KINH TẾ
i
Đ
a
L
i
i
Đ
a
L
i
Đia Li
9
Học kiến thức địa lý
Học tư duy địa lý
Học văn hoá địa lý.
Xin trân trọng giới thiệu
Học kiến thức địa lý
Học tư duy địa lý
Học văn hoá địa lý.
Chúc các em
chăm, ngoan, học giỏi.
ĐỊA LÝ KINH TẾ
Nêu thuận lợi và khó khăn
của cơ cấu dân số theo độ
tuổi? Biện pháp khắc phục?
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
Cho biết mốc của trước và sau thời kỳ đổi mới?
Đó là năm 1986
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
Trước thời kỳ đổi mới nền kinh tế nước ta trải qua nhiều giai đoạn
T? 1945 v? tru?c
T? 1946 d?n 1954
T? 1954 d?n 1975
T? 1975 d?n 1986
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
+ Từ 1945 -1975: đất nước bị chia
cắt nền kinh tế ở mỗi miền có đặc
điểm phát triển khác nhau (bị tổn thất
do chiến tranh)

+ Từ 1975 - 1986: cả nước đi lên
CNXH, xong nền kinh tế rơi vào tình
trạng khủng hoảng kéo dài, lạm phát
cao, sản xuất bị đình trệ kém phát
triển.

Trước thời kỳ đổi mới nền kinh tế
nước ta trải qua nhiều giai đoạn
phát triển:

Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Đọc thuật ngữ trang 153/SGK: chuyển dịch…
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
QS H6.1 Thảo luận lớp phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế?
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Các mốc thời gian 1991,1995,1997 tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp tăng hay giảm? Chứng tỏ điều gì?
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Các mốc thời gian 1991,1995,1997 tỉ trọng công nghiệp
xây dựng tăng hay giảm? Chứng tỏ điều gì?
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Các mốc thời gian 1991,1995,1997 tỉ trọng dịch vụ tăng nhanh thời gian nào, giảm thời gian nào? Tại sao?
Đầu thập kỷ 90 – 1997, ảnh hưởng lạm phát, khủng hoảng tài chính ở Thái Lan, Phi lip Pin tăng trưởng âm.
QS H 6.2 - Đọc thuật ngữ T153: Có những vùng
kinh tế nào?
Trung du và miền núi Bắc Bộ
Đồng bằng sông Hồng
Bắc trung
Bộ
Duyên hải
Nam trung Bộ
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng
SCL

Ở mỗi vùng
Có vùng kinh tế
trọng điểm nào?
Vùng kinh tế trọng điểm là các vùng được nhà nước phê duyệt quy hoạch tổng hợp nhằm tạo ra các động lực mới cho toàn bộ nền kinh tế. Có 3 vùng:
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ
Các em làm bài tập 2 trang 23- Bảng 6.1
Nhận xét về thành phàn kinh tế?
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
+ Chuyển dịch cơ cấu ngành:
- Khu vực Nông - Lâm – Ngư nghiệp
Giảm tỉ trọng
- Khu vực công nghiệp xây dựng
và dịch vụ tăng
+ Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:
gồm 7 vùng kinh tế phát triển năng
động, 3 vùng kinh tế trọng điểm
+ Chuyển dịch cơ cáu thành phần
kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là
khu vực nhà nước sang nền kinh
tế nhiều thành phần.
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
b. Những thành tựu và thách thức:
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1,2
Nhóm 3,4
Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu gì?
Bên cạnh những thành tựu là những khó khăn gì?
Soạn:
Giảng:
ĐỊA LÝ KINH TẾ
TUẦN 3 - TIẾT 6
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
b. Những thành tựu và thách thức:
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
b. Những thành tựu và thách thức:

+ Thành tựu:
- Tăng trưởng tương đối vững chắc
- Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hoá
- Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực
và toàn cầu.
+ Thách thức:
- Sự phân hoá giầu nghèo
- Tài nguyên bị khai phá quá mức
- Môi trường bị ô nhiễm
- Vấn đề việc làm, phát triển y tế, văn
hoá, giáo dục chư đáp ứng yêu cầu XH.
- Sự biến động của thị trường
Củng cố- đánh giá
Nét đặc trưng của quá trình đổi mới là gì?
Chuyển dịch cơ cấu thể hiện như thế nào?
Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
là sự chuyển dịch với sự thay đổi:
- Học bài theo câu hỏi 1,2,3
SGK.
H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Lm bi t?p trang 9 v? bi t?p

SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
1. Nền kinh tế nước ta trước
thời kỳ đổi mới:
Trước thời kỳ đổi mới nền kinh tế
nước ta trải qua nhiều giai đoạn
phát triển:
+ Từ 1945 -1975: đất nước bị chia
cắt nền kinh tế ở mỗi miền có đặc
điểm phát triển khác nhau (bị tổn thất
do chiến tranh)
+ Từ 1975 - 1986:cả nước đi lên
CNXH, xong nền kinh tế rơi vào tình
trạng khủng hoảng kéo dài, lạm phát
cao, sản xuất bị đình trệ kém phát
triển.
2.Nền kinh tế nước ta trong
thời kỳ đổi mới:
a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Là nét
đặc trưng nhất:
+ Chuyển dịch cơ cấu ngành:
- Khu vực Nông - Lâm – Ngư nghiệp
Giảm tỉ trọng- Khu vực công nghiệp xây dựng
và dịch vụ tăng
+ Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:
gồm 7 vùng kinh tế phát triển năng
động, 3 vùng kinh tế trọng điểm
+ Chuyển dịch cơ cáu thành phần
kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là
khu vực nhà nước sang nền kinh
tế nhiều thành phần.
b.Những thành tựu và thách thức:
+ Thành tựu:
- Tăng trưởng tương đối vững chắc
- Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hoá
- Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực
và toàn cầu.
+ Thách thức:
- Sự phân hoá giầu nghèo
- Tài nguyên bị khai phá quá mức
- Môi trường bị ô nhiễm
- Vấn đề việc làm, phát triển y tế, văn
hoá, giáo dục chư đáp ứng yêu cầu XH.
- Sự biến động của thị trường
Bài học đến đây kết thúc
Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay
CHÀO TẠM BIỆT
GOODBYE
SEE YOU AGAM
 
Gửi ý kiến